Micep » Užitečné odkazy

8. rámcový program HORIZONT 2020

Horizon 2020 (European Comission): ExternĂ­ odkaz http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

ExternĂ­ odkaz http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/health

Horizont 2020 (Technologické centrum AV ČR): ExternĂ­ odkaz http://www.h2020.cz/cs

Výzvy ExternĂ­ odkaz zde

CZELO: ExternĂ­ odkaz http://www.czelo.cz/cs/horizont-2020

Univerzita Karlova: ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-5598.html


7. rámcový program

ExternĂ­ odkaz http://cordis.europa.eu/fp7/home.html

ExternĂ­ odkaz http://www.fp7.cz/

CORDIS – Health Research: ExternĂ­ odkaz http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html

CZELO: ExternĂ­ odkaz http://www.czelo.cz/7rp/

Univerzita Karlova: ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-2425.html


Brožura „Akce Marie-Curie“

Tato brožura umožňuje zájemcům rychlou orientaci v 10 typech akcí Marie Curie včetně informace o jejich financování v 7. RP EU. Brožuru si lze prohlédnout a stáhnout ExternĂ­ odkaz zde, případně objednat prostřednictvím ExternĂ­ odkaz objednávkového formuláře.


Evropský výzkum v jednotlivých zemích v letech 2004-2009

Publikace obsahuje výsledky jednotlivých zemí EU v oblasti výzkumu, účasti v 6. RP, 7. RP a příklady úspěšných projektů v oblastech životního prostředí, energií, zdraví, nanotechnologií, humanitních věd a další. Nově byly přidány ke každé zemi odkazy na regionální projekty a příklady úspěšných projektů (case studies). Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Advisory Group for FP7

Advisory Group slouží jako nezávislý poradní orgán EK a vyjadřuje se k navrženým tématům pracovních programů. Seznam členů rozdílných Advisory Group 7. RP najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Praktický průvodce pro možnosti financování VaV

Tento praktický průvodce pro kombinování financování ze 7. rámcového programu, Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a strukturálních fondů má pomoci potenciálním žadatelů se lépe orientovat v těchto třech možnostech financování VaV. Průvodce je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Osvědčení vydávaná auditory pro 7. RP - Často kladené dotazy

Evropská komise zveřejnila dokument "Certificates issued by external auditors - Frequently asked question". Tento dokument zpracovali zástupci pracovní skupiny pro otázky osvědčení o metodologii v 7. RP skládájící se z pracovníků DG Research, EG Information Society and Media, EG Energy and Transport, EG Entreprise and Industry a EG Budget. Najdete zde odpovědi na nejčastější otázky vznikající v souvislosti s vystavením osvědčení o metodologii a osvědčení o finančních výkazech, která jsou vydávána auditory pro portřeby projektů 7. RP. Dokument naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


7. rámcový program krok za krokem

V rámci projektu RKO jižní Morava vznikla internetová aplikace ExternĂ­ odkaz 7. rámcový program krok za krokem, jejímž cílem je srozumitelnou, uživatelsky příjemnou formou v českém jazyce přiblížit problematiku rámcových programů EU. Praktické informace a odkazy zde najdou jak zcela nepoučení zájemci o zapojení do rámcových programů, tak i uživatelé, kteří zkušenosti mají, ale chtějí své znalosti prohloubit.


6. rámcový program

ExternĂ­ odkaz http://www.cordis.lu/fp6/

ExternĂ­ odkaz http://www.6rp.cz/

Krok za krokem 6. RP: ExternĂ­ odkaz http://www.cordis.lu/fp6/stepbystep/home.html

Priority 6. RP: ExternĂ­ odkaz http://www.cordis.lu/fp6/activities.htm


Úspěšné projekty 6. RP

Evropská komise zřídila novou ExternĂ­ odkaz webovou stránku, na které prezentuje na 40 úspěšných projektů finančně podpořených z 6. rámcového programu.


Národní kontaktní bod (NKO)

Technologické centrum: ExternĂ­ odkaz http://www.tc.cz/

Národní kontaktní body: ExternĂ­ odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html


MSP (malé a střední podniky)

Informace o MSP od Evropské komise ExternĂ­ odkaz http://ec.europa.eu/growth/smes/

Fit for Heatlh ExternĂ­ odkaz http://www.fitforhealth.eu/

ExternĂ­ odkaz http://www.smesforfood.org

ExternĂ­ odkaz http://www.cordis.lu/fp6/sme.htm


Vyhledávání partnerů

Fit for Health: ExternĂ­ odkaz http://www.fitforhealth.eu/


ExternĂ­ odkaz Technology Market

Technology Market se specializuje na transfer technologií a zakládání výzkumných konsorcií v celé Evropě. Na stránkách Technology Market naleznete technologické nabídky, požadavky (hledáte-li nějakou specifickou technologii) a vyhledávání partnerů.


ExternĂ­ odkaz ICTprofiles Austria

ICTprofiles Austria slouží pro vyhledávání partnerů z Rakouska, a to v oblasti výzkumu ICT.


ExternĂ­ odkaz Austrian Life Sciences Directory

Austrian Life Sciences Directory prezentuje profily rakouských společností a vědeckých institucí aktivních v oblasti biologie.


ExternĂ­ odkaz Formez Cooperation and Partner Search

Na webstránce naleznete návrhy projektů , ale můžete si zde také vyměňovat informace a zkušenosti s ostatními uživateli.


ExternĂ­ odkaz Tekes

Databáze Finské národní technologické agentury pro vyhledávání partnerů.


ExternĂ­ odkaz IGLO-Partner

Servis pro vyhledávání partnerů bruselské Informal Group of Liaison Offices.


ExternĂ­ odkaz RTD in Slovenia


Právní a finanční pravidla

IPR HelpDesk/ Informace o právech duševního vlastnictví: ExternĂ­ odkaz http://www.ipr-helpdesk.org

Finance Helpdesk: ExternĂ­ odkaz http://www.finance-helpdesk.org


Konsorcium

Konsorciální smlouva DESCA: ExternĂ­ odkaz http://www.desca-2020.eu/ , ke stažení ExternĂ­ odkaz zde


Vyjednávání

Hlavní dokumenty týkající se vyjednávání: ExternĂ­ odkaz http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020


Audit

Evropský účetní dvůr: ExternĂ­ odkaz http://eca.europa.eu/


EU (všeobecně)

Evropská unie (česky): ExternĂ­ odkaz http://europa.eu/index_cs.htm

Zastoupení Evropské komise v ČR: ExternĂ­ odkaz http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm

Oficiální Whoiswho adresář EU: ExternĂ­ odkaz http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=cs

ExternĂ­ odkaz http://europa.eu/

ExternĂ­ odkaz http://ec.europa.eu/


Další odkazy

EDCTP (European and developing countries clinical trials partnership): ExternĂ­ odkaz http://www.edctp.org/

Národní vzdělávací fond: ExternĂ­ odkaz http://www.nvf.cz/

Innovative Medicines Initiative (IMI): ExternĂ­ odkaz http://imi.europa.eu/index_en.html

Národní lékařská knihovna: ExternĂ­ odkaz http://www.nlk.cz/nlkcz/

Ženy a věda: ExternĂ­ odkaz http://www.zenyaveda.cz/html/

MedTech Pharma: ExternĂ­ odkaz http://www.medtech-pharma.de/1/default.aspx?pgid=13&lnid=1

Biopolitical Times: ExternĂ­ odkaz http://biopoliticaltimes.org/


ExternĂ­ odkaz European Medicines Agency

Regulační agentura koordinující registraci medicínských produktů v členských zemích EU.


ExternĂ­ odkaz Global Forum on Research and Innovation for Health

Nezávislá organizace, která se zaměřuje na zlepšení zdravotních problémů chudších zemí, a to také za pomoci zlepšení alokace finančních prostředků a usnadnění spolupráce partnerů veřejného a soukromého sektoru.