Micep » Akce, konference, semináře

Akce, konference, semináře

Konference "Biologické monitorování lidí v Evropě" (HBM4EU)

Dne 28. září 2018 se v Rakousku bude konat mezinárodní konference "Biologické monitorování lidí v Evropě - věda a politika pro zdravé občany” (Human biomonitoring in Europe – science and policy for healthy citizens). Na akci budou představeny první výsledky evropské společné iniciativy HBM4EU. Registrace je otevřena do 30. června 2018. Více informací ExternĂ­ odkaz zde, registrace ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní fórum Life Sciences Baltics 2018

Ve dnech 26. a 27. září 2018 se bude v Litvě konat již čtvrté mezinárodní fórum Life Scineces Baltics. Cílem akce je zejména přispět k navázání nových partnerství a podpoření sdílení nápadů. Fórum je určeno biotechnologickým expertům z oblasti zdravotnických potřeb a farmaceutických výrobků. Více informací spolu s registrací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


AAL fórum 2018

Ve dnech 24. až 26. září 2018 se ve Španělsku uskuteční fórum Active and Assistive Living (AAL Forum). Účastníci fóra budou mít možnost zapojit se do vytváření systému sloužících stárnoucí populaci k prožití kvalitního a aktivního stáří. Více informací ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Letní škola “Barcelona Cognition, Brain and Technology Summer School”

Ve dnech 3. až 14. září 2018 se ve Španělsku bude konat mezinárodní letní škola “Barcelona Cognition Brain and Technology” (BCBT). Akce bude zaměřena na porozumění funkční architektuře mozku a její možné emulaci v umělých systémech. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Letní škola HBP – Neurovědecká základna, nástroje a aplikace

Ve dnech 3. až 7. září 2018 se v Německu uskuteční škola vzdělávacího projektu výzkumu lidského mozku HBP (Human Brain Project). Účastníkům bude představena neuroanatomie a kognitivní funkce lidského mozku, včetně praktických pitevních kurzů. Více informací ExternĂ­ odkaz zde, registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Partnerská burza pro výzvy v oblasti SC1

Ve dnech 3. a 4. září 2018 se v Oslu bude konat mezinárodní partnerská burza pro oblast Společenské výzvy 1 (SC1) – Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky (H2020). Na akci budou poskytnuty informace ohledně nadcházejících výzev v dané oblasti H2020, možnost prezentace vlastního projektu mezinárodnímu publiku nebo nalezení potenciálních partnerů. Více informací a registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Letní škola ClinMeD 2018

Ve dnech 21. až 31. srpna 2018 proběhne letní škola ClinMeD 2018 organizována Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT). Cílem je zejména rozvinout dovednosti současných i budoucích inženýrů a vedoucích pracovníků lékařských zařízení potřebných k vývoji nových medicínských přístrojů. Veškeré informace i registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Letní škola EIT o zdravém životě a šťastném stárnutí

Od 19. do 31. srpna 2018 se v Nizozemsku uskuteční letní škola zaměřená na zdravý život a šťastné stárnutí. Účastnící budou mít možnost pomoci rozvinout řešení, která pomohou žít seniorům zdravý, aktivní a spokojený život. Více informací a registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Registrace je možná do 1. června 2018.


Letní škola HBP o platformě stimulace mozku

Ve dnech od 17. do 21. srpna 2018 se v Itálii uskuteční letní škola vzdělávacího projektu výzkumu lidského mozku HBP (Human Brain Project). Účastníkům bude představena platforma stimulace mozku (BSP) projektu HBP a podány informace o tom, jak platformu využít. Registrovat se můžete do 11. července 2018. Více informací ExternĂ­ odkaz zde a registrace ExternĂ­ odkaz zde.


Informační den H2020 SC1 pro výzvy 2019

Dne 12. července 2018 pořádá Evropská komise online informační den. Cílem akce je seznámit navrhovatele s možnostmi financování v roce 2019 pro společenskou výzvu v oblasti Zdraví, demografické změny a dobré životní podmínky (SC1). Událost bude probíhat online. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Druhá série seminářů o HBP

Ve dnech 4. až 6. července 2018 se v Berlíně uskuteční druhá série seminářů zaměřených na neurovědy a podnikání v neurovědách. Semináře pro podnikatele mají za cíl podat informace na to, jak dostat návrh z laboratoře na trh, na porozumění problémům a definování odpovídajících potřeb ve zvolené oblasti, na identifikaci cílové skupiny, na možnosti registrace patentů nebo na budování obchodního modelu. Více informací spolu s registrací ExternĂ­ odkaz zde. Na semináře pro ostatní zájemce s tématy od základní neurobiologie přes buněčnou biologii a elektrofyziologii až po velká data se můžete registrovat ExternĂ­ odkaz zde, kde naleznete i další informace.


Informační den k oblasti Zdraví (SC1)

Dne 28. června 2018 se v Technologickém centru AV ČR uskuteční Informační den k oblasti Zdraví (Societal Challenge 1) v souvislosti s otevřením nových výzev H2020. Cílem akce bude podat ucelené informace o možnostech financování vědy a výzkum prostřednictvím rámcového programu H2020. Více informací a registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Konference k oslavám 10 let činnosti IMI

Dne 27. června 2018 se v Bruselu uskuteční konference s cílem oslavy deseti let činnosti Iniciativy pro inovativní léčiva (IMI). Na akci bude konference a výstava zaměřená na výsledky z projektů IMI. Více informací ExternĂ­ odkaz zde. Registrace je možná do 19. června 2018 ExternĂ­ odkaz zde.


Workshop k výzvě JU Bio-based industries 2018

Dne 19. června 2018 proběhne v Technologickém centru AV ČR workshop k výzvě JU Bio-based Industries. Účastníci budou seznámeni s fungováním JU BBI, s tématy jeho letošní výzvy a s výsledky a zkušenostmi z výzev předešlých. Více informací a registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


SC1-H2020 Consortium Building Workshop

Dne 18. května 2018 se v Bruselu uskuteční tematická partnerská burza. Hlavní cílem je shromáždění potenciálních konsorciálních partnerů, kteří se věnují vybraným tematickým výzvám na rok 2019 programu H2020 v oblasti Společenské výzvy 1 (SC1): Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky. Více informaci naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Registrace je otevřena do 2. května 2018 a naleznete ji ExternĂ­ odkaz zde.


Konference: "Demonstrace výsledků iniciativ velkých dat v oblasti zdravotní péče"

Ve dnech 17. a 18. května 2018 se v Rotterdamu bude konat konference s názvem „Demonstrating Results of Big Data initiatives in Healthcare“. Cílem akce je poukázat na současné problémy ve zdravotní péči a následně prezentovat, jak je mohou datová řešení pomoci překonat. Více informací a registrace ExternĂ­ odkaz zde.


BioEquity Europe 2018 – Knowledge for Growth

Dne 14. května 2018 se v Belgii bude konat již devatenáctý ročník konference BioEquity Europe. Akce je určená pro stakeholdery z oblasti biotechnologií, farmaceutiky, pro finanční investory, univerzity a výzkumné organizace. Více informací o konferenci, registraci a poplatcích naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Partnerská burza v oblasti eHealth

Ve dnech 24. a 25. dubna 2018 se ve Švédsku uskuteční partnerská burza B2B v oblasti eHealth. Akce má za cíl poskytnout platformu pro setkání s vedoucími pracovníky v oblasti digitálních technologií a zdravotnictví a klíčovými představiteli veřejného mínění a poskytne tak příležitost na nalezení partnerů pro budoucí konsorcia. Registrovat se můžete do 8. dubna 2018. Více informací a registrace ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář o využití otevřených dat v oblasti zdraví

Dne 24. dubna 2018 se v Bruselu uskuteční již druhý seminář o datových službách nesoucí název „Open Research Data to Support Sustainable Health Initiatives“. Akce je pořádána platformou pro otevřenou vědu Frontiers a cílem je shrnout dosavadní úspěchy otevřenosti dat a prodiskutovat veškeré možné změny k využití plného potenciálu výzkumných dat ve prospěch společnosti. Registrace je možná do 10. dubna 2018. Více informací spolu s registrací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Scaling up neuroscience: High performance computing and modelling the brain

Dne 18. dubna 2018 se v Bulharsku uskuteční jednodenní akce, určená zejména mladým výzkumníkům, s cílem podat celkové informace o nejnovějších nástrojích modelování mozku a pokrocích neurovědy. Více informací, program i registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Smart Health Innovation - Příležitosti a inovace v odvětví zdravotnické techniky

Ve dnech 17. až 19. dubna 2048 se bude v Německu konat akce s názvem „Smart Health Innovations“. Budou zde představeny nejnovější inovace v oblasti zdraví a účastnící se budou moci seznámit s předními výrobci a distributory zdravotnické techniky. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde, registraci ExternĂ­ odkaz zde.


První ročník inovativního fóra a výstavy HBP

Ve dnech 22. a 23. března 2018 se v Londýně bude konat první ročník inovačního fóra a výstavy Human Brain Project. Konference a výstava nesou název „Od lidského mozku k průlomovým technologiím a medicíně“. Akce bude zaměřena na umělou inteligenci, zpracování dat, výpočetní techniky inspirované mozkem, robotiku a mozkové poruchy. Registrovat se můžete do 21. března 2018. Více informací spolu s registrací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Science Café s Františkem Štěpánkem

Dne 15. března 2018 se v Bruselu uskuteční již 9. Science Café pořádané Českou styčnou kanceláří pro výzkum (CZELO). Tentokrát bude hostem uznávaný vědec v oblasti chemického inženýrství, František Štěpánek. Akce je určena zájemcům o vědu z řad široké veřejnosti a umožňuje účastníkům získat informace v oblastech, které je zajímají v neformálním prostředí Více informací na stránkách ExternĂ­ odkaz CZELO, registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Veřejná konzultace k oblasti vakcinací

Evropská Komise otevřela veřejnou konzultaci v oblasti vakcinací, která by měla podpořit silnější mezinárodní spolupráci v této oblasti. Konzultace je otevřena do 15. března 2018. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Workshop k programu H2020: Psaní projektů v oblasti ICT a Zdraví

Dne 21. února 2018 Technologické centrum AV ČR pořádá Workshop k programu H2020: Psaní projektů v poli Informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací v oblasti Zdraví. Registrace se uzavírá 19. února 2018. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde, program spolu s registrací ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní konference „More Years Better Lives“

Dne 13. února 2018 proběhne v Bruselu mezinárodní konference iniciativy Společného programování „More Years Better Lives“. Hlavním tématem akce je „Increasing the Knowledge Base on Demographic Change”. Cílem konference je zejména poskytnout přehled výsledků JPI MYBL a také podpořit znalosti týkajících se demografické změny. Více informací spolu s registrací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Třetí fórum „evropského kompasu“ pro duševní zdraví

Ve dnech 8. a 9. února 2018 se v Lucembursku uskuteční již třetí fórum „evropského kompasu“ pro činnost v oblasti duševního zdraví a pohody s názvem "EU Compass Forum on Mental Health and Well-being". Akce je zaměřena zejména na poskytování služeb v oblasti duševního zdraví, ale i na politická doporučení a přístupy k této problematice. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Message from Alliance4Life

Dne 30. ledna 2018 se v Bruselu uskuteční konference na téma "Message from Alliance4Life", pořádaná projektem Alliance4Life ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO). Registrovat se můžete do 21. ledna 2018. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde, registraci ExternĂ­ odkaz zde.


