Micep » Kontakty » Spolupráce

Spolupráce

Technologické centrum AV ČR (TC)

TC je sdružením pracovišť Akademie věd ČR. Je otevřeno spolupráci i institucím mimo AV ČR. Hlavní aktivity TC jsou: národní informační centrum pro evropský výzkum; transfer technologií; strategické studie a projekty; a regionální rozvoj. Více ExternĂ­ odkaz zde.


Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO)

Hlavním úkolem CZELO je napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím Rámcových programů pro výzkum a vývoj. Kancelář poskytuje zdarma služby výzkumníkům ze všech oborů a vývojových organizací v České republice. Vice ExternĂ­ odkaz zde.