Micep » HORIZONT 2020 (8. rámcový program)
Dětský uzel aktuálního dokumentu Aktuální výzvy
Dětský uzel aktuálního dokumentu Aktuality
Dětský uzel aktuálního dokumentu Dokumenty
Dětský uzel aktuálního dokumentu Struktura
Dětský uzel aktuálního dokumentu Rozpočet a financování

HORIZONT 2020

Horizont 2020 s podtitulem „rámcový program pro výzkum a inovace“ je největším programem v Evropě, který financuje vědu, výzkum a inovace. Tento program pro období 2014–2020 integroval všechny předchozí evropské nástroje financování výzkumu, vývoje a inovací, tj. 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace a Evropský inovační a technologický institut.