Micep » Nabídky spolupráce
Dětský uzel aktuálního dokumentu Aktuální výzvy
Dětský uzel aktuálního dokumentu Přípravované výzvy
Dětský uzel aktuálního dokumentu Běžící projekty

Vyhledávání partnerů

Weby, kde lze najít partnery do projektů

· ExternĂ­ odkaz CORDIS – EU Research Partners

· ExternĂ­ odkaz Ideal-ist Partner Search

· ExternĂ­ odkaz Partner Search for Nanosciences and Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies

· ExternĂ­ odkaz Fit for Health 2.0

· ExternĂ­ odkaz Innovative Medicines Initiative

· ExternĂ­ odkaz Enterprise Europe Network

· ExternĂ­ odkaz NET4SOCIETY

· ExternĂ­ odkaz Innovation Place

· ExternĂ­ odkaz EUresearch – Swiss guide to European research and Innovation

· ExternĂ­ odkaz European Long-Term Ecosystem Research Network


Partnerství v projektu BIO-TIC

Projekt BIO-TIC, financovaný ze 7. rámcového programu a koordinovaný evropským sdružením EuropaBio, nabízí platformu pro partnerskou spolupráci s tisíci společnostmi, univerzitami, výzkumnými institucemi a mnoha jinými partnery Evropského biologického společenství. Cílem tohoto tříletého projektu je zmapování překážek a kritických faktorů úspěchu pro nasazení průmyslové biotechnologie v Evropě a nalezení řešení pro překonání těchto překážek. Výsledkem projektu mají být tři zprostředkovatelské plány zaměřené na posouzení trhu, výzkumu a inovací, ale také na netechnické překážky (např. suroviny). Série seminářů, která nabídne komplexní pohled na řešení projektů BIO-TIC k urychlení zavádění průmyslových biotechnologií, se uskuteční na národní a evropské úrovni. Bližší informace k projektu a možnosti spolupráce jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Hledání partnerů do projektu - UK

Organizace z UK jako možný koordinátor hledá partnery pro projekt se zaměřením na oblast distribuce biomasy v panevropském integrovaném prostoru (kontakt: ExternĂ­ odkaz Clive Richardson) – Topic ENERGY.2013.3.7.1: Developing regional and pan-European schemes for the sustainable delivery of non-food biomass feedstock in a pan-European integrated market. Další podrobnosti najdete ExternĂ­ odkaz v příloze.


Nabídka spolupráce pro téma: HEALTH.2013.2.3.4-1 "Neglected infectious diseases of Central and Eastern Europe“

Lotyšský ExternĂ­ odkaz Institut pro organickou syntézu se zapojil do konsorcia, které přípravuje výzvu na zmíněné téma. Konsorcium nyní hledá partnera se zkušenostmi v detekci anti-boreliózních účincích nově syntetizovaných látek. V případě zájmu o spolupráci prosím kontaktujte ExternĂ­ odkaz profesora Gunnara Duburse.


Stipendijní příležitost pro výzkumníky v oblasti zdraví mužů

Metropolitní univerzita v Leeds (UK) nabízí pozice (na 1–2 roky) pro výzkumníky s projektovými vizemi zaměřenými na oblast zdraví mužů. Uzávěrka vyjádření zájmu je 27. června 2012. Podrobné informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nabídka spolupráce – University College London

Téměř kompletní konsorcium, podávající projekt do tématu HEALTH 2012.2.3.0-1 „Diagnostics for infectious diseases in humans“ hledá partnera, SME s níže uvedenými poždavky:

 1. familiarity with pulldown and high throughput sequencing platforms preferably for diagnostics

 2. expertise in microfluidics/nanotechnology for speeding up platform

 3. development of bioinformatic software for easy use by diagnostic labs

Charakteristika koordinátorského pracoviště a zamýšlený návrh projektu jsou ExternĂ­ odkaz zde.


