Micep » HORIZONT 2020 (8. rámcový program) » Rozpočet a financování

Rozpočet a financování

Celkový rozpočet programu HORIZONT 2020 je cca 77 mld. euro.

Finanční prostředky budou rozděleny v tomto poměru:

  • Vynikající věda - 32 % (24 mld. euro)

  • Vedoucí postavení evropského průmyslu - 22 % (17 mld. euro)

  • Společenské výzvy - 39 % (29 mld. euro)

  • Další oblasti – zbylá částka


Podrobné informace o rozpočtu najdete v publikaci ExternĂ­ odkaz Factsheet: Horizon 2020 budget.


Financování projektů


Horizont 2020 je oproti předchozím rámcovým programům z pohledu administrativy a pravidel financování méně náročný. Významnou změnou je nastavení míry financování projektů – bez ohledu na typ instituce a aktivity realizované v projektu je základní míra stanovena ve výši až 100 % celkových nákladů (tzv. Research and Innovation Actions, RIA). U projektů blízkých trhu (tzv. Innovation Action, IA) je avizovaných až 70 % (pro neziskové subjekty je financování IA až do výše 100 %). Úhrada režijních nákladů je pro všechny jednotná, a to ve výši 25 % z přímých nákladů. Výjimkou jsou Akce Marie Skłodowské-Curie, ty jsou nadále financovány paušálními částkami.


Tab. 1: Financování základních typů akcí


Typ akceVýše režijních nákladůÚhrada celkových způsobilých nákladůVýzkumné a inovační akce

Inovační akce (příjemce je neziskový subjekt)

Koordinační a podpůrné akce

Granty Evropské výzkumné rady
pevná sazba 25 %
100 %Akce Marie Skłodowska-Curiejednotkové náklady stanovené v pracovním programuInovační akce (příjemce je ziskový subjekt)

Nástroj pro MSPpevná sazba 25 %70 %


Zdroj: Horizont 2020: stručně o programu, Technologické centrum AV ČR


Více informací na ExternĂ­ odkaz Participant Portal či ExternĂ­ odkaz Finance Helpdesk.