Micep » Archiv zpráv

Archiv aktualit MICEP

2015

5. – 6. 11 2015 se konaly České dny pro evropský výzkum (CZEDER 13). Pracovníci MICEPu se účastnili hlavní konference dne 5. listopadu 2015. Více zde.

21. 10. 2015 se konal seminář na téma How to win Horizon 2020 funding pořádaný Evropským centrem rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovníci MICEPu se události zúčastnili. Více zde.

7. – 8. 10. 2015 se zástupci MICEPu zúčastnili The HIMSS Europe CIO Summit 2015 ve Valencii. Více zde.

8. – 10. 7. 2015 se pracovníci MICEPu zúčastnili konference a výstavy Nanotexnology 2015 v Soluni. Více zde.

30. 6. 2015 se zástupce MICEPu účastnil semináře HORIZON 2020 – Příležitosti pro Českou republiku. Více zde.

15. – 17. 6. 2015 se konala konference Nanotech France 2015. Zástupci MICEPu se události zúčastnili. Více zde.

8. 6. 2015 uspořádal MICEP ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR seminář k programům Horizont 2020, 3. akční program EU v oblasti zdraví na období 2014-2020 a k programům Twinning a TAIEX. Více zde.

12. 5. 2015 se pracovník MICEPu zúčastnil semináře o výzvách programu Horizont 2020 v oblasti Health, Demographic Change and Wellbeing. Více zde.

11. – 13. 5. 2015 se konala konference eHealth Week v Rize, které se MICEP účastnil. Více zde.

23. 2. 2015 se zástupce MICEPu zúčastnil semináře „Zdraví v programu Horizont 2020“. Akci pořádalo Technologické centrum Akademie věd. Více zde.

2014

12. – 13. června 2014 se v řeckých Athénách konala konference s názvem „WIRE 2014 - Týden inovativních regionů v Evropě“, které se MICEP účastnil. Více Odkaz v rámci webu zde.

29. – 30. května 2014 se zástupci MICEPu zúčastnili akce „IP Mediation Conference at OHIM“ ve španělském Alicante. Více Odkaz v rámci webu zde.

15. dubna 2014 se pracovníci MICEPu zúčastnili semináře na téma „Duševní vlastnictví a Otevřený přístup v projektech Horizontu 2020“ v Praze. Seminář proběhl pod záštitou Technologického centra Akademie věd ČR. Prezentace všech přednášejících naleznete ke stažení Odkaz v rámci webu zde.

26. března 2014 se zástupci MICEPu účastnili informačního semináře k Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických testech. Více Odkaz v rámci webu zde.

25. března 2014 se zástupce MICEPu aktivně zúčastnil konference MEDSOFT v Roztokách u Prahy. Více Odkaz v rámci webu zde.

13. února 2014 se pracovníci MICEPu zúčastnili Regionální konference k projektu Equity Action v Hradci Králové. Více Odkaz v rámci webu zde.

2013

4. prosince 2013 MICEP zahájil konzultační činnost k první výzvě rámcového programu Horizont 2020.

26. - 27. září 2013 se pracovníci MICEPu zúčastnili mezinárodní konference „JTI Electronics in Horizon 2020 (ARTEMIS – ENIAC – EpoSS)“ v Grazu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

19. září 2013 uspořádal MICEP seminář k rámcovému programu Horizont 2020, který začíná příštím rokem. Více ExternĂ­ odkaz zde.

11. září 2013 se zástupci MICEPu zúčastnili semináře AMSP ve spolupráci s Hewlett-Packard v hotelu Art Deco Imperial v Praze, zaměřeného na bezpečnou komunikaci v MSP. Více ExternĂ­ odkaz zde.

25. června 2013 se zástupce MICEPu účastnil kulatého stolu svolaného zmocněncem vlády prof. Wilhelmem na MŠMT. Tématem byla podpora výzkumu v oblasti zdravotnictví z evropského rozpočtu.

27. května 2013 zástupci MICEPu přednášeli na Univerzitě Pavla Josefa Šafárika v Košicích. Přednáška se týkala rámcového programu Horizont 2020, jeho struktury a plánovaných změn.

23. - 24. května 2013 se v Ústí nad Labem konal již 4. ročník národní konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích. Více informací najdete ExternĂ­ odkaz zde a také na ExternĂ­ odkaz webstránkách TC.

21. května 2013 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR konal seminář o strategii zapojení a prosazování národních zájmů ČR do programu EU Horizont 2020 v oblasti zdraví. Více informací z akce najdete ExternĂ­ odkaz zde.