Nabídka spolupráce - Tadžikistan

ExternĂ­ odkaz Prof. A. Dustov, The Institute of Gastroenterology of the Ministry of Health of the Republic of Tajikistan, nabízí spolupráci v níže uvedených tématech aktuálně otevřené výzvy priority Health na rok 2012:

 1. HEALTH.2012.2.3.2-1: Co-infection of HIV/AIDS, malaria, tuberculosis and/or hepatitis

 2. HEALTH.2012.2.3.2-2: Co-morbidity between infectious and noncommunicable diseases

 3. HEALTH.2012.2.4.4-2: Observational trials in rare diseases

 4. HEALTH.2012.3.4-1: Research on health systems and services in low- and middleincome countries

 5. HEALTH.2012.2.4.3-1: Innovative approach to manage diabetes


Visgeneer Inc. nabídka spolupráce s Taiwanem

Biotechnologická společnost Visgeneer nabízí spolupráci českým subjektům, které mají zájem o biomedicínské produkty spojené s některými chorobami, jako např. rakovina, kardiovaskulární choroby, diabetes a problematika stárnutí. Visgeneer má zájem se zapojit i do projektů 7. RP s tím, že si svou část výzkumu a vývoje bude hradit z vlastních zdrojů. Více informací najdete ExternĂ­ odkaz www.visgeneer.com.tw.


Nový program pro hledání partnerů v CORDIS byl spuštěn

CORDIS (Community Research and Development Information Service) spustil nový program pro hledání partnerů. Jedná se o interaktivní platformu, která je k dispozici zdarma a může Vám pomoci při propagování Vaší organizace a expertízy, nalézt obchodní nebo výzkumné partnery, vytvářet skupiny, zapojovat se do sítí a vyhledat správné kompotenty pro financování Vašich výzkumných záměrů a projektů. Vstup je ExternĂ­ odkaz zde, manuál k používání ExternĂ­ odkaz zde.


Nabídka koordinátora – KBBE 2011.1.4-06 Land management

Rakouská firma se zkušeností s koordinací projektů 7.RP hledá partnery do projektu připravovaného na téma: KBBE 2011.1.4-06 Towards land management of tomorrow – Innovative forms of mixed farming for optimized use of energy and nutrients.

Požadavky a kontakt:

Partners should excel in their field. In particular we are looking for partners meeting at least one of following criteria to an outstanding degree (if this is not the case please do not contact us):

 1. good contact with/access to farmers in general who are likely to cooperate in a potential EU project, in particular, good contact to farmers with organic farming;

 2. scientific excellence at least in one of the following areas:

  • nutrient balances, nutrient recycling, organic fertilisers;

  • low impact/organic farming;

  • livestock and species selection;

  • crop rotation;

  • soil management;

  • socio-economic aspects in farming;

  • combining food and energy production, agroforestry.

Please find ExternĂ­ odkaz here also important general requirements off the scientific requirements. A first draft of work packages has been established and would be disclosed after a personal contact has been established and a partnership seems likely.

In case of interest, please provide your contact data, by November 12, 2010. Include your phone number and a small description of your background and interest in the project. Send the data to (or call) the project developer:

Thomas Lewis

energieautark consulting gmbh

Tel. (mobile): +43-650-849.873.6

Tel.: +43-1-577.15.68-11

ExternĂ­ odkaz office@energieautark.at

ExternĂ­ odkaz www.energieautark.at

Hauptstraße 27/3

A-1140 Wien


Nabídka partnerství do projektu – Regiony znalostí

Irský regionálně-inovační klastr nabízí svou expertízu pro účast v projektu programu Regiony znalostí. Více informací o klastru je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Poptávka po partnerech do projektu – Food packaging

Formující se projektové konsorcium hledá další partnery pro projekt do aktuálně otevřené výzvy KBBE na téma: KBBE.2011.2.3-03: Advanced and flexible technologies for sustainable and functional food packaging.

Kontakty pro korespondenci:

 1. Institute of Microbiology and Biotechnology, University of Latvia; Contact person ExternĂ­ odkaz Dr. biol. Irina Krallish.

