Micep » Archiv zpráv

Archiv aktualit MICEP

2016

15. 11. 2016 proběhl v Praze Den podnikatelů ČR 2016. Více Odkaz v rámci webu zde.

25. 10. 2016 se konaly České dny pro evropský výzkum (CZEDER 14), pracovníci MICEPu na akci nechyběli. Více Odkaz v rámci webu zde.

20. – 23. 9. 2016 se konala konference a výstava NanoInnovation v Římě. Zástupci MICEPU se události zúčastnili. Více Odkaz v rámci webu zde.

6. – 10. 9. 2016 se pracovníci MICEPu zúčastnili akce 7th International Conference: Education, Research & Development 2016 v Bulharsku. Více Odkaz v rámci webu zde.

5. – 8. 5. 2016 se konala akce European Medical Fitness Congress v Madridu. Zástupci MICEPU se události zúčastnili. Více Odkaz v rámci webu zde.

15. – 17. 6. 2016 se pracovníci MICEPu zúčastnili 36th Health Economics Conference v Murcii. Více Odkaz v rámci webu zde.

7. 4. 2016 uspořádal MICEP ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků ČR pracovní snídani na téma „Nespoléhejte jen na české dotace, zkuste evropské". Více Odkaz v rámci webu zde.


2015

5. – 6. 11 2015 se konaly České dny pro evropský výzkum (CZEDER 13). Pracovníci MICEPu se účastnili hlavní konference dne 5. listopadu 2015. Více Odkaz v rámci webu zde.

21. 10. 2015 se konal seminář na téma How to win Horizon 2020 funding pořádaný Evropským centrem rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovníci MICEPu se události zúčastnili. Více Odkaz v rámci webu zde.

7. – 8. 10. 2015 se zástupci MICEPu zúčastnili The HIMSS Europe CIO Summit 2015 ve Valencii. Více Odkaz v rámci webu zde.

8. – 10. 7. 2015 se pracovníci MICEPu zúčastnili konference a výstavy Nanotexnology 2015 v Soluni. Více Odkaz v rámci webu zde.

30. 6. 2015 se zástupce MICEPu účastnil semináře HORIZON 2020 – Příležitosti pro Českou republiku. Více Odkaz v rámci webu zde.

15. – 17. 6. 2015 se konala konference Nanotech France 2015. Zástupci MICEPu se události zúčastnili. Více Odkaz v rámci webu zde.

8. 6. 2015 uspořádal MICEP ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR seminář k programům Horizont 2020, 3. akční program EU v oblasti zdraví na období 2014-2020 a k programům Twinning a TAIEX. Více Odkaz v rámci webu zde.

12. 5. 2015 se pracovník MICEPu zúčastnil semináře o výzvách programu Horizont 2020 v oblasti Health, Demographic Change and Wellbeing. Více Odkaz v rámci webu zde.

11. – 13. 5. 2015 se konala konference eHealth Week v Rize, které se MICEP účastnil. Více Odkaz v rámci webu zde.

23. 2. 2015 se zástupce MICEPu zúčastnil semináře „Zdraví v programu Horizont 2020“. Akci pořádalo Technologické centrum Akademie věd. Více Odkaz v rámci webu zde.

2014

12. – 13. června 2014 se v řeckých Athénách konala konference s názvem „WIRE 2014 - Týden inovativních regionů v Evropě“, které se MICEP účastnil. Více Odkaz v rámci webu zde.

29. – 30. května 2014 se zástupci MICEPu zúčastnili akce „IP Mediation Conference at OHIM“ ve španělském Alicante. Více Odkaz v rámci webu zde.

15. dubna 2014 se pracovníci MICEPu zúčastnili semináře na téma „Duševní vlastnictví a Otevřený přístup v projektech Horizontu 2020“ v Praze. Seminář proběhl pod záštitou Technologického centra Akademie věd ČR. Prezentace všech přednášejících naleznete ke stažení Odkaz v rámci webu zde.

26. března 2014 se zástupci MICEPu účastnili informačního semináře k Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických testech. Více Odkaz v rámci webu zde.

25. března 2014 se zástupce MICEPu aktivně zúčastnil konference MEDSOFT v Roztokách u Prahy. Více Odkaz v rámci webu zde.

13. února 2014 se pracovníci MICEPu zúčastnili Regionální konference k projektu Equity Action v Hradci Králové. Více Odkaz v rámci webu zde.

2013

4. prosince 2013 MICEP zahájil konzultační činnost k první výzvě rámcového programu Horizont 2020.

26. - 27. září 2013 se pracovníci MICEPu zúčastnili mezinárodní konference „JTI Electronics in Horizon 2020 (ARTEMIS – ENIAC – EpoSS)“ v Grazu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

19. září 2013 uspořádal MICEP seminář k rámcovému programu Horizont 2020, který začíná příštím rokem. Více ExternĂ­ odkaz zde.

11. září 2013 se zástupci MICEPu zúčastnili semináře AMSP ve spolupráci s Hewlett-Packard v hotelu Art Deco Imperial v Praze, zaměřeného na bezpečnou komunikaci v MSP. Více ExternĂ­ odkaz zde.

25. června 2013 se zástupce MICEPu účastnil kulatého stolu svolaného zmocněncem vlády prof. Wilhelmem na MŠMT. Tématem byla podpora výzkumu v oblasti zdravotnictví z evropského rozpočtu.

27. května 2013 zástupci MICEPu přednášeli na Univerzitě Pavla Josefa Šafárika v Košicích. Přednáška se týkala rámcového programu Horizont 2020, jeho struktury a plánovaných změn.

23. - 24. května 2013 se v Ústí nad Labem konal již 4. ročník národní konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích. Více informací najdete ExternĂ­ odkaz zde a také na ExternĂ­ odkaz webstránkách TC.

21. května 2013 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR konal seminář o strategii zapojení a prosazování národních zájmů ČR do programu EU Horizont 2020 v oblasti zdraví. Více informací z akce najdete ExternĂ­ odkaz zde.

29. dubna 2013 proběhla elektronická konzultace o možnostech financování mezinárodního projektu v oblasti neurověd. Konzultace se týkala především budoucích výzev v oblasti rámcového programu Horizont 2020.

5. dubna 2013 se zástupci MICEPu zúčastnili informačního dne k programu CZ09 Fond pro podporu výzkumu (EHP – Norské fondy 2009–2014). Více ExternĂ­ odkaz zde.

27. března 2013 se zástupce MICEPu aktivně zúčastnil konference MEDSOFT v Roztokách u Prahy. Více ExternĂ­ odkaz zde.

19. března 2013 se v Českých Budějovicích konal seminář Horizont 2020. Více ExternĂ­ odkaz zde.

Technologické centrum a MŠMT v průběhu roku spolupořádají sérii kulatých stolů k programu Horizont 2020. Přehled témat a data konání jsou uvedeny ExternĂ­ odkaz zde.

2012

23. října 2012 přednášeli zástupci MICEPu na UPJŠ v Košicích. Více ExternĂ­ odkaz zde.

24. - 26. září 2012 se zástupci MICEPu účastnili konference a následné výstavy Nanoforum 2012 v italském Římě. Více ExternĂ­ odkaz zde.

10. - 14. července 2012 se zástupci MICEPu zúčastnili konference ESOF2012 v irském Dublinu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

26. - 27. června 2012 se ve švýcarské Basileji konala konference MEET4LIFESCIENCES, které se MICEP účastnil. Více ExternĂ­ odkaz zde.

4. - 6. června 2012 proběhla v Rožnově pod Radhoštěm akce XXXV. Dny lékařské fyziky, na které vystoupili s přednáškou i zástupci MICEPu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

2. dubna 2012 byl vydán draft poslední výzvy priority Health v rámci končícího 7. RP. Na propagaci výzvy se MICEP významně podílel. Více ExternĂ­ odkaz zde.

20. března 2012 se zástupce MICEPu aktivně zúčastnil konference MEDSOFT v Roztokách u Prahy. Více ExternĂ­ odkaz zde.

10. ledna 2012 projekt MICEP úspěšně obhájil svoji práci v roce 2011 a bude pokračovat v činnosti i nadále. Více ExternĂ­ odkaz zde.

2011

10. listopadu 2011 se zástupce MICEPu aktivně zúčastnil 4. výroční konference ROP SZ v Ústí nad Labem. Více ExternĂ­ odkaz zde.

23. - 25. října 2011 se zástupci MICEPu účastnili konference World Health Summit v Berlíně. Více ExternĂ­ odkaz zde.

V září 2011 MICEP zahájil na podnět z TC AVČR konzultace s vědeckými pracovišti ze své databáze kontaktů. Více ExternĂ­ odkaz zde.

7. června 2011 uspořádal MICEP v Košicích na UPJŠ seminář s názvem „Problematika duševního vlastnictví v projektech EU“. Více ExternĂ­ odkaz zde.

19. - 21. dubna 2011 se konal v Praze již 35. ročník zdravotnického veletrh "Pragomedica 2011". MICEP se tohoto veletrhu jako každoročně aktivně účastnil po všechny dny konání v podobě informačního stánku. Více ExternĂ­ odkaz zde.

14. dubna 2011 se pracovníci MICEPu zúčastnili semináře s názvem „Konsorciální smlouvy v projektech 7. RP“. Více ExternĂ­ odkaz zde.

V únoru 2011 MICEP zahájil spolupráci s fakultou biomedicínského inženýrství (ExternĂ­ odkaz FBMI ČVUT). Více ExternĂ­ odkaz zde.

2010

19. listopadu 2010 proběhla schůzka s pracovníkem pediatrického oddělení z Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze, který se na MICEP obrátil kvůli konzultaci ohledem rekonstrukcie a inovacie jeho oddělení na úrovni evropských standardů.

4. - 5. října 2010 se pracovníci MICEP zúčastnili mezinárodní konference o duševních a intelektualích právech. Více ExternĂ­ odkaz zde.

14. - 16. září 2010 se uskutečnil již 10. ročník konference REDEM na téma "Management ve výzkumu a vývoji", které se zástupci MICEP také zúčastnili zvanou přednáškou "Možnosti účasti MSP v rámcových programech EU".

8. června 2010 MICEP uspořádal v Praze seminář k tématu nadcházející 5. výzvy v prioritě Zdraví 7. rámcového programu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

19. května 2010 MICEP uspořádal v Košicích seminář k tématu nadcházející 5. výzvy v prioritě Zdraví 7. rámcového programu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

20. - 24. dubna 2010 se v Praze konal veletrh "Pragomedica 2010", na kterém se MICEP prezentoval společně s ČVUT a UK 1. LF. Více o veletrhu ExternĂ­ odkaz zde.

31. března 2010 se pracovníci MICEP zúčastnili semináře Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) s názvem „Bez úplatku to nejde“. Více ExternĂ­ odkaz zde.

2009

30. listopadu 2009 se zástupci MICEP zúčastnili semináře "Finanční instrumenty a bankovní produkty pro inovace, výzkum a vývoj". Více ExternĂ­ odkaz zde.

12. října 2009 se pracovníci MICEPu zúčastnili semináře na téma "Porovnání finančních pravidel v programech výzkumu a vývoje". Více ExternĂ­ odkaz zde.

22. září 2009 MICEP ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR uspořádal seminář s názvem "Podpora účasti MSP v rámcových programech EU". Více ExternĂ­ odkaz zde.

8. června 2009 MICEP uspořádal seminář k tématu nadcházející výzvy v prioritě Zdraví 7. RP. Více ExternĂ­ odkaz zde.

21. - 24. dubna 2009 se v Praze konal veletrh "Pragomedica 2009", na kterém se MICEP prezentoval společně s ČVUT a UK 1. LF. Více o veletrhu ExternĂ­ odkaz zde.

19. května 2009 se zástupci MICEPu zúčastnili informačního dne pro MSP pořádaného TC AV ČR. Více ExternĂ­ odkaz zde.

30. března 2009 se v Praze uskutečnila konference s názvem „Future of Full Cost in RTD in the Czech Republic“. Více ExternĂ­ odkaz zde.

17.–18. března 2009 se zástupce MICEPu nejen zúčastnil vzdělávacího semináře MEDSOFT 2009, ale byl také členem přípravného výboru akce. Více ExternĂ­ odkaz zde.

2008

29.–30. října 2008 se uskutečnil 9. ročník konference REDEM. Zástupci MICEPu se také zúčastnili zvanou přednáškou "Financování výzkumu z evropských zdrojů".

8.–10. října 2008 se v Itálii konal seminář s názvem "Coordinating EU research projects". Pracovníci MICEPu se jej také zúčastnili.

15. září 2008 MICEP uspořádal ve spolupráci s CZELO a DG Research Informační den. Více ExternĂ­ odkaz zde.

15. - 18. dubna 2008 se v Praze konal veletrh "Pragomedica 2008", na kterém se MICEP prezentoval společně s ČVUT a UK 1. LF. Více o veletrhu ExternĂ­ odkaz zde.

16. dubna 2008 se konal seminář o posuzování projektů, obvyklých chybách žadatelů o projekty a o možných spolupracích s evropskými institucemi v podobě evropských projektů. Více ExternĂ­ odkaz zde.

5. března 2008 se MICEP zúčastnil Informačního semináře k aktuální výzvě priority Zdraví. Více ExternĂ­ odkaz zde.

27. února 2008 navštívil zástupce MICEPu pracovník dermatologického oddělení z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, aby se informoval o možnostech financování projektů. Více ExternĂ­ odkaz zde.

7. února 2008 se pracovníci MICEPu zúčastnili akce "Information Day on the Innovative Medicines Initiative (IMI) Call Process", která se konala ve Vídni. Více ExternĂ­ odkaz zde.

2007

19. - 20. října 2007 se MICEP aktivně zúčastnil 9. sympozia "Novinky v diagnostice a komplexní léčbě poruch pohybového ústrojí", který se konal v Praze. Více ExternĂ­ odkaz zde.

17. září 2007 uspořádal MICEP ve spolupráci s TC AV ČR a CZELO v Praze seminář "Finanční řízení projektů 7. RP". Více ExternĂ­ odkaz zde.

11. a 13. června 2007 se v Praze a posléze v Brně konal seminář "Financování projektů 7. RP - Pravidla a příklady". Více ExternĂ­ odkaz zde.

5. - 7. června 2007 se v Pardubicích, Brně a Ostravě konaly semináře pro malé a střední podniky v 7. RP. Více ExternĂ­ odkaz zde.

30. května 2007 proběhlo Setkání sítě NINET a členů programových výborů. Více ExternĂ­ odkaz zde.

25. května 2007 pořádal MICEP seminář „Financování zdravotnického výzkumu z evropských zdrojů“. Více ExternĂ­ odkaz zde.

17. května 2007 se v Praze konala mezinárodní konference „Věda a budoucnost Evropy“. Více ExternĂ­ odkaz zde.

16. května 2007 se konal seminář "Podpora komercializace nových technologií ve Velké Británii a v České republice". Více ExternĂ­ odkaz zde.

17. - 20. dubna 2007 se v Praze konal veletrh "Pragomedica 2007". Více o veletrhu ExternĂ­ odkaz zde.

17. dubna 2007 se v Praze konal seminář "Podnikání a výzkum v biotechnologiích, Jak zakládat spin-off firmy". Více ExternĂ­ odkaz zde.

12. dubna 2007 se v Praze konal odborný seminář “Změny v systému státní podpory výzkumu a vývoje – jaro”. Více ExternĂ­ odkaz zde.

12. března 2007 se v Praze konala konference "Partnerství akademické a komerční sféry v biomedicíně". Více ExternĂ­ odkaz zde.

9. února 2007 pořádalo oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT seminář "7. RP EU - Cooperation, priorita NMP,  pravidla účasti a financování projektů, evropská technologická platforma pro nanomedicínu, příležitosti pro malé a střední podniky". Více ExternĂ­ odkaz zde.

7. února 2007 pořádalo TC AV ČR akci "Národní informační den – priorita HEALTH". Více ExternĂ­ odkaz zde.

31. ledna 2007 pořádalo oddělení pro vědu a výzkum VŠCHT seminář k zahájení 7. rámcovému programu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

24. ledna 2007 pořádalo TC AV ČR seminář "Regionální podpora výzkumu a vývoje". Více ExternĂ­ odkaz zde.

2006

V prosinci 2006 Medicínské informační centrum pro evropské projekty zpracovalo brožurku "Perspektivy politiky výzkumu a vývoje EU ve zdravotnictví". Více ExternĂ­ odkaz zde.

27. listopadu 2006 pořádalo TC AV ČR seminář "Přechod na model plných nákladů - příprava na 7. RP". Více ExternĂ­ odkaz zde.

8. - 9. listopadu 2006 proběhla v Bruselu konference "Opomíjené infekční nemoci", kterou pořádalo Generální ředitelství EU pro výzkum. Více ExternĂ­ odkaz zde.

24. - 25. října 2006 se MICEP zúčastnil národní konference "Čtvrté dny pro evropský výzkum". Více ExternĂ­ odkaz zde.

3. - 4. října 2006 proběhl na půdě UK 1.LF "Infoden MICEP 2006". Více ExternĂ­ odkaz zde.

19. - 21. září 2006 se MICEP zúčastnil konference Bioforum 2006 v Miláně, Itálie. Více ExternĂ­ odkaz zde.

15. - 19. července 2006 se MICEP zúčastnil konference ExternĂ­ odkaz EUROSCIENCE OPEN FORUM 2006 (ESOF 2006) v Mnichově. Jedním z více než 2100 účastníků z 58 zemí byl i německý spolkový prezident. Více ExternĂ­ odkaz zde.

31. května - 4. června 2006 se MICEP zúčastnil konference "MEDBIOPHARM" v Bulharsku. Více ExternĂ­ odkaz zde.

2005

5. prosince 2005 vyšel v Medical Tribune článek o MICEP. Více ExternĂ­ odkaz zde.

1. - 3. prosince 2005 se MICEP účastnil konference ATVN-EU-GP v Pultusku u Varšavy. Více ExternĂ­ odkaz zde.

1. prosince 2005 byl v týdeníku EKONOM publikován článek o konferenci CER 2005 v Bruselu, které se MICEP účastnil. Více ExternĂ­ odkaz zde.

14. - 15. listopadu 2005 se MICEP zúčastnil konference Communicating European Research 2005 v Bruselu, kde prezentoval vlastní zaměření a 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Více ExternĂ­ odkaz zde.

12. července 2005 MICEP získal certifikát ExternĂ­ odkaz LSH-ACC-Mentor Multiplier. Více ExternĂ­ odkaz zde.

28. června 2005 MICEP uspořádal informační seminář o 4. výzvě k podávání návrhů projektů v 6. rámcovém programu. Více ExternĂ­ odkaz zde.

24. června 2005 MICEP spolu s European Business Associates (ExternĂ­ odkaz EBA) pořádal seminář EPIST na téma eHealth a eInclusion. Více ExternĂ­ odkaz zde.