Micep » Archiv zpráv » Konference Future of Full Cost in RTD in the Czech Republic 30.3.2009

Konference "Future of Full Cost in RTD in the Czech Republic" dne 30.3.2009


Dne 30. března 2009 se v Praze pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Rady pro výzkum a vývoj a České konference rektorů uskutečnila konference s názvem „Future of Full Cost in RTD in the Czech Republic“, kterou zorganizovalo Technologické centrum AV ČR. Tohoto semináře se zúčastnili pan doc. Špunda a paní Ing. Hejsková.