 2. Faculty of Food Technology Latvia, University of Agriculture; Contact person ExternĂ­ odkaz Dr. Sandra Muizniece-Brasava.

 3. Daugavpils University, Latvia; Contact person ExternĂ­ odkaz Dr. Jelena Kirilova.

 4. University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology; Contact person ExternĂ­ odkaz Prof. Kata Galic.

 5. Universite de Bourgogne, France; Contact person ExternĂ­ odkaz Prof. Frederic Debeaufort.


Nabídka spolupráce – projekty KBBE

Lotyšský lesnický výzkumný institut ExternĂ­ odkaz SILAVA hledá partnery pro spolupráci v tématech 5. výzvy KBBE:

 • KBBE.2011.1.1-02: Integrated approach to studying effects of combined biotic and abiotic stress in crop plants

 • KBBE.2011.1.1-04 Sustaiinng and managing forest tree genetic resources

Zaměření výzkumu: molecular genetics, forestry, crops, DNA markers, genetic resources, pathogen and stress responses, real-time PCR analysis, use of DNA markers for characterisation of genetic resources and natural populations, use of molecular genetic techniques to investigate responses to pathogens and stress (gene expression, microRNA activity, retrotransposon activation). Kontakt pro korespondenci: ExternĂ­ odkaz Janis Vuguls.


Nabídky spolupráce pro 7. RP – Rusko

Profily ruských výzkumných týmů, které nabízí spolupráci pro 7. RP, jsou k dispozici v pravidelně aktualizované databázi ExternĂ­ odkaz zde.


Partner Search – Zdraví

Marocký partner hledá partnery do projektu v 7. RP, specifickém programu Spolupráce, oblasti Zdraví, konkrétně do výzvy HEALTH.2011.4.2-2: Adverse drug reaction research. V případě zájmu kontaktujte ExternĂ­ odkaz dr. L. Ait Moussa nebo ExternĂ­ odkaz dr. R. Benkirane.


European Stem Cell Group nabízí možnost spolupráce pro české partnery

The European Stem Cell Group is holding an extraordinary call for members. This is an opportunity to join a unique community of leading stem cell researchers from across Europe. We have a small number of places available and are particularly keen to hear from researchers working in EEA countries not already represented in the group. The European Stem Cell Group was founded in 2009 by the research consortium EuroSyStem (ExternĂ­ odkaz www.eurosystemproject.eu). Members benefit from:

 • An annual, fully funded meeting;

 • Work groups for knowledge exchange;

 • Specialist data management and analysis tools;

 • Access to a specialist training programme.

Further information and an application form is available ExternĂ­ odkaz here.


Nová možnost zapojení do projektu zaměřeného na léky proti rakovině

Ten different partners from ten different European countries (academic and SME) are writing a project on new medication against cancer. This project does not fit into the program of FP7 for this year. We would like to get it on the agenda for next year.

Zájemci o zapojení do zmíněného projektu, nechť kontaktují nálsedující osobu:

Ad van Gorp

CEO Lead Pharma Holding BV

Onderwijsboulevard 219

5222 DE Den Bosch

The Netherlands

+31 6 12 43 25 26


Výzva pro koordinátory projektů - příležitost pro spolupráci

Technologické centrum bylo osloveno taiwanskými partnery jako organizace, která může napomoci zapojení taiwanských špičkových výzkumných týmů do připravovaných/probíhajících projektů 7. RP.

Obracíme se proto především na koordinátory/klíčové partnery připravovaných projektů do aktuálně otevřených výzev 7. RP s nabídkou možnosti zprostředkovat spolupráci s TW výzkumnými týmy a průmyslovými podniky. Taiwan si hradí účast v rámcovém programu z vlastních zdrojů, nepožaduje příspěvek EK. Spolupráce je vítaná zejména (ale nikoliv výhradně) v oblastech: Health, KBBE, ICT, NMP, ENVI, ENERGY, TRANSPORT. Prezentace klíčové výzkumné organizace ITRI je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte, prosím, ExternĂ­ odkaz paní Ing. Naďu Koníčkovou.