Sedmý evropský kongres o diabetes a endokrinologii

Již 7. evropský kongres o diabetu a endokrinologii proběhne ve dnech 12. a 13. února 2018 v Mnichově. Hlavními tématy akce budou zejména nové přístupy v léčbě cukrovky a vývoj endokrinologie. Více informací o akci a registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Informační den k výzvám v oblasti zdraví (SC1) H2020

Dne 8. prosince se v Bruselu uskuteční informační den ke společenské výzvě 1 (SC1) – Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky. Akce je pořádána Evropskou komisí a program spolu s registrací budou zveřejněny na konci září. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Partnerská burza pro oblast Zdraví

Dne 7. prosince 2017 se v Bruselu uskuteční partnerská burza, která se klade za cíl pomoci zájemcům nalézt vhodné partnery pro nadcházející výzvy 2018. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Zdravá výživa pro zdravý život

Dne 1. prosince 2017 proběhne v Bruselu již 4. mezinárodní konference organizovaná Společnou programovou iniciativou v oblasti výživy (Joint Programming Initiative - Healthy Diet for a Healthy Life - JPI HDHL). Cílem akce bude zejména vypracování pokynů a doporučení způsobu spolupráce akademické a průmyslové sféry v oblasti JPI HDHL. Registrace bude otevřena do 17. listopadu 2017. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Zasedání: Personalised Medicine through Open Innovation

Dne 30. listopadu 2017 se v Belfastu uskuteční akce „Personalised Medicine through Open Innovation‘‘ s podtitulem „Personalising Your Health: A Global Imperative!“. Událost bude probíhat v rámci kongresu The European Alliance for Personalised Medicine Congress jehož tématy bude mimo jiné agenda politik, i agenda inovací a personalizované medicíny. Kongres se koná od 27. do 30. listopadu 2017. Více informací o zasedání a kongresu naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Letní škola Human Brain Project - Future Medicine: Brain Disease Neuroscience

Ve dnech od 27. listopadu do 3. prosince 2017 proběhne v rakouském Obergurglu letní škola organizována HBP. Přednášky i praktická cvičení budou zaměřeny na nové způsoby léčby, nové typy léčiv a personalizovanou medicínu. Registrovat se můžete do 18. září 2017. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


8. symposium Univerzity v Kóbe v Bruselu

Dne 21. listopadu 2017 se v Bruselu uskuteční symposium na téma „EU-Japan Initiative for Excellence- Strategic Research Partnership in Medicine, Biotechnology and Social Sciences“. Na akci bude představena spolupráce EU a Japonska v oblastech vyššího vzdělávání, biotechnologie, migrace a stárnutí populace. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde, registraci ExternĂ­ odkaz zde a program je uveřejněn ExternĂ­ odkaz zde.


Šestý ročník International Fluid Academy Day (IFAD)

Od 23. až 25. listopadu 2017 se v Antverpách bude konat již šestý ročník tzv. International Fluid Academy Day (IFAD). Akce bude navazovat na předešlé ročníky a znovu zhodnotí předchozí výstupy. Cílem je zejména přezkoumání nedávných pokroků v řízení objemu tekutin, monitorace hemodynamiky a orgánových funkcích v rámci intenzivní péče. Více informací ExternĂ­ odkaz zde nebo spolu s registrací ExternĂ­ odkaz zde.


Workshop: Towards miniaturized smart system for light stimulation and monitoring of wound healing

Dne 17. listopadu 2017 se v Bruselu bude konat seminář „Towards miniaturized smart system for light stimulation and monitoring of wound healing“. Akce pořádána projektem MEDLIGHT ve spolupráci s Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) bude zaměřena na moderní možnosti léčby chronických poranění a hojení ran, zmíněny budou i dosavadní úspěchy projektu MEDLIGHT. Registrace je otevřena do 13. listopadu 2017. Více informací ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde, registrace ExternĂ­ odkaz zde.


Bezpečnostní seminář ENISA eHealth

Dne 15. listopadu 2017 se v Lisabonu uskuteční seminář na téma  eHealth Security. Akce bude zaměřena na aspekty týkajících se provádění ExternĂ­ odkaz NIS Directive – směrnice o bezpečnost sítí a informačních systémů ze strany členských států EU. Nebudou zde chybět ani semináře o nové problematice v oblasti poskytování bezpečnosti elektronického zdravotnictví. Více informací ExternĂ­ odkaz zde nebo ExternĂ­ odkaz zde.


Healthy urban living

V Nizozemském Utrechtu se ve dnech 9. až 10. listopadu 2017 uskuteční událost „Healthy Urban Living“. Workshop bude zaměřený zejména na budoucí technologie v oblasti zdraví, budoucí společnost (zdravý život v inkluzivní společnosti) a budoucí udržitelnost měst. Cílem události je také usnadnit účast v programech Horizont 2020 a Eurostars. Více informací o akci naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde a registraci ExternĂ­ odkaz zde.


Science Café s Cyrilem Höschlem

Dne 24. října 2017 se v Pražském domě v Bruselu uskuteční již sedmé Science Café, diskusní večer mezi vědci a zájemci o vědu. Tentokrát bude hostem český psychiatr, ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, člen Evropské akademie věd a umění (EASA) a bývalý prezident Asociace evropských psychiatrů (EPA) a Evropské federace lékařských akademií (FEAM), Cyril Höschl. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a registrovat se můžete ExternĂ­ odkaz zde.


15. české dny pro evropský výzkum

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s MŠMT organizuje již 15. ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER 2017), která se uskuteční dne 24. října 2017 v hotelu International v Praze. Hlavním tématem akce bude střednědobé hodnocení programu H2020 s výhledem na příští rámcový program. Další informace ExternĂ­ odkaz zde, předběžný program konference ExternĂ­ odkaz zde a registrační formulář ExternĂ­ odkaz zde


Konference o veřejných zakázkách v oblasti inovací

Ve dnech 17. a 18. října 2017 se uskuteční v estonském Tallinnu konference zaměřená na veřejné zakázky v oblasti inovací, dalšími řešenými oblastmi budou například podpůrné rámce v EU, hospodářské dopady a výzvy v programu Horizont 2020. Více informací ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde společně s programem a registrací.


Science is wonder-ful!

Ve dnech od 25. do 27. září 2017 se budou v belgickém Bruselu konat rovnou dvě akce a to 1st MSCA Falling Walls Lab, která se uskuteční 25. září 2017 a pak hned 26. - 27. září 2017 proběhne Evropská noc vědců. Akce je určena zejména řešitelům MSCA grantů, kteří při této příležitosti mohou představit svůj výzkum veřejnosti. Registrace bude otevřena do 6. července 2017. Více informací ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde společně s registrací.


Konference o translační medicíně

Ve dnech od 24. do 26. září 2017 se v Praze uskuteční Konference EATRIS o translační medicíně 2017 na téma Zvyšování predikce v rozvoji léků. Akce bude zaměřena na nejnovější přístupy a technologie pro zvýšení úspěšnosti ve vývoji léků. Registrace se uzavře 15. září 2017. Více informací, ceník a registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Letní škola euVENTION

Od 11. do 22. září 2017 se uskuteční v Německu Evropská letní škola inovací v oblasti chronických onemocnění (European Summer School for Innovation in Chronic Disease Intervention – euVention). Cílem této školy je vylepšit prevenci a možnosti léčby pro lidi středního věku, kterým hrozí chronické onemocnění anebo už jím trpí (diabetes, srdeční onemocnění, psychické poruchy). Registrace mohou být zasílány do 15. června 2017. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde a registraci ExternĂ­ odkaz zde.


Letní škola Evidence and Policy Summer School

Již třetí ročník letní školy za spolupráce Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC), INGSA a Slovenské akademie věd se uskuteční ve dnech 6. až 8. září 2017 v Senci na Slovensku. Tentokrát bude hlavním tématem migrace a demografické změny. Škola je určena vědcům a politikům s minimálně 2 letou praxí. Přihlašovat se můžete do 25. června 2017. Více informací, ceník a registrace ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní konference ISTEC

Ve dnech 17. - 19. července 2017 proběhne 8. Mezinárodní konference o vědě a technologiích - ISTEC 2017. Tato konference, pořádaná Technologickou univerzitou ve Vídni, Univerzitou Sakarya, Univerzitou Governors State a Asociací pro vědu, vzdělání a technologie (TASET), se uskuteční v německém Berlíně. Konference je určena zejména vědcům, učitelům a studentům, kteří chtějí prezentovat svoje práce formou akademické platformy. Abstrakty je možné zasílat do 14. července 2017. Více informací ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde společně s registrací a uzávěrkami.


Letní škola InnoDiaCare

Ve dnech od 2. do 8. července 2017 v Polsku a od 28. srpna do 2. září 2017 v Německu se bude konat letní škola pro digitální inovace v léčbě diabetu. Akce je určena studentům minimálně 2. ročníků bakalářského studia nebo absolventům, kteří se zajímají o oblast digitálních technologií a chronických onemocnění. Letní škola je zdarma a registrace se uzavírají 9. června 2017. Více informací a registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Science Café s Janem konvalinkou

Dne 28. června 2017 se bude konat v Bruselu již 6. Science Café, tentokrát na téma: Chemie proti virům 21. století. Hostem bude biochemik Jan Konvalinka, který se podílel na vývoji prvních inhibitorů HIV proteázy a v současnosti se věnuje vývoji virové rezistence. Registrace bude uzavřena 26. června. Více informací zde a registrace ExternĂ­ odkaz zde.


22. Konference k lékařské radiační ochraně ConRad 2017

V německém Mnichově pod záštitou Bundeswehr Institute of Radiobiology proběhne ve dnech 8. – 11. května 2017 celosvětová konference k radiologickým tématům. Stejně jako v roce 2015 budou na konferenci 2 hlavní přednášky. První z nich se bude týkat novinek v konceptu bioindikátorů a biomarkerů a druhá klíčová přednáška shrne a aktualizuje aktuální poznatky o elektromagnetických polích.


Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní workshop IPR Helpdesk na téma duševního vlastnictví

Evropský úřad pro ochranu práv duševního vlastnictví v úzké spolupráci s projektem Fit for Health 2.0 a Enterprise Europe Network pořádá ve dnech 10. – 11. května v Technologickém centru v Praze mezinárodní školení k programu Horizont 2020 na téma Využití výsledků projektů EU se zaměřením na duševní vlastnictví v oblasti zdraví a biotechnologie.


Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


EUREKA Innovation Week 2017

Jako každý rok proběhne v Barceloně Týden inovací EUREKA a to v týdnu od 15. do 19. května 2017. Cílem je vzájemné sdílení inovací a technologií nejen na poli zdraví a biomedicíny.


Více informací a registrace ExternĂ­ odkaz zde.