29. dubna 2013 proběhla elektronická konzultace o možnostech financování mezinárodního projektu v oblasti neurověd. Konzultace se týkala především budoucích výzev v oblasti rámcového programu Horizont 2020.

5. dubna 2013 se zástupci MICEPu zúčastnili informačního dne k programu CZ09 Fond pro podporu výzkumu (EHP – Norské fondy 2009–2014). Více ExternĂ­ odkaz zde.

27. března 2013 se zástupce MICEPu aktivně zúčastnil konference MEDSOFT v Roztokách u Prahy. Více ExternĂ­ odkaz zde.

19. března 2013 se v Českých Budějovicích konal seminář Horizont 2020. Více ExternĂ­ odkaz zde.

Technologické centrum a MŠMT v průběhu roku spolupořádají sérii kulatých stolů k programu Horizont 2020. Přehled témat a data konání jsou uvedeny ExternĂ­ odkaz zde.

2012

23. října 2012 přednášeli zástupci MICEPu na UPJŠ v Košicích. Více ExternĂ­ odkaz zde.

24. - 26. září 2012 se zástupci MICEPu účastnili konference a následné výstavy Nanoforum 2012 v italském Římě. Více ExternĂ­ odkaz zde.

10. - 14. července 2012 se zástupci MICEPu zúčastnili konference ESOF2012 v irském Dublinu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

26. - 27. června 2012 se ve švýcarské Basileji konala konference MEET4LIFESCIENCES, které se MICEP účastnil. Více ExternĂ­ odkaz zde.

4. - 6. června 2012 proběhla v Rožnově pod Radhoštěm akce XXXV. Dny lékařské fyziky, na které vystoupili s přednáškou i zástupci MICEPu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

2. dubna 2012 byl vydán draft poslední výzvy priority Health v rámci končícího 7. RP. Na propagaci výzvy se MICEP významně podílel. Více ExternĂ­ odkaz zde.

20. března 2012 se zástupce MICEPu aktivně zúčastnil konference MEDSOFT v Roztokách u Prahy. Více ExternĂ­ odkaz zde.

10. ledna 2012 projekt MICEP úspěšně obhájil svoji práci v roce 2011 a bude pokračovat v činnosti i nadále. Více ExternĂ­ odkaz zde.

2011

10. listopadu 2011 se zástupce MICEPu aktivně zúčastnil 4. výroční konference ROP SZ v Ústí nad Labem. Více ExternĂ­ odkaz zde.

23. - 25. října 2011 se zástupci MICEPu účastnili konference World Health Summit v Berlíně. Více ExternĂ­ odkaz zde.

V září 2011 MICEP zahájil na podnět z TC AVČR konzultace s vědeckými pracovišti ze své databáze kontaktů. Více ExternĂ­ odkaz zde.

7. června 2011 uspořádal MICEP v Košicích na UPJŠ seminář s názvem „Problematika duševního vlastnictví v projektech EU“. Více ExternĂ­ odkaz zde.

19. - 21. dubna 2011 se konal v Praze již 35. ročník zdravotnického veletrh "Pragomedica 2011". MICEP se tohoto veletrhu jako každoročně aktivně účastnil po všechny dny konání v podobě informačního stánku. Více ExternĂ­ odkaz zde.

14. dubna 2011 se pracovníci MICEPu zúčastnili semináře s názvem „Konsorciální smlouvy v projektech 7. RP“. Více ExternĂ­ odkaz zde.

V únoru 2011 MICEP zahájil spolupráci s fakultou biomedicínského inženýrství (ExternĂ­ odkaz FBMI ČVUT). Více ExternĂ­ odkaz zde.

2010

19. listopadu 2010 proběhla schůzka s pracovníkem pediatrického oddělení z Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze, který se na MICEP obrátil kvůli konzultaci ohledem rekonstrukcie a inovacie jeho oddělení na úrovni evropských standardů.

4. - 5. října 2010 se pracovníci MICEP zúčastnili mezinárodní konference o duševních a intelektualích právech. Více ExternĂ­ odkaz zde.

14. - 16. září 2010 se uskutečnil již 10. ročník konference REDEM na téma "Management ve výzkumu a vývoji", které se zástupci MICEP také zúčastnili zvanou přednáškou "Možnosti účasti MSP v rámcových programech EU".