Ideal-ist Partner search pro plánované výzvy programu ICT

Navrhovatelé projektů do výzev v roce 2011, kteří potřebují pomoci s vyhledáním partnerů a sestavením konsorcia, mohou využít ExternĂ­ odkaz Ideal-ist Partner search servis. Nyní je možné vyhledávat partnery pro následující budoucí výzvy (témata jsou popsána v ExternĂ­ odkaz ICT Pracovním programu 2011–2012):

 • FP7-ICT-2011-SME-DCL "SME Initiative on Digital Content and Languages": datum vyhlášení 1. 2. 2011, uzávěrka pro "krátké projekty" 28. 4. 2011, uzávěrka pro úplné projekty 28. 9. 2011;

 • ICT Call 8 (FP7-ICT-2011-8): datum vyhlášení 26. 7. 2011, uzávěrka 17. 1. 2012;

 • ICT Call 9 (FP7-ICT-2011-9): datum vyhlášení 18. 1. 2012, uzávěrka 17. 4. 2012.


Partner Search – Doprava

Kyperská univerzita hledá partnery do projektu FP7-TRANSPORT: Automated Road Traffic Management and Information System (ARTMIS). Bližší informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Partner Search – projekt EUREKA

Turecká firma hledá partnery do připravovaného projektu v programu EUREKA. Projekt se týká využití obnovitelných zdrojů energie, více informací včetně popisu projektu naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Projekt 7. RP InForm hledá partnera z ČR

Již běžící projekt 7. RP „Integrating Nanomaterials in Formulations“ (InForm) hledá partnera z České republiky. Popis projektu a další informace včetně kontaktů naleznete na ExternĂ­ odkaz webových stránkách projektu.


Výzkumné infrastruktury – Partner Search

Profily italských subjektů, které mají zájem zapojit se do připravovaných projektů v programu Výzkumné infrastruktury naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Partner Search - britské univerzity z hrabství Yorkshire

Představitel čtyř britských univerzit z hrabství Yorkshire s předními světovými odbornými znalostmi hledá formující se konsorcia k současným výzvám 7. rámcového programu s přáním je doplnit. Jedná se o následující oblasti: Offshore Wind (výroba větrné energie v pobřežních vodách), Carbon Capture and Storage (zachycování a skladování uhlíku), Clean Coal Technologies (technologie čistého spalování uhlí). Více informací o žadateli naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Pro získání bližších informací můžete také kontaktovat ExternĂ­ odkaz Lukáše Hartycha.


Projekt na rozvoj spolupráce EU a Brazílie

Projekt BB.Bice se zaměřuje na rozvoj spolupráce v oblasti vědy a výzkumu mezi EU a Brazílii. Projekt mimo jiné vypracoval mapu relevantních brazilských vědecko výzkumných subjektů. Webové stránky projektu najdete ExternĂ­ odkaz zde. Základní informace o projektu můžete získat také z průvodního dopisu ExternĂ­ odkaz zde.


Nabídka spolupráce v prioritě BIO

Nabídku spolupráce italské výzkumné agentury ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development) naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nabídka spolupráce v prioritě Bezpečnost

Nabídku spolupráce britské výzkumné společnosti v prioritě Bezpečnost naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Hledají se partneři do projektu KBBE

Španělská nezisková organizace hledá další partnery do projektu 7. rámcového programu v oblasti potravinářství do výzvy FP7-KBBE-2011-5. Konkrétně se jedná o aktivity KBBE.2011.2.3-02: Food Factory of the Future – Design Study a KBBE.2011.2.4-01: Safety and quality of ready-to-eat foods. Konkrétní popis oblastí, ve kterých působí, včetně možných návrhů zaměření projektů je možné stáhnout ExternĂ­ odkaz zde.


Platform to Improve Clinical Decision Process