Micep » Archiv zpráv » Článek o MICEP v Medical Tribune 5.12.2005

Snadněji k penězům z rámcových programů


(Monitoring tisku: 5.12.2005 - Medical Tribune, str. 27, Za scénou - ze zahraničí)


red

Zdravotnictví  


Nízká účast českých medicínských projektů výzkumu a vývoje v rámcových programech EU byla jedním z hlavních podnětů pro založení Medicínského informačního centra pro evropské projekty (MICEP).

Vzniklo s podporou Univerzity Karlovy v Praze a její 1.lékařské fakulty. Finanční zdroje pro první roky činnosti poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s 1.lékařskou fakultou UK. Hlavní náplní MICEP je poskytování informací o možnostech financovánívědy,výzkumných a vývojových projektů ze zdrojů EU, zprostředkování kontaktů a asistence při přípravě projektů.

Služeb Medicínského informačního centra pro evropské projekty mohou využívat všechny subjekty s vazbou na zdravotnictví (vysoké školy, nemocnice, výzkumné ústavy, malé a střední podniky aj.). Činnost centra je koordinována s národním kontaktním bodem pro ČR, kterým je Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) působící na půdě Akademie věd České republiky.

Očekávaným výsledkem činnosti Medicínského informačního centra pro evropské projekty bude lepší informovanost medicínských a ostatních zdravotnických výzkumných pracovišť o možnostech účasti v evropských projektech. V důsledku této lepší informovanosti a aktivního působení MICEP na konkrétní potenciální řešitele projektů rámcových programů v České republice a řešitele v partnerských zemích EU je možné očekávat i zlepšení bilance účasti České republiky v rámcových programech.