8. června 2010 MICEP uspořádal v Praze seminář k tématu nadcházející 5. výzvy v prioritě Zdraví 7. rámcového programu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

19. května 2010 MICEP uspořádal v Košicích seminář k tématu nadcházející 5. výzvy v prioritě Zdraví 7. rámcového programu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

20. - 24. dubna 2010 se v Praze konal veletrh "Pragomedica 2010", na kterém se MICEP prezentoval společně s ČVUT a UK 1. LF. Více o veletrhu ExternĂ­ odkaz zde.

31. března 2010 se pracovníci MICEP zúčastnili semináře Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) s názvem „Bez úplatku to nejde“. Více ExternĂ­ odkaz zde.

2009

30. listopadu 2009 se zástupci MICEP zúčastnili semináře "Finanční instrumenty a bankovní produkty pro inovace, výzkum a vývoj". Více ExternĂ­ odkaz zde.

12. října 2009 se pracovníci MICEPu zúčastnili semináře na téma "Porovnání finančních pravidel v programech výzkumu a vývoje". Více ExternĂ­ odkaz zde.

22. září 2009 MICEP ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR uspořádal seminář s názvem "Podpora účasti MSP v rámcových programech EU". Více ExternĂ­ odkaz zde.

8. června 2009 MICEP uspořádal seminář k tématu nadcházející výzvy v prioritě Zdraví 7. RP. Více ExternĂ­ odkaz zde.

21. - 24. dubna 2009 se v Praze konal veletrh "Pragomedica 2009", na kterém se MICEP prezentoval společně s ČVUT a UK 1. LF. Více o veletrhu ExternĂ­ odkaz zde.

19. května 2009 se zástupci MICEPu zúčastnili informačního dne pro MSP pořádaného TC AV ČR. Více ExternĂ­ odkaz zde.

30. března 2009 se v Praze uskutečnila konference s názvem „Future of Full Cost in RTD in the Czech Republic“. Více ExternĂ­ odkaz zde.

17.–18. března 2009 se zástupce MICEPu nejen zúčastnil vzdělávacího semináře MEDSOFT 2009, ale byl také členem přípravného výboru akce. Více ExternĂ­ odkaz zde.

2008

29.–30. října 2008 se uskutečnil 9. ročník konference REDEM. Zástupci MICEPu se také zúčastnili zvanou přednáškou "Financování výzkumu z evropských zdrojů".

8.–10. října 2008 se v Itálii konal seminář s názvem "Coordinating EU research projects". Pracovníci MICEPu se jej také zúčastnili.

15. září 2008 MICEP uspořádal ve spolupráci s CZELO a DG Research Informační den. Více ExternĂ­ odkaz zde.

15. - 18. dubna 2008 se v Praze konal veletrh "Pragomedica 2008", na kterém se MICEP prezentoval společně s ČVUT a UK 1. LF. Více o veletrhu ExternĂ­ odkaz zde.

16. dubna 2008 se konal seminář o posuzování projektů, obvyklých chybách žadatelů o projekty a o možných spolupracích s evropskými institucemi v podobě evropských projektů. Více ExternĂ­ odkaz zde.

5. března 2008 se MICEP zúčastnil Informačního semináře k aktuální výzvě priority Zdraví. Více ExternĂ­ odkaz zde.

27. února 2008 navštívil zástupce MICEPu pracovník dermatologického oddělení z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, aby se informoval o možnostech financování projektů. Více ExternĂ­ odkaz zde.

7. února 2008 se pracovníci MICEPu zúčastnili akce "Information Day on the Innovative Medicines Initiative (IMI) Call Process", která se konala ve Vídni. Více ExternĂ­ odkaz zde.

2007

19. - 20. října 2007 se MICEP aktivně zúčastnil 9. sympozia "Novinky v diagnostice a komplexní léčbě poruch pohybového ústrojí", který se konal v Praze. Více ExternĂ­ odkaz zde.

17. září 2007 uspořádal MICEP ve spolupráci s TC AV ČR a CZELO v Praze seminář "Finanční řízení projektů 7. RP". Více ExternĂ­ odkaz zde.

11. a 13. června 2007 se v Praze a posléze v Brně konal seminář "Financování projektů 7. RP - Pravidla a příklady". Více ExternĂ­ odkaz zde.

5. - 7. června 2007 se v Pardubicích, Brně a Ostravě konaly semináře pro malé a střední podniky v 7. RP. Více ExternĂ­ odkaz zde.

30. května 2007 proběhlo Setkání sítě NINET a členů programových výborů. Více ExternĂ­ odkaz zde.

25. května 2007 pořádal MICEP seminář „Financování zdravotnického výzkumu z evropských zdrojů“. Více ExternĂ­ odkaz zde.

17. května 2007 se v Praze konala mezinárodní konference „Věda a budoucnost Evropy“. Více ExternĂ­ odkaz zde.

16. května 2007 se konal seminář "Podpora komercializace nových technologií ve Velké Británii a v České republice". Více ExternĂ­ odkaz zde.

17. - 20. dubna 2007 se v Praze konal veletrh "Pragomedica 2007". Více o veletrhu ExternĂ­ odkaz zde.

17. dubna 2007 se v Praze konal seminář "Podnikání a výzkum v biotechnologiích, Jak zakládat spin-off firmy". Více ExternĂ­ odkaz zde.

12. dubna 2007 se v Praze konal odborný seminář “Změny v systému státní podpory výzkumu a vývoje – jaro”. Více ExternĂ­ odkaz zde.

12. března 2007 se v Praze konala konference "Partnerství akademické a komerční sféry v biomedicíně". Více ExternĂ­ odkaz zde.

9. února 2007 pořádalo oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT seminář "7. RP EU - Cooperation, priorita NMP,  pravidla účasti a financování projektů, evropská technologická platforma pro nanomedicínu, příležitosti pro malé a střední podniky". Více ExternĂ­ odkaz zde.

7. února 2007 pořádalo TC AV ČR akci "Národní informační den – priorita HEALTH". Více ExternĂ­ odkaz zde.

31. ledna 2007 pořádalo oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT seminář k zahájení 7. rámcovému programu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

24. ledna 2007 pořádalo TC AV ČR seminář "Regionální podpora výzkumu a vývoje". Více ExternĂ­ odkaz zde.

2006

V prosinci 2006 Medicínské informační centrum pro evropské projekty zpracovalo brožurku "Perspektivy politiky výzkumu a vývoje EU ve zdravotnictví". Více ExternĂ­ odkaz zde.

27. listopadu 2006 pořádalo TC AV ČR seminář "Přechod na model plných nákladů - příprava na 7. RP". Více ExternĂ­ odkaz zde.

8. - 9. listopadu 2006 proběhla v Bruselu konference "Opomíjené infekční nemoci", kterou pořádalo Generální ředitelství EU pro výzkum. Více ExternĂ­ odkaz zde.

24. - 25. října 2006 se MICEP zúčastnil národní konference "Čtvrté dny pro evropský výzkum". Více ExternĂ­ odkaz zde.

3. - 4. října 2006 proběhl na půdě UK 1.LF "Infoden MICEP 2006". Více ExternĂ­ odkaz zde.

19. - 21. září 2006 se MICEP zúčastnil konference Bioforum 2006 v Miláně, Itálie. Více ExternĂ­ odkaz zde.

15. - 19. července 2006 se MICEP zúčastnil konference ExternĂ­ odkaz EUROSCIENCE OPEN FORUM 2006 (ESOF 2006) v Mnichově. Jedním z více než 2100 účastníků z 58 zemí byl i německý spolkový prezident. Více ExternĂ­ odkaz zde.

31. května - 4. června 2006 se MICEP zúčastnil konference "MEDBIOPHARM" v Bulharsku. Více ExternĂ­ odkaz zde.

2005

5. prosince 2005 vyšel v Medical Tribune článek o MICEP. Více ExternĂ­ odkaz zde.

1. - 3. prosince 2005 se MICEP účastnil konference ATVN-EU-GP v Pultusku u Varšavy. Více ExternĂ­ odkaz zde.

1. prosince 2005 byl v týdeníku EKONOM publikován článek o konferenci CER 2005 v Bruselu, které se MICEP účastnil. Více ExternĂ­ odkaz zde.

14. - 15. listopadu 2005 se MICEP zúčastnil konference Communicating European Research 2005 v Bruselu, kde prezentoval vlastní zaměření a 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Více ExternĂ­ odkaz zde.

12. července 2005 MICEP získal certifikát ExternĂ­ odkaz LSH-ACC-Mentor Multiplier. Více ExternĂ­ odkaz zde.

28. června 2005 MICEP uspořádal informační seminář o 4. výzvě k podávání návrhů projektů v 6. rámcovém programu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

24. června 2005 MICEP spolu s European Business Associates (ExternĂ­ odkaz EBA) pořádal seminář EPIST na téma eHealth a eInclusion. Více ExternĂ­ odkaz zde.