Micep » Archiv zpráv » Infoden TC AVČR pro MSP 19.5.2009

Infoden TC AVČR pro MSP dne 19.5.2009


Dne 19. května 2009 se zástupci MICEPu zúčastnili informačního dne pro MSP pořádaného TC AV ČR. Seminář nesl název „Financování pro malé a střední podniky“, jehož cílem bylo informovat účastníky z řad podnikatelů, výzkumných organizací a státní správy o aktuálních možnostech finanční podpory malých a středních podniků z různých evropských programů (strukturální fondy, rámcové programy, Eureka, Eurostars aj.). V rámci semináře byly rovněž poskytnuty podrobné informace k nové výzvě 7. RP „Výzkum ve prospěch malých a středních podniků“, s plánovaným otevřením 7.9.2009.