Pain Therapeutics 2017

Dvoudenní konference na téma léčby bolesti proběhne v Londýně ve dnech 22. a 23. května 2017. Jedná se o již 17. ročník této každoroční akce. Na programu nebude chybět představení nejnovějších inovací a nových přístupů v léčbě bolesti nebo analgetik.


Více informací, brožura a registrace ExternĂ­ odkaz zde.


BioTech 2017 and 7th Czech-Swiss Symposium

Ve dnech od 13.–17.června 2017 se v Národní technické knihovně v Praze uskuteční již 7. ročník mezinárodního sympozia v oblasti vývoje biotechnologií. V odborném programu samozřejmě nebude chybět sekce medicínských a farmaceutických biotechnologií.


Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


4th annual Allergies Conference 2017

Již 4. ročník každoroční konference na téma alergií proběhne ve dnech 6. a 7. července 2017 v Londýně. Budou se zde probírat současné problémy a nejnovější vývoj, nové přístupy, léčba, biomarkery, nejnovější výzvy a změny v oblasti alergií.


Více informací, brožura a registrace ExternĂ­ odkaz zde.


Letní škola Human Brain Project 2017

Ve dnech od 12. do 18. června 2017 se v rakouském městě Obergurgl uskuteční 4. ročník letní škola vzdělávacího projektu výzkumu lidského mozku. Tentokrát se zaměřením na budoucnost výpočetní techniky – Věda o mozku a umělá inteligence (Future Computing - Brain Science and Artificial Intelligence). Kurz nabízí program zahrnující poznatky ze softwaru, hardwaru, simulace, robotické databáze, strojové učení a teorie relevantní pro výzkumný program. Více informací je dostupných ExternĂ­ odkaz zde.


Konference Eu-SPRI 2017

Ve dnech 7. - 9. června 2017 pořádá Rakouský technologický institut (Austrian Institute of Technology, AIT) výroční konferenci Eu-SPRI 2017. Konference se bude věnovat tématu budoucnosti politik v oblasti vědy, technologií, vývoje a inovací (Science Technology Development and Innovation, STI) a jejich proměn v současném světě. Nejrychleji současný výzkum mění informační technologie, umožňující nové přístupy k vědeckému zkoumání a inovacím. To ovlivní i politické přístupy a zapojení stran stejně jako občanskou společnost v rozhodování o utváření budoucího vědeckého prostoru a zapojení různých aktérů. Program akce ExternĂ­ odkaz zde.


Veletrh BIOMED 2017

Ve dnech 23. – 25. května 2017 se koná 16. mezinárodní veletrh k biomedicínským technologiím BIOMED v městě Tel Aviv v Izraeli. Odkaz k registraci ExternĂ­ odkaz zde. Další informace ExternĂ­ odkaz zde.


Evropský den střední a východní Evropy o výzkumu v biologii a medicíně

Dne 22. května 2017 pořádá v Paříži Francouzská národní organizace Campus France na podporu vyššího vzdělávání, služeb pro mezinárodní studenty a mezinárodní mobilitu, společně s Francouzskými instituty a Francouzskými velvyslanectvími v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, České republice, Rumunsku a Slovinsku, workshop s názvem Den střední a východní Evropy ve výzkumu biologie a zdraví.  Program akce obsáhne témata výzkum ve Francii, možnosti financování vědy z národních a evropských zdrojů, podpora excelence ve Francii a ve východoevropských státech, evropské a národní strategie a rámcový program Horizont 2020. Workshop poskytne příležitost představit vědecký potenciál vaší země a vytvořit partnerství s francouzskými instituty nebo stávající partnerství prohloubit. Bude možné domluvit si setkání s týmy, s kterými byste rádi spolupracovali a navštívit jejich laboratoře a výzkumná centra. Plakát k akci ExternĂ­ odkaz zde.


Landscape & Human Health - Forests, Parks and Green Care

Konference s názvem „Landscape & Human Health - Forests, Parks and Green Care“ poskytne ve dnech 17. – 19. května prostor pro prezentaci a diskusi o nejnovějším vývoji v následujících oblastech: krajina a její účinky na lidské zdraví a pohodu; metody pro posouzení vlivu krajiny na lidské zdraví a pohodu; biologická rozmanitost a lidské zdraví a další. Konference je zaměřena na výzkumníky, zástupce státní správy a další relevantní účastníky jako jsou např. farmáři, lesní podniky nebo manažeři chráněných oblastí. Více informací o akci ExternĂ­ odkaz zde.


Konference Elixir Europe 2017

Dne 11. května 2017 pořádá evropská bio-informatická výzkumná infrastruktura ELIXIR, jejímž zakládajícím členem je i ČR, konferenci Core Resources for Data Economy. Konference se koná v Bruselu a zaměřuje se na aspekty vytváření evropské výzkumné infrastruktury zaměřené na shromažďování, třídění, archivaci a následné poskytování dat získaných z molekulárně-biologických výzkumných projektů. Mezi obory zájmu akce patří biologie, chemie, lékařství, farmacie. Další informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


eHealth Week 2017

Ve dnech 10. – 12. května 2017 se bude v rámci maltského předsednictví v Radě EU konat konference eHealth Week 2017. Akce je spoluorganizována Evropskou komisí a neziskovou organizací HIMSS Europe. U této příležitosti se setkají odborníci z celého světa, aby diskutovali o následujících tématech v oblasti zdravého žití a stárnutí: přístup Evropanů k jejich osobním datům; zlepšení veřejného zdraví lepším využíváním klinických dat; přeshraniční výměna osobních údajů ve zdravotnictví: od politiky do praxe; Evropské referenční sítě: jak digitální zdraví pomáhá. Více info ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní workshop: Využití výsledků v H2020 projektech - zdraví a biotechnologie

European IPR Helpdesk ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádá ve dnech 10. – 11. května 2017 mezinárodní trénink Exploitation of EU Project Results with a Focus on IP in the Field of Health and Biotechnology. Trénink bude zaměřený na otázky efektivního využití, komercializace a řízení duševního vlastnictví v projektech programu Horizont 2020, s důrazem na tematické oblasti Zdraví a Biotechnologie. Akce je určena především manažerům vědeckých týmů v oblasti Life sciences, vedoucím pracovníkům výzkumných organizací, specialistům oddělení technologického transferu i patentovým zástupcům. Účast může být užitečná i pro řešitele projektů nebo potenciální zájemce o účast v projektech programu Horizont 2020. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Health 2.0 Europe 2017

Ve dnech 3. – 5. května 2017 se v Barceloně koná 8. konference „Health 2.0 Europe“. Cílem akce je představit nejnovější inovace v oblasti zdravotní péče. Více informací a program naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Debata o problematice chronických chorob a léčby cukrovky

Dne 26. dubna 2017 pořádá v Bruselu Evropský parlament ve spolupráci s Evropskou radou, Evropskou komisí a předními odborníky v dané problematice debatu na téma chronických nemocí. Akce se hlavně zaměří na to, jak se vypořádat s nemocí diabetes. Podrobnější informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Workshop k přípravě projektů do výzvy Twinning programu H2020

Dne 25. dubna 2017 organizuje Technologické centrum AV ČR workshop k přípravě projektů do výzvy TWINNING 2017. Záměrem akce je seznámit účastníky se zásadami přípravy projektového návrhu do výzvy Twinning, výzva je součástí programu Horizont 2020). Účastníci získají informace o přípravě jednotlivých částí návrhu, finančních specifikách a nezbytných strategiích, které musí být v návrhu zmíněny. Představeny budou rovněž statistické výstupy předešlé výzvy, zkušenosti českých řešitelů projektů a pohled hodnotitelů. Další informace ExternĂ­ odkaz zde.


Academia-Industry Connect 2017

Dne 18. dubna 2017 se v belgické Lovani pořádá platforma Flanders Vaccine ve spolupráci s Academic Labs a Biotech Incubation Partners setkání Academia-Industry Connect na téma Zhodnocení znalostí: Věda odpovídající potřebám trhu ("Knowledge Valorisation: Matching science and market needs"). Setkání má za cíl propojit akademickou sféru s průmyslem. Během akce se představí pět vlámských univerzit, které představí na třech reálných příkladech z každé univerzity globální přehled svých aktivit spojených s organizací Flanders Vaccine – propojení akademického výzkumu s průmyslem a obchodem v rámci imunoterapie a očkování. Setkání je zaměřeno na stimulaci propojení akademického světa a průmyslu. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Konference k neurodegenerativním onemocněním

Ve dnech 29. 3. – 2. 4. 2017 pořádá skupina AD/PD ve Vídni konferenci na téma Alzheimerova & Parkinsonova choroba a příbuzná neurologická onemocnění. Konference představuje platformu pro srovnání poznatků v oblasti léčby neurodegenerativních onemocnění. Abstrakty je možné zasílat do 29. 9. 2016. Pro další informace klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


H2020 European Health partnerská burza

Dne 19. ledna 2017 pořádá síť národních kontaktních pracovníků Health NCP Net 2.0 společně se sítí Enterprise Europe Network v chorvatském Záhřebu partnerskou burzu ke společenské výzvě „Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky“. Akce cílí na podniky, univerzity, výzkumné organizace, sdružení pacientů i další subjekty, které mají zájem podávat návrh v posledních výzvách pracovního programu 2016–2017 v oblasti zdraví. Registrace ExternĂ­ odkaz zde.


Evropský summit k inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí

Ve dnech 5. – 8. 12. 2016 se v Bruselu koná Summit k inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí. Akci organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským inovačním partnerstvím v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (EIP on AHA), Společným programem pro aktivní asistované žití (AAL JP), Evropským parlamentem a Výborem regionů a letošním tématem je „Transform the future of health and care in Europe“. Cílem akce je debata o tom, jak může jednotný digitální trh přeměnit demografickou změnu v příležitost pro společenský a ekonomický rozvoj. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


IMI Stakeholder Forum 2016

Ve dnech 28. – 29. 9. 2016 pořádá Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) v Bruselu forum zaměřené na zainteresované subjekty. Během akce představí IMI své aktivity a výsledky a taktéž témata nadcházejících výzev. Dále budou mít zainteresované subjekty možnost přispět k formování budoucího programu iniciativy IMI. Další informace ExternĂ­ odkaz zde.


AAL Fórum 2016

Ve dnech 26 .- 28. září 2016 se v švýcarském St. Gallen uskuteční výroční fórum programu Ambient Assisted Living (AAL). Letošní ročník nese název „Ageing well with technology - Innovations ready for breakthrough“- nápady na nové technologické produkty pro aktivní stárnutí, které AAL Program propaguje a podporuje jejich cestu na trh. Událost představuje pro zainteresovanou veřejnost a investory možnost navázání kontaktů a nalezení nových produktů a služeb s tržním potenciálem. Pro více informací klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


ESOF 2016 - Věda jako revoluce

Ve dnech 23. - 27. července 2016 se v Manchesteru koná ESOF 2016. Akce bude sloužit k setkání výzkumníků, novinářů, tvůrců politik, studentů a organizací, při kterém mohou společně diskutovat o otázkách evropského výzkumu a celosvětových problémech. Fórum ESOF 2016, věnované průlomovému vědeckému výzkumu, vzdělávání a inovacím, bude znovu stavět na dědictví minulých ročníků konference a podpoří dialog o roli vědy a technologií ve společnosti a veřejné politice. Zároveň přinese publiku z celého světa informace o nejnovějších vědeckých inovacích a objevech. Podtitulek ESOF 2016 je: „Science as Revolution: From Cottonopolis to Graphene City“. ESOF je největší celoevropská vědecká platforma, která slouží k setkání výzkumníků, novinářů, tvůrců politik, studentů a organizací, aby mohli společně diskutovat o otázkách evropského výzkumu a celosvětových problémech. Více ExternĂ­ odkaz zde.


FENS Fórum 2016

Ve dnech 2. – 6. července 2016 se v dánské Kodani uskuteční výroční fórum Federation of European Neuroscience Societies (FENS). Jedná se o jedinečné setkání špičkových vědců a odborníků působících v oblasti neurověd. Mezi klíčová témata konference budou patřit mj. neurodegenerativní choroby a kmenové buňky. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


BioNanoMed 2016

Ve dnech 6. – 8. dubna 2016 se uskuteční v rakouské Kremži 7. mezinárodní kongres o nanotechnologiích využívaných v biomedicíně. Událost je zaměřena na témata regenerační nanomedicíny, nanotechnologie kmenových buněk či nanoonkologie. Součástí programu budou dvě tematická setkání spolupořádaná Evropským centrem pro nanotoxikologii (European Center for Nanotoxicology, EURO-NanoTox). Prvním z nich bude zaměřeno využití 3D technologií v nanomedicíně a druhé na toxikologii nanomateriálů. Další informace ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář: Možnosti v oblasti Zdraví a Akce Marie Sklodowska-Curie

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádají seminář k programu Horizont 2020: Možnosti v oblasti Zdraví a Akce Marie Sklodowska-Curie. Seminář se uskuteční 14. 3. 2016 ve Výukovém centru LF v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Cílem semináře je seznámit účastníky se strukturou rámcového programu EU pro výzkum a inovace – Horizont 2020. První část semináře bude zaměřena na možnosti a aktuální výzvy v oblasti Zdraví. V druhé části budou představeny akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Informace o semináři včetně předběžného programu ExternĂ­ odkaz zde.


Veletrh Věda Výzkum Inovace

Ve dnech 9. 3. – 11. 3. 2016 se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně veletrh Věda Výzkum Inovace. Cílem je vytvoření interdisciplinární platformy propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Na veletrhu dostanou příležitost představit se návštěvníkům inovativní projekty z vědecko-výzkumných pracovišť z České republiky a zahraničí. Program veletrh obsáhne představení projektů v rámci odborné vědecké konference, vědecké panely, odborné semináře, networkingové akce a poradenská centra v oblasti dotačních programů. Detailní informace najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Konference na téma věda a inovace v oblasti mateřství a novorozených dětí

Dne 8. prosince 2015 pořádá Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace (DG RTD) konferenci na téma Věda a inovace v oblasti mateřství a novorozených dětí. Akce se bude konat v Bruselu. Hlavním tématem události bude diskuze nad rolí vědy a výzkumu v rámci mateřství a péče o novorozené děti jako jednoho z tzv. cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs). Jedním ze závěrů konference by mělo být zlepšení zdraví matek a zvýšení bezpečnosti jejich dětí. Pro bližší informace o programu a registraci klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


Konference Nanotech Italy 2015

Ve dnech 25. - 27. listopadu 2015 se v Bologně koná mezinárodní konference „Nanotech Italy 2015“ věnovaná klíčovým technologiím (Key Enabling Technologies, KETs) pro odpovědné inovace. K hlavním tématům akce patří: pokročilé materiály pro efektivnější zacházení se zdroji, zdravotní péče, inteligentní a vzájemně propojený svět, energie a životní prostředí, kulturní dědictví a bezpečnost, etika a společenské dopady. Další informace jsou k dispozici na webové stránce konference ExternĂ­ odkaz zde.


Webinář o biotechnologickém průmyslu v Japonsku

Dne 24. 11. 2015 se uskuteční webinář o biotechnologickém průmyslu v Japonsku. Diskutovat se bude o těchto tématech: japonská politika v oboru biotechnologií; tamní specifika trhu s biotechnologiemi; biotechnologické klastry v Japonsku; příklady evropských firem působících v Japonsku. Více informací a registraci najdete na stránkách ExternĂ­ odkaz EU Japan Business. Pro účast na webináři je potřeba vytvořit si bezplatné ExternĂ­ odkaz členské konto.


Konference Health Tech

Dne 24. listopadu 2015 se v Eindhovenu uskuteční 4. ročník konference Health Tech, která bude součástí dvoudenní akce EIT Digital. Konference Health Tech se zaměří především na problematiku prevence, péče a léčby za pomocí nejmodernějších technologií. Příspěvky se budou zaměřeny například na otázku včasné diagnózy onemocnění, využití fotoniky či robotiky ve zdravotnictví apod. Stránky akce ExternĂ­ odkaz zde.


Konference České dny pro evropský výzkum

Akce se letos uskuteční ve dnech 5. – 6. listopadu 2015 v pražském hotelu Diplomat. Jejím hlavním tématem bude hodnocení 7. rámcového programu a první zkušenosti s programem Horizont 2020 včetně reflexe dosavadní účasti ČR. Druhý den konference bude tvořit národní informační den k programu COST. Více informací bude zveřejněno na stránkách ExternĂ­ odkaz Národního portálu pro evropský výzkum.


Hodnocení 7. rámcového programu a prvních zkušeností s H2020

Konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER) se letos uskuteční ve dnech 5. - 6. listopadu 2015 v pražském hotelu Diplomat. Jejím hlavním tématem bude hodnocení 7. rámcového programu a první zkušenosti s programem Horizont 2020 včetně reflexe dosavadní účasti ČR. Druhý den konference bude tvořit národní informační den k programu COST. Více informací bude zveřejněno na stránkách ExternĂ­ odkaz Národního portálu pro evropský výzkum.


Konference: „Emerging Biotechnologies“

Evropská organizace pro molekulární biologii (European Molecular Biology Organization, EMBO) pořádá konferenci, která proběhne 5. - 6. listopadu 2015 v německém Heidelbergu. Konference se zaměří na dopad věd o živé přírodě na společnost skrze vývoj produktů založených na biotechnologiích pro oblast zdraví a pro udržení životního prostředí. Další informace jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní biomedicínské sympozium: „Big Data in Health Care“

Ve dnech 28. a 29. října 2015 se v Lucemburku uskuteční sympozium o výzvách, inovacích a implementaci velkých dat ve zdravotní péči. Hlavním cílem sympozia je sezvat vědce, doktory, zástupce veřejné správy a pacientských organizací za účelem výměny aktuálních poznatků v oblasti výzkumu a technologií. Více informací o akci ExternĂ­ odkaz zde.


Výroční akce ETP pro nanomedicínu 2015

Evropská technologická platforma pro nanomedicínu (European Technology Platform for Nanomedicine) ve spolupráci s ENATRANS a Trinity College Dublin organizují výroční akci a valné shromáždění ve dnech 12. - 14. října 2015 v irském Dublinu. Cílem akce je představení osvědčených praktik, nových služeb a definovaní strategie nanomedicíny v oblasti dostupných technologií pro zdravotnictví. Všechny informace o programu a registraci jsou ExternĂ­ odkaz zde.


Konference k prioritám evropské politiky boje proti multimorbiditě

Evropská komise organizuje konferenci k prioritám evropské politiky boje proti multimorbiditě (přítomnost více chorob u téhož jedince, často ve vyšším věku), která se bude konat 27. října 2015 v Bruselu. Multimorbidita je fenomén společnosti, bude výzvou jak pro pacienty a zdravotníky, tak pro udržitelnost zdravotních systémů. Konference nabídne příležitost pro zdravotníky, výzkumníky, politické představitele, experty z farmaceutických a ICT firem a pacienty, jak sdílet zkušenosti a dosavadní poznatky v dané oblasti. Registrace je možná do 30. září 2015. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Druhá transatlantická konference personalizované medicíny

Konference se uskuteční ve dnech 8. – 9. října 2015 v Rotterdamu. Cílem 2. ročníku Transatlantické konference personalizované medicíny je identifikovat a implementovat postupy řešení personalizované medicíny v prevenci, diagnostice, léčbě a péči. Konference nabízí platformu k vytvoření transatlantické a evropské spolupráce mezi zúčastněnými stranami v oblasti personalizované medicíny. Mezi diskutovaná témata budou: zdraví žen, obezita a diabetes, velká data ve zdravotnictví atd. Více ExternĂ­ odkaz zde.


Konference Learning Health System in Europe

Ve dnech 24. – 25. září pořádají v Bruselu organizace TRANSFoRm Project a EuroRec konferenci na téma zdravotnické soustavy v Evropě (Learning Health System in Europe), za účasti zástupce Evropské komise. Program bude věnovaný otázkám klinického výzkumu, péče o pacienty, ale také zdravotnického řízení a bezpečného nakládání s daty EHR (Electronic Health Record) v rámci heterogenního prostředí EU. Konference je určena výzkumným pracovníkům v oblasti zdravotnictví, zdravotnickým organizacím, lékařům, tvůrcům politik ve zdravotnictví i zástupcům průmyslu. Registrace je zdarma, program a další informace o konferenci ExternĂ­ odkaz zde.


Infoden k výzvě Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky

Dne 18. 9. 2015 se v Bruselu bude konat informační den k společenské výzvě programu Horizont 2020 věnované zdraví, demografické změně a dobrým životním podmínkám. Účastníci se dozvědí více o vypracování dobrého projektového návrhu, získají odpovědi na otázky, které lze zaslat předem prostřednictvím formuláře. Součástí dne bude i partnerská burza, která kromě nalezení nových partnerů umožní i sdílení praktik s úspěšnými žadateli. Další informace ExternĂ­ odkaz zde.


Brokerage event v oblasti Zdraví

Health-NCP-Net 2.0 a Fit pro zdraví 2.0 společně organizují v Bruselu 17. 9. 2015 akci k navázání partnerské spolupráce, která nabízí výzkumným pracovníkům v oblasti zdraví příležitost diskutovat nové projektové nápady a nalézt potenciální partnery pro své žádosti o financování v Horizontu 2020. Akce bude zaměřena na nadcházející výzvu k předkládání návrhů ve „Zdraví, demografické změny a životní pohoda“. Pro více informací klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


Global Cleantech Summit 2015

Ve dnech 8. - 10. září 2015 se v Helsinkách uskuteční summit věnující se novým vizím pro chytré řešení nejvážnějších globálních výzev. Konference bude příležitostí k mezinárodní diskuzi a setkání vedoucích společností v oblasti čistých technologií. Pro více informací klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


Evropská konference přírodních produktů

Druhý ročník konference přírodních produktů se uskuteční ve dnech 6. – 9. 9. 2015 ve Frankfurtu nad Mohanem. Akce poskytne prostor pro setkání více než 300 mezinárodních expertů ve výzkumu sekundárního metabolismu. Program konference poskytne příležitosti pro networking, prezentaci posterů a vzájemnou komunikaci zástupců průmyslu a výzkumných organizací. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Konference Evropské organizace pro molekulární biologii

Šestý ročník konference Evropské organizace pro molekulární biologii se uskuteční 5. – 8. září 2015 v Birminghamu. Cílem konference je propagovat vědy o živé přírodě a výměna vědeckých výsledků. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Konference Academia Europaea 2015

27. ročník konference Academia Europaea se bude konat ve dnech 7. – 10. září v německém Darmstadtu. Zve návštěvníky na klíčové rozhovory významných výzkumných pracovníků a nabídne paralelní sekce zaměřené na výměnu znalostí mezi disciplínami. Přední odborníci představí své oblasti výzkumu a ukáží jejich význam a (potenciální) vliv na svět a na další oblastí výzkumu. Tématem letošní události bude: Symbióza – synergie lidí a technologie. Více informací o této akci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


BioTaiwan 2015

Ve dnech 22. – 26. července 2015 se v Tchaj-pej uskuteční 13. ročník festivalu o biotechnologiích BioTaiwan 2015. Jedná se o jednu z největších událostí svého druhu, jejíž bohatý program zahrnuje například konferenci BioBusiness Asia pro investování, konferenci o příležitostech velké Číny, prezentace společností a přímá setkání partnerů "1to1", semináře a workshopy. Součástí bude i výstava BioTaiwan, účastní se jí zhruba 600 společností. Více informací o akci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Letní škola zaměřená na duševní vlastnictví

Bonnská univerzita zve studenty a mladé odborníky ze všech oborů k účasti na Letní škole k duševnímu vlastnictví, která se bude konat ve dnech 20. – 31. července 2015 v Bonnu. Letní škola má kapacitu pro 30 účastníků a školení probíhá v angličtině. Program, registraci a další informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


University-Industry Interaction Conference 2015

Mezinárodní konference k vzájemné interakci mezi univerzitami a sektorem průmyslu se uskuteční v Berlíně (Německo) ve dnech 24. – 26. června 2015. Akce má za cíl poskytnout prostor pro setkání a diskuzi představitelů výzkumné sféry a podniků na téma interakce mezi univerzitami a průmyslem ve sféře inovací a podnikání. Zvláštní důraz se klade jak na teorii, tak na její zosobnění v praxi. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář o řízení duševního vlastnictví a otevřených inovacích ve zdravotnictví

Tým projektu Health-2-Market organizuje dne 22. června 2015 v portugalském městě Braga seminář zabývající se řízením duševního vlastnictví a inovacemi ve vědě o zdraví a životě. Duševní vlastnictví je kritickým nástroj k inovacím. Seminář poskytne informace o potřebě volných inovací v oblasti zdraví a věd zaměřených na živou přírodu a příklady managementu duševního vlastnictví hrajícího kritickou roli v inovacích a vědeckovýzkumné spolupráci. Cílem semináře je ukázat jak je možné dosáhnout lepších výsledků skrze management duševního vlastnictví při využití otevřených inovací

Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Konference věnovaná ERA inovacím

Evropská komise organizuje ve dnech 22. – 23. června 2015 v Bruselu konferenci věnovanou tématům otevřené vědy, ERA a inovacím. Akce se zaměří na různá témata: konzultace výsledků „Science 2.0: Science in Transition“, ERA Roadmap, otevřený pracovní trh pro výzkumníky nebo podporu inovačního ekosystému. Podrobnější informace k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Brokerage event HORIZON 2020 – Research, Development and Innovation

Dne 11. 6. 2105 se v Ostravě uskuteční setkání, jehož cílem je iniciovat výzkumné projekty a urychlit inovace a rozvoj podnikání. Akce je pro všechny, kteří připravují návrh do programů Horizont 2020, ERASMUS+ nebo Eurostars, a hledají partnery pro spolupráci, mezinárodní projekty výzkumu a vývoje. Akce se zaměří na širokou škálu firem, univerzit a výzkumných pracovníků z celé Evropy se zájmem o sdílení nových myšlenek, projektů a hledání spolupráce. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Konference EuroNanoForum 2015

Sedmý ročník EuroNanoFóra se bude konat v lotyšské Rize ve dnech 10. 6. – 12. 6. 2015. Jedná se o největší evropskou konferenci o nanotechnologiích a vědě o materiálech, inovacích a obchodě. Předvede sílu integrace nanotechnologií a pokročilých materiálů s dalšími klíčovými technologiemi v rámci nového přístupu H2020 a jeho zaměření na konkurenceschopnost. EuroNanoForum 2015 je organizováno jako součást lotyšského předsednictví Rady Evropy. Více o konferenci ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář k programům Horizont 2020, 3. akční program EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 a k programům Twinning a TAIEX

Seminář k uvedeným programům organizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky (odbor evropských fondů) ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (Medicínské informační centrum pro evropské projekty). Akce se uskuteční dne 8. 6. 2015 v Praze. Na semináři budou představeny hlavní rysy programů, možnosti účasti a informace týkající se podávání žádostí.


Konference Science & You 2015

Science & You 2015 zve k účasti výzkumníky, doktorandy v oboru komunikace vědy, ředitele vědeckých center, muzeí, vedoucí představitele obchodu, novináře nebo experty v komunikaci vědy. Diskutovat se bude o tom, jakou roli hraje věda ve společnosti: v oblasti rozvíjení kritického myšlení, kreativních experimentů, spravedlivé interkulturní otevřenosti v komplexní společnosti. Science & You 2015 oslaví 10. výročí mezinárodní konference Journées Hubert Curien v oblasti komunikace vědy. Akce bude probíhat především v Nancy a budou jí tvořit tyto akce:

  • Konference pro experty v Centre Prouvé v Nancy

  • Neformální fórum otevřené veřejnosti se stánky, zábavnými představeními, také v Centre Prouvé v Nancy

  • Školící akce v komunikaci vědy pro doktorandy z celého světa, v kampusu Ile du Saulcy v Metz

  • Série akcí pro širokou veřejnost, konaných napříč regiónem Lorraine: promítání filmů, debaty, cestovatelské výstavy, vědecký autobus

Více informací najdete na stránkách konference ExternĂ­ odkaz zde.


Biotechnologický networking na BIONNALE 2015

Networkingová akce BIONNALE 2015 se bude konat 27. 5. 2015 v Berlíně. Cílem akce je podpořit byznys v oboru biotechnologií a spojovat špičkové vědce s firmami. K diskuzi nad budoucím rozvojem se mohou připojit i studenti a akademici. Diskutovat se bude na tato témata: medicína a zdraví; biologie/biotechnologie; výzkum genomu; mikro a nanotechnologie; průmyslová biotechnologie; genetické inženýrství/molekulární biologie. Součástí akce bude konference, řízený networking, výstava produktů a služeb. Mezi účastníky patří i evropské společnosti jako Bayer Healthcare, Roche Pharma AG, Merck Serono  a další. Program a další informace najdete na webu akce ExternĂ­ odkaz zde.


Konference ICT for Ageing Well

Mezinárodní konference k využívání informačních technologií pro zdravé a aktivní stárnutí (ICT for Ageing Well and e-Health) se uskuteční v portugalském Lisabonu ve dnech 20. – 22. května 2015. Konference umožní setkání expertů, kteří se zabývají studiem a aplikací informačních a komunikačních technologií za účelem zlepšování kvality života starších lidí a podpory jejich aktivního a zdravého stárnutí. Vše o akci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář „Komercializace výsledků VaV v oblasti biotechnologií“

Podnikatelské a inovační centrum Plzeň a Jihomoravské inovační centrum organizují seminář s názvem Komercializace výsledků VaV v oblasti biotechnologií. Akce proběhne v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network 14. května 2015 v Plzni. Účastníci semináře se dozví bližší informace o programech Fast Track to Innovation Pilot a SME Instrument. Dále budou prezentovány možnosti komercializace VaV prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network či portálu Gate2Biotech. V závěru semináře zazní také prezentace zkušeností firem a výzkumných institucí s konkrétní komercializací výsledků VaV. Účast na semináři je zdarma, pozvánka je dostupná ExternĂ­ odkaz zde.


Školení pro pracovníky mezinárodních odborů vysokých škol

Technická univerzita v Drážďanech (Technische Universität Dresden, TUD) organizuje první ročník školení „International Staff Training Week” ve dnech 4. – 8. května 2015. Cílem je poskytnout platformu pro výměnu znalostí, nápadů a osvědčených postupů týkajících se internacionalizace institucí vysokoškolského vzdělávání. Jednání bude probíhat ve čtyřech odborných skupinách zaměřených na následující témata: International Office; Staff Unit Communication and Corporate Identity; European Project Center, Transfer Office, Project Scout; Graduate Academy. Podrobnosti naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Konference o biomedicíně Industry Meets Academia

Nejnovější informace o biomedicínských projektech v rámci Evropy získají všichni zájemci na „IMI CEE Conference: Industry Meets Academia“.  Konferenci pořádá Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (ExternĂ­ odkaz AFIP) a Evropská federace farmaceutického průmyslu (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, ExternĂ­ odkaz EFPIA) v Praze dne 30. dubna 2015.

Na setkání AFIP představí odborníkům ze Střední a Východní Evropy program Innovative Medicines Initiative (IMI). Ten zprostředkovává granty pro mezinárodní konsorcia malých a středních podniků, akademických týmů, organizací sdružující pacienty nebo nemocnice a další organizace, které tak mohou spolupracovat s největšími průmyslovými hráči na biomedicínských projektech. Pro více informací klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní seminář o Indexu aktivního stárnutí

Evropská komise a UNECE (ExternĂ­ odkaz United Nations Economic Commission for Europe) pořádají ve dnech 16. a 17. dubna 2015 v Bruselu seminář o Indexu aktivního stárnutí (Active Ageing Index, AAI) a jeho potenciálním využití. Seminář se zaměří na to, jak zlepšit výsledky měření konkrétních politik zaměřených na aktivní stárnutí použitím AAI. Seminář je určen pro výzkumníky, zástupce občanské společnosti a státní správy. Poslouží také jako multidisciplinární fórum pro ty, kteří se zajímají nejen o AAI, ale i o další výzkum v oblasti aktivního stárnutí. Podrobné informace ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní konference k biotechnologickým materiálům

Konference věnovaná biotechnologii se uskuteční 13. – 15. dubna 2015 v Kolíně nad Rýnem a jejím cílem je poskytnout hlavním představitelům oblasti evropských a asijských biochemických látek, bioplastů a kompozitního průmyslu, možnost prezentovat a diskutovat nad posledním vývojem a strategiemi. Akce svede dohromady nováčky i experty z vedoucích společností včetně reprezentantů politických uskupení a asociací, kteří se společně budou moci účastnit diskuze nad danými tématy.  Více informací včetně registrace je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Kongres BioNanoMed 2015

Další ročník Mezinárodního kongresu Nanotechnologie v medicíně a biologii (BioNanoMed 2015) se bude konat ve dnech 8. – 10. dubna 2015 v rakouském Grazu. Na programu jsou tato technická témata: Nanomaterials for Biomedical Applications & Regenerative Medicine; Nanotechnology for Detection, Diagnostics, Therapeutics & Monitorings; NanoPharmaceuticals & Drug Delivery Nanotechnology; and Advances in Nano-Oncology. Šestý ročník akce nabízí příležitost k představení společnosti či instituce, k prezentaci portfolia výrobků a k navázání přímých kontaktů se zúčastněnými odborníky. Podrobnosti naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


The Brain Forum 2015

Ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2015 se ve švýcarském Lausanne uskuteční mezinárodní fórum věnované problematice výzkumu lidského mozku. Pozornost bude věnována aktuálním otázkám, iniciativám a vývoji nejmodernějších technologií pro studium mozku. Dalšími tématy bude vývoj celoevropských iniciativ (Human Brain Project, HBP), výzvy, příležitosti a posun ve výzkumu. Více informací o fóru ExternĂ­ odkaz zde, program je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde a registrace ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář Enterprising Scientists:  Generating Value and Opportunities

Projekt HEKATE (Higher Education and Enterprises: Knowledge Alliances for the Training of Entrepreneurs) organizuje pro doktorandy a post doky workshop nazvaný „Enterprising Scientists:  Generating Value and Opportunities“, který se koná ve dnech 24. – 25. března 2015 v Manchesteru (UK). Další informace o zaměření workshopu a registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní konference Výzkum a aplikace

Biologické centrum Akademie věd ČR pořádá mezinárodní konferenci „Výzkum a aplikace“, kterou připravuje v Českých Budějovicích na 17. – 19. března 2015. Hlavním tématem je propojování vědy a průmyslu za účelem využití výsledků výzkumu a zavádění inovací v praxi. Konference nabídne kombinaci špičkových zahraničních i domácích expertů, kteří shrnou dosavadní nejlepší zkušenosti ze světové praxe v oboru transferu technologií. Mezi experty jsou zástupci proslulých výzkumných institucí, jako např. Massachusetts Institute of Technology (USA), Max Planck Institute (Německo) či Technopolis Group (Rakousko). Více informací o akci a registrace na stránkách Biologického centra ExternĂ­ odkaz zde.


ASEAN – EU Dny vědy, techniky a inovací

Ve dnech 17. – 19. března 2015 se v Paříži budou konat Dny vědy, techniky a inovací ASEAN (Association of Southeast Asian Nations – Sdružení národů jihovýchodní Asie) a členských států Evropské unie. Jedná se o každoroční konferenci, určenou badatelům, vědcům, státním úředníkům, inovativním podnikům a dalším relevantním subjektům z daných zemí. Součástí konference bude i partnerská burza, výstava, soutěž o nejlepší plakát a příspěvek a tematické exkurze. Podrobné informace jsou na stránkách akce ExternĂ­ odkaz zde.


Školení „Duševní vlastnictví, etika a využití akademického výzkumu v oblasti zdraví a přírodních věd“

Ve dnech 9. – 13. března 2015 se ve švédském Göteborgu uskuteční školení o příležitostech v oblasti propojování výzkumu a využívání jeho výsledků, a to zejména v oblasti zdraví a přírodních věd. Školení je určeno výzkumníkům, zástupcům soukromé sféry a specialistům na transfer technologií. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Evropský summit k inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí

Evropská komise organizuje summit s výstavou ve dnech 9. – 10. března 2015 v Bruselu. Cílem je vytvořit společnou vizi pro řešení problémů souvisejících s demografickými změnami prostřednictvím ICT a inovací. Mezi účastníky bude několik členů Evropské komise, národních ministrů, regionálních představitelů, zástupců průmyslu (včetně MSP a start-upů) a občanské společnosti. Další informace jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Konference „Inteligentní specializace a regionální inovace v Praze“

Dne 4. března 2015 se v Praze uskuteční konference nazvaná "Inteligentní specializace a regionální inovace: Výzvy a příležitosti v méně rozvinutých výzkumných a inovačních systémech" (Smart Specialisation and Regional Innovation: Challenges and Opportunities Facing Less Developed Innovation Systems). Konference proběhne v prostorách Hotelu Ambassador v Praze, účast na konferenci je bezplatná. Inteligentní specializace je relativně novým přístupem k regionálním inovacím, jemuž se od tvůrců politik dostává hodně pozornosti. V období 2014-2020 tvoří základ politiky soudržnosti EU, a tak ovlivňuje výdaje a přístupy v oblasti stimulace výzkumu a inovačních aktivit. Cílem projektu SmartSpec je prozkoumat teoretický základ konceptu inteligentní specializace v různých prostředích a prohloubit naše znalosti o silných a slabých stránkách tohoto přístupu. Detailní informace o akce ExternĂ­ odkaz zde, registrovat se je možné ExternĂ­ odkaz zde.


Konference Digital Health Assembly k otevřeným inovacím

Konference se koná ve dnech 10. – 12. února 2015 ve městě Cardiff a zúčastní je jí odborníci na digitální zdraví z celého světa. Jejich společným cílem je urychlit vývoj v oblasti digitálního zdraví prostřednictvím otevřených inovací. Přední světoví řečníci představí své aktivity v oblasti zdravotní péče za využitím otevřených inovací se zaměřením na témata, jako jsou velkoobjemová data, inovativní obchodní modely či navýšení odpovědnosti pacientů i personálu. Další informace včetně programu a registrace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář Bio-Business

Dne 5. února 2015 se ve švýcarském Curychu koná devátý ročník švýcarsko-skandinávského Bio-Business semináře. Seminář je organizován veřejnými představiteli skandinávských států, ve spolupráci s hostující zemí a platformou EUREKA. Formát schůzek (one-to-one) má za cíl umožnit navázání nových partnerství pro případné mezinárodní výzkumné projekty mezi biotechnologickými podniky, farmaceutickými společnostmi a potenciálními investory. Minulého ročníku se zúčastnilo více než 120 osob. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Škola udržitelných nanotechnologií

Ve dnech 11. - 16. ledna 2015 se v italských Benátkách uskuteční první ročník Školy udržitelných nanotechnologií (Sustainable Nanotechnology School), organizované společně projekty financovanými z prostředků 7. rámcového programu - SUN, GUIDEnano a iniciativou MODENA. Škola se zaměří na porozumění environmentálním, zdravotním a bezpečnostním implikacím vyráběných nanomateriálů, v zájmu posilování jejich udržitelné aplikace. Cílem je zabezpečit předávání nejnovějších poznatků o vlastnostech, biologických interakcích, budoucnosti, rizikách a environmentálních dopadech nanomateriálů od klíčových expertů k novým generacím profesionálů v dané oblasti. Škola je určena především pro pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí, představitelé z oblasti průmyslu, vládních agentur či nemocničních zařízení. Program školy a registrační formulář je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


BioFIT (Fostering Innovation and Transfer)

Akce BioFIT se koná ve dnech 2. – 3. prosince 2014 v Lille a zaměří se na stimulování a usnadnění transferu technologií a projektů spolupráce mezi akademickými institucemi, farmaceutickými a biotechnologickými společnostmi a dalšími odborníky z oblasti věd o živé přírodě. Akce rovněž zahrne: navazování partnerství prostřednictvím bilaterálních schůzek; zasedání zkoumající přístupy k transferu technologií a otevřeným inovacím; a představení technologií a příležitostí k licencování. Klikněte ExternĂ­ odkaz zde pro další informace.


Re.Work Health Summit 2015

Ve dnech 12. – 13. února 2015 proběhne v irském Dublinu summit platformy Re.Work. Tématem summitu je „propojení podnikání, technologií a vědy ke změně zdravotní péče a medicíny.“ Akce má za cíl vytvořit prostor pro inovátory, vědce, lékaře, technology, začínající firmy, investory a podnikatelé k diskuzi, jak úspěšně integrovat průlomové technologie do společnosti. Diskutovat se bude i o tom, jakým způsobem mohou pokročilé technologie jako telemedicína, kmenové buňky, syntetická biologie a robotika ovlivnit v budoucnosti zdravotní péči. Na summitu budou probíhat přednášky, interaktivní workshopy nebo skupinový brainstorming. Podrobnější informace ExternĂ­ odkaz zde.


NanotechItaly 2014

Konference NanotechItaly 2014 se uskuteční v italských Benátkách ve dnech 26. – 28. listopadu 2014. Hlavním tématem budou průřezové průmyslové technologie (KETs) v odpovědných inovacích (Cross- Cutting KETs for Responsible Innovation). Akce bude zaměřena na témata: zdravotní péče a dobré životní podmínky, šetrné zacházení se zdroji a surovinami, chytrá výroba, bioprůmysl nebo aplikace pro vesmír. Výzva pro zasílání příspěvků je otevřená do 25. 6. 2014, více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


EUREKA Innovation Event

V rámci Swiss Innovation Forum 2014 jsou inovační společnosti z Evropy, Jižní Korey a Jižní Afriky zvány k účasti partnerského setkání EUREKA Innovation Event. Akce proběhne 19. listopadu 2014 ve švýcarské Basileji. Mezi hlavní témata budou patřit informační a komunikační technologie, lékařské technologie a biotechnologie a průmyslové technologie. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde nebo ExternĂ­ odkaz zde.


Partnerská burza v oblasti zdravotní péče MEDICA 2014

Ve dnech 12. – 14. listopadu 2014 organizuje ExternĂ­ odkaz ZENIT GmbH ve spolupráci se sítí Enterprise Europe Network (EEN) v německém Düsseldorfu partnerskou burzu v oblasti zdravotnické péče. Jedná se o příležitost pro podniky, univerzity a výzkumné instituce navázat spolupráci s partnery v Evropě i mimo ni. Loňský ročník přilákal na 240 účastníků z 30 zemí a proběhlo na 800 setkání. Více informací o akci ExternĂ­ odkaz zde.


Konference Stárnutí a společnost

Ve dnech 7. – 8. listopadu se bude konat 4. ročník interdisciplinární konference zaměřené na stáří a společnost (The Fourth Interdisciplinary Conference on Aging and Society). Konference se zúčastní řada expertů z veřejného i soukromého sektoru, které spojuje zájem o dramatické změny ve světové populaci a navýšení průměrné délky života. Bude platformou pro důležité diskuze o zdraví a duševní pohodě, ochraně práv seniorů a globální pohled na modely péče. Více informací je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


NANOCON 2014

Ve dnech 5. – 7. listopadu 2014 se bude v Brně konat 6. ročník mezinárodní konference Nanocon. Program bude orientován do tematických okruhů: příprava a vlastnosti nanostruktur; průmyslové a environmentální aplikace nanomateriálů; bionanotechnologie, nanomateriály pro medicínu; ochrana zdraví a životního prostředí, toxicita nanomateriálů; standardizace, metrologie a charakterizace nanomateriálů. Podrobnější informace ExternĂ­ odkaz zde.


České dny pro evropský výzkum

Dne 4. listopadu 2014 se bude konat v pražském hotelu Diplomat již 11. ročník českých dnů pro evropský výzkum (CZEDER 11). Tématem je synergie vybraných nástrojů H2020 s operačními programy. Konference, kterou pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se zaměří např. na základní principy a koncept využití synergií či na zahraniční zkušenosti v této oblasti. Součástí konference bude i panelová diskuse o příležitostech synergického využití financování programů pro zvýšení efektivity výzkumu a dosažení kvalitnějších výsledků. Konference je vhodná pro zástupce managementu výzkumných institucí, zejména těch, které uvažují synergie využít. Registrovat se lze ExternĂ­ odkaz zde, program ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Série workshopů o fondech USA na výzkum – příležitosti pro Evropu

Na konci října proběhne série workshopů o fondech Spojených států amerických na vědu a výzkum. USA je jednou z předních zemí světa v technologiích, inovacích a mnoho evropských vědců a institucí navázali s americkými partnery úzké vztahy. Nicméně některé příležitosti v grantových výzkumných programech USA nemusí být v Evropě známé. Proto jsou na programu workshopů zařazena následující témata:

• informace o amerických grantových příležitostech pro evropské vědce

• proškolení v procesu podávání žádostí o granty a jejich následný management

• představení případových studií spolupráce mezi USA a evropskými subjekty v oblasti výzkumu.

Termíny a místa konání:

27. října 2014 v Bruselu – více informací ExternĂ­ odkaz zde

29. října 2014 v Oslu – více informací ExternĂ­ odkaz zde

31. října 2014 v Berlíně – více informací ExternĂ­ odkaz zde


Třetí národní konference o genderu a vědě

Dne 22. října 2014 proběhne v hlavní budově Akademie věd na Národní třídě konference „Kulturní a institucionální změna: role státu a výzkumných institucí“, která se bude věnovat prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí a v oblasti vědní politiky. Konference se zaměří na tři klíčové oblasti: profesní rozvoj; zastoupení žen na vedoucích pozicích; genderové aspekty vzniku vědeckého poznání. Konference se zúčastní mj. poradce předsedy vlády Vladimír Špidla, předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková nebo předseda České konference rektorů Jan Zima. Další informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


BRAIN-FETs 2014

Ve dnech 16. – 17. října 2014 se v italském Janově uskuteční specializovaný workshop v oblasti neurovědy. Akce, financovaná z prostředků Evropské komise, má za cíl podpořit komunitu ICT, neurotechnologií a počítačových nových technologií v oblasti FET (Future and Emerging Technologies). Více informací o semináři, včetně programu a registrace, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výroční akce a valné shromáždění ETP pro nanomedicínu 2014

Evropská technologická platforma pro nanomedicínu (The European Technology Platform on Nanomedicine, ETPN) organizuje svoji výroční akci a valné shromáždění ve dnech 15. – 16. října 2014 ve španělském San Sebastianu. Záměrem akce, kterou spoluorganizuje agentura nanoBasque a hostí španělské nanovědecké kooperativní výzkumné centrum CIC NanoGUNE, je poskytnout podrobné informace o praktické implementaci doporučení ETPN pro silný translační nanomedicínský sektor v Evropě. Představeny budou rovněž budoucí priority pro badatele a inovátory v oboru nanomedicína do roku 2020. Podrobné informace jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Jak si ochránit duševní vlastnictví při podnikání v Číně – seminář

Dne 15. října se v Praze uskuteční seminář, který se soustředí podnikání v Číně. Zaměří se na témata, jako například podpora oficiálních institucí České republiky při podnikání v Číně, kde hledat informace z různých regionů Asie a jaké jsou možnosti ochrany duševního vlastnictví a o institucích spolupracujících při jeho prosazování v Číně. Na závěr je možnost využít individuálních konzultací s přednášejícími. Akce se zúčastní zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Technologického centra či ekonomický a obchodní rada velvyslanectví Číny. Program je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


Nanotechnologie pro komfort a zdraví – seminář

Seminář pro odborníky na téma nanotechnologií antialergických textilií se uskuteční 2. října 2014 v Technologickém centru AV ČR. Seminář je přímo zaměřený na představení nových technologií pro hotelnictví, které mají nezanedbatelný vliv na ubytování hostů a jejich zdraví a pohodlí. Jedná se o antialergické textilie zamezující průniku roztočů, virů a prachu do ložního prádla a matrací, o nové samočistící nátěry na stěny interiérů a exteriérů a využití textilu s obsahem nanostříbra pro antibakteriální účinky. ExternĂ­ odkaz Registrovat se lze do 30. září 2014. Účast na semináři je bezplatná a je podporována aktivitami sítě Enterprise Europe Network v ČR. Program semináře ExternĂ­ odkaz zde.


Evropský inovační summit

Ve dnech 17. – 20. 11. 2014 se bude konat Evropský inovační summit (European Innovation Summit – EIS). Akce se uskuteční v Bruselu, program summitu se bude věnovat Horizontu 2020, pozornost bude věnována oblasti rámcových podmínek pro inovace, úlohy měst a regionů. Součástí programu budou rovněž paralelní zasedání pojednávající o čerstvých inovačních tématech týkajících se potravinové bezpečnosti, udržitelného zemědělství, bezpečné, čisté a efektivní energie, surovin, velkých dat, problematiky zdraví atd. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Standardy: Váš most k inovacím

Konference, která se bude konat 30. října 2014, se zaměří na význam a přínosy standardizace pro výzkum, inovaci a trh. Účastníci budou mít možnost diskutovat v bruselském konferenčním centru Square s představiteli standardizačních orgánů i výzkumníky na národní i evropské úrovni o tom, jak standardizace může usnadnit a podpořit evropskou inovaci. Více informací o konferenci ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní konference o antimikrobiálním výzkumu - ICAR2014

Ve dnech 1. – 3. října 2014 se bude v Madridu konat mezinárodní konference International Conference on Antimicrobial research (ICAR). Diskutovat se bude o aktuálních výzkumných prioritách, nových přístupech a možnostech v antimikrobiálním výzkumu. Na konferenci bude prezentována široká škála aktuálních témat jako například antimikrobiální přírodní produkty, antimikrobiální mikroby, antimikrobiální materiály a povrchy, klinická a lékařská mikrobiologie, infekční choroby, antimikrobiální rezistence, apod. K účasti na konferenci je nutné se registrovat do 26. srpna 2014. Více ExternĂ­ odkaz zde.


Informační den IMI 2

Iniciativa pro inovativní léčiva pořádá informační den k první výzvě v rámci IMI 2, který se bude konat 30. září 2014 v Bruselu. Cílem je představit pravidla financování a intelektuálního vlastnictví IMI 2. V programu jsou plánovány i workshopy a prezentace koordinátorů projektů k tématům první výzvy. Více informací o akci ExternĂ­ odkaz zde.


Konference Ambient Assisted Living Forum 2014

Ve dnech 9. – 12. září 2014 proběhne v rumunské Bukurešti výroční konference společného programu pro aktivní a asistované žití v přirozeném prostředí Ambient Assisted Living (AAL). Akce nabízí příležitost diskutovat nad vývojem nových technologií a ICT řešení pro usnadnění aktivního stárnutí. Obsahem konference jsou současné výzvy, které představuje stárnutí populace, a možnosti, jak vznikající problémy řešit pomocí společných programů, jakým je AAL. Více informací o programu a konferenci ExternĂ­ odkaz zde nebo ExternĂ­ odkaz zde.


Virtual Physiological Human Conference 2014

Ve dnech 9. – 12. září 2014 se v norském městě Trondheim koná třetí konference Virtual Physiological Human (VHP), která se uskuteční pod záštitou Norské univerzity vědy a technologie. Členové společenství VHP se přiklánějí k názoru, že dosažení výrazně lepší zdravotní péče je možné prostřednictvím společného úsilí přírodních věd, matematických věd a technických věd. Konference se stala jedním z hlavních nástrojů pro zachování soudržnosti a vysoké víceoborovosti v této oblasti. Podrobnější informace o akci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Brokerage Event Horizon 2020: Výzkum, vývoj a inovace – seminář

Seminář Výzkum, vývoj a inovace - mezinárodní spolupráce (Horizont 2020, COSME), který pořádá Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a s dalšími institucemi, se bude konat 2. září 2014. Na seminář tentýž den navazuje Brokerage Event Horizon 2020, která umožní zaregistrovaným účastníkům dvoustranná jednání s potenciálními partnery pro projekty, především z oblastí ICT, energetika, bezpečnost, doprava, nanotechnologie. Program akce je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde, registrovat se je možné ExternĂ­ odkaz zde. Účast není zpoplatněna, uzávěrka přihlášek je 20. srpna 2014.


EuroBioForum 2014

Ve dnech 22. – 23. září 2014 se v estonském Tallinnu uskuteční třetí konference EuroBioFóra. Na akci vystoupí mj. evropští specialisté s informacemi o nejnovějším vývoji ve vědě, utváření politik a financování v personalizované medicíně a péči. Konference se soustředí na témata, jako je například e-zdravotnictví, velká data, ekonomika zdravotnictví či vzdělávání. Více informací o konferenci, včetně registrace, najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Symposium ESF-EMBO o biosyntetické výrobě antibiotik

European Science Foundation (ESF) a European Molecular Biology Organization (EMBO) spoluorganizují konferenci zaměřenou na pokrok v syntetické biologii a především její aplikaci v oblasti výroby antibiotik. Symposium se bude konat ve dnech 30. srpna až 4. září 2014 ve španělském Sant Feliu de Guixols Tato událost navazuje na úspěšné první symposium ESF-EMBO v září 2011, které shromáždilo odborníky z mnoha oblastí výzkumu, a dalo podnět novým výzkumným projektům. Podrobnější informace jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář o nanomedicíně

Ve dnech 27. – 29. srpna 2014 se ve městě Angers (Francie) bude konat seminář zaměřený na klíčové prvky v oblasti inovativní nanomedicíny. Dále se soustředí na způsoby, jak zajistit přechod k tržnímu využití. Další informace o semináři naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Světový kongres k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2014

Dvacátý ročník Světového kongresu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se koná ve dnech 24. – 27. srpna 2014 v německém Frankfurtu. Společně ho organizuje Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní sdružení sociálního zabezpečení (ISSA) a Německá pojišťovna sociálních úrazů (DGUV). Mezi témata kongresu bude patřit udržitelná řešení prevence pracovních úrazů, nemocí z povolání a zdravotní rizika. Více informaci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář k výzkumu, právu a etice v Horizontu 2020

Evropský institut veřejné správy (European Institute of Public Administration, EIPA) organizuje dne 7. července 2014 v Bruselu speciální seminář s názvem „From a Moral Duty to a Legal Requirement for Funding”, který představí hlavní etické výzvy spojené s tématy programu Horizont 2020. Mezi další diskutovaná témata budou patřit nová pravidla v aplikačním procesu a prvky, které mají zásadní význam pro úspěšnost návrhu projektu z etické stránky. Další informace jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Fórum neurověd 2014

Ve dnech 5.–9. července 2014 pořádá asociace FENS (Federation of European Neuroscience Societies) již devátý ročník fóra v oblasti neurověd v italském Miláně. Jedná se o jedinečnou příležitost diskutovat nad novinkami a aktuálním vývojem v oblasti neurověd, a to s předními odborníky ve svých oborech. Pro více informací o akci, včetně detailního vědeckého programu a registrace, klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


Horizont 2020 partnerská burza v oblasti zdraví

Dne 4. července 2014 se koná v Lyonu partnerská burza pro projekty programu Horizont 2020 v oblasti zdraví (společenská výzva Zdraví, demografické změny a wellbeing). Organizátory jsou The National Contact Points for Health (NCP), hospodářská komora, Enterprise Europe Network (EEN) a další. Jedná se o příležitost navázat kontakty na potenciální partnery do projektů výzev v oblasti Zdraví pro rok 2015. Bližší informace o akci jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.  


Konference na téma klinické neuroimunologie

V polském Krakově se uskuteční 4. ročník mezinárodní konference v oblasti klinické imunologie. Ve dnech 27. – 28. června 2014 se v rámci akce bude diskutovat o specifických tématech imunologie, které zažívají rychlý rozvoj díky moderním technologiím. Konference je zpoplatněna. Více informací o události ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní kongres personalizované medicíny

Ve dnech 26.–29. června se v Praze uskuteční třetí mezinárodní kongres personalizované medicíny pod názvem Up Close and Personalized, International Congress on Personalized Medicine. Po velkém úspěchu předchozích kongresů ve Florencii a Paříži, je hlavním zaměřením třetího ročníku prozkoumat základní klinická, genomická, proteomová a další data potřebná pro předvídání, prevenci a léčbu metabolických poruch (cukrovka a obezita) a rakoviny za využití nových platforem a systémů. Bližší informace ohledně témat, organizaci a registraci jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde nebo ExternĂ­ odkaz zde.


Webový seminář k mHealth

Dne 24. června 2014 organizuje Digital Agenda (DG CONNECT) on-line diskuzi k problematice zajištění bezpečnosti mobilních aplikací pro zdraví. Mezi diskutovanými tématy budou mj. otázky zabezpečení z pohledu evropské politiky, národních úrovní a samotných uživatelů. Dále se bude seminář věnovat otázce veřejné konzultace k mobilnímu zdravotnictví (Green Paper consultation on mobile health), která aktuálně probíhá. Více informací, včetně odkazu na webový seminář (tzv. webinář), naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Master Class k duševnímu vlastnictví

Úřad pro duševní vlastnictví Spojeného království (UK Intellectual Property Office, UKIPO) ve spolupráci s Univerzitou Coventry a Britskou knihovnou organizují ve dnech 23. – 25. června 2014 v Newportu (UK) tzv. master class na téma duševního vlastnictví a jeho využití v obchodu, kultuře a ekonomice. Bližší informace, včetně registrace, naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Podrobnější informace o master class ExternĂ­ odkaz zde.


Konference na téma „Stárnutí populace a priority politiky EU“

Dne 18. června 2014 se v Bruselu uskuteční konference věnovaná výzvám souvisejícím s problematikou stárnutí populace. Konference se zúčastní zdravotnické organizace, výzkumníci a další odborníci v oblasti zdraví. Předběžný program naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Více informací o akci ExternĂ­ odkaz zde.


Konference o přeshraniční spolupráci v Evropě

Dne 18. června 2014 se v Bruselu koná konference zaměřená na přeshraniční spolupráci ve zdravotní péči. Kromě aktuálních otázek zlepšení spolupráce v oblasti přeshraniční péče bude významným tématem Horizont 2020. Více informací o události naleznete ExternĂ­ odkaz zde, program je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Konference iniciativy na podporu malých a středních podniků

Při příležitosti výročí založení iniciativy ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS) se uskuteční konference, na které budou představeny úspěchy a zkušenosti I4MS a současně i budoucí příležitosti pro zainteresované strany, do nichž se budou moci zapojit. Iniciativa I4MS byla vytvořena Evropskou komisí s cílem pomoci výrobnímu sektoru využívat nejnovějších pokroků v informačních a komunikačních technologiích. Konference představí hlavní rysy iniciativy jako takové, zkušenosti zúčastněných společností a některé experimenty vyvinuté v rámci I4MS. Střední a malé podniky budou mít možnost jednat s hlavními aktéry I4MS a budou informovaní o tom, jak jejich společnosti mohou této iniciativy využít. Akce se bude konat ve dnech 17. – 18. června v Berlíně ve spolupráci s německým výrobním programem „Autonomik für Industrie 4.0.” Více informací o konferenci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Informační den Zdravie, demografické zmeny a kvalita života v Bratislavě

Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky organizuje dne 30. května 2014 informační den k sociální výzvě Horizontu 2020: Zdraví, demografické změny a wellbeing. Akce se bude konat v Centru vědecko-technických informací SR (CVRTI), Lamačská 8/A v Bratislavě. Více informací na stránkách CVTI SR ExternĂ­ odkaz zde, program k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Fórum pro e-zdraví 2014

Ve dnech 12.–14. května 2014 v Aténách proběhne fórum věnované problematice eZdraví (eHealth). V nabídce fóra je mimo jiné program zaměřený na průmysl a iniciativy v oblasti tvorby pracovních míst, v rámci akce bude rovněž věnována pozornost iniciativě EIP – AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing). Více informací o fóru ExternĂ­ odkaz zde.


Série kulatých stolů k Horizontu 2020

Technologické centrum a MŠMT spolupořádají sérii kulatých stolů k programu Horizon 2020. Přehled témat a data konání jsou uvedeny ExternĂ­ odkaz zde. Podrobnosti k jednotlivým kulatým stolům (program, registrační formulář) budou postupně uveřejňovány na stránkách MICEP sekci Akce, konference, semináře.


Konference „Opening a Direct Path from School to Science“

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR (SSČ AV ČR) organizuje dne 16. října 2013 v Bruselu půldenní konferenci s cílem představit minulé i současné aktivity v této oblasti i plány do budoucna v nové generaci unijních programů (Horizont 2020 a ERASMUS+). Prezentováno bude i několik příkladů národních a dalších iniciativ. Předběžný program je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde a registrace ExternĂ­ odkaz zde.


Genomika infekčních nemocí a globální zdraví

Šestý ročník konference věnované genomice infekčních nemocí se uskuteční ve dnech 16.–18. října 2013 v Cambridge (UK). Akce klade důraz na aplikaci genomických technologií a léčbu infekčních onemocnění v celosvětovém měřítku, včetně rozvojových zemí. Více informací, včetně registrace, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


MSP v Horizontu 2020: Informační den Evropské komise

Dne 18. října hostuje EK v Bruselu informační den zaměřený na účast malých a středních podniků (MSP) v Horizontu 2020. Účastníci se dozvědí více o možnostech implementace nástrojů podpory SMEs, zjednodušené podpoře SMEs v rámci Horizontu a budou mít možnost prodiskutovat přímé možnosti podpory s představiteli EK. Účast na akci je zdarma, nicméně je nutné se registrovat ExternĂ­ odkaz zde. Více informací o informačních dnech je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Neurobiologie v akci

Ve dnech 20.–24. října 2013 se v italském městě Stresa uskuteční konference věnovaná neurobiologii a výzkumu mozku. Akci organizuje ESF a FENS (European Science Foundation a Federation of European Neuroscience Societes). Registrace je stále ještě otevřena, více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Symposium Advancing eHealth in Europe 2013

Dne 30. října 2013 pořádá Mezinárodní centrum pro parlamentní studia (ICPS) akci s názvem „Advancing eHealth in Europe 2013: Innovation Development Strategies to Maximise Uptake and Delivery“. Cílem akce je svést dohromady tvůrce politik, zdravotníky a přední inovátory v technologickém designu za účelem vylepšení elektronických zdravotnických systémů v Evropě. Účast na akci je zpoplatněna, bližší informace, včetně registrace, jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Regenerativní medicína: od biologie k terapii

Ve dnech 30. října – 1. listopadu 2013 se v Cambridge (UK) ukuteční konference zaměřená na regenerativní medicínu. Akce je směřována na biologické aspekty, která vedou k ne/úspěchům při procesech regenerace. Svoje příspěvky na konferenci můžete posílat do 13. září, avšak uzávěrka registrace je 2. října 2013. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář k možnostem financování v oblasti zdravotnictví

Evropský institut veřejné správy organizuje ve dnech 4.–5. listopadu 2013 v nizozemském Maastrichtu seminář o možnostech financování v oboru zdravotnictví, zaměřený na evropské politiky, program, strategie a technické prostředky k předložení návrhů a řízení projektů. Účast na akci je zpoplatněna, bližší informace jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní konference a výstava ICT 2013

Projekt Ideal-ist společně s EEN organizuje mezinárodní konferenci a výstavu ICT 2013 ve dnech 6.–8. listopadu ve Vilniusu. Během této konference proběhne také partnerské setkání k prvním výzvám programu Horizont2020, které budou vyhlášeny začátkem příštího roku. Přihlásit se lze ExternĂ­ odkaz zde do 14. října. Den před konferencí ICT13, dne 5.11., proběhne seminář „Horizon 2020: preparing a proposal“, který povede pan Paul Drath z firmy Singleimage. V případě, že pojedete na konferenci a máte zájem o účast na semináři, přihlaste se také ExternĂ­ odkaz zde. Kapacita je velmi omezena.


Dementia Europe: sharing best practice

Dne 27. listopadu 2013 se v Londýně uskuteční konference nazvaná „Dementia Europe: sharing best practice“. Jedná se o příležitost pro profesionální centra zdravotní a sociální péče, výzkumné pracovníky, poskytovatele služeb a zajišťovatelé veřejných služeb v celé Evropě, aby se podělili o své zkušenosti. Účast na konferenci je zpoplatněna a uzávěrka registrace je 27. listopadu 2013. Bližší informace ke konferenci včetně programu jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Konference BacFoodNet 2013

Ve dnech 27.–28. listopadu 2013 se v Praze uskuteční první konference Evropské sítě pro snižování bakteriální kolonizace a jejich vytrvalosti na potravinách a ve zpracovatelském prostředí (akce COST FA1202- BacFoodNet). Konference se zaměří na přehodnocení současných vědeckých poznatků o perzistenci bakterií a pokusí se navrhnout zavádění nových konstrukčních postupů pro kontrolu patogenů. Akce je hostována Vysokou školou chemicko- technologickou v Praze. Příspěvky na konferenci je možné zasílat do 14. října, registrace je otevřená do 18. listopadu. Bližší informace jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


7. Mezinárodní konference na pokročilé technologie a léčbu diabetu

Ve dnech 5.–8. února 2014 se ve Vídni uskuteční již Sedmá mezinárodní konference na pokročilé technologie a léčbu diabetu. Cílem konference je svést dohromady vědce, lékaře a stejně a zástupce odvětví lékařské techniky a prezentovat nejnovější technologické pokroky v léčbě diabetu. Účast na konferenci je zpoplatněna. Bližší informace k poplatkům, registraci a programu jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Mezinárodní konference k hypertenzi a kardiometabolickým syndromům

Ve dnech 27.–30. března 2014 se ve Varšavě uskuteční 3. ročník mezinárodní konference zaměřené na prvotní stádia hypertenze a kardiometabolické syndromy (3rd International Conference on Prehypertension and Cardio Metabolic Syndrome). Konference se zaměří na včasnou diagnózu, inovativní technologie a metody léčení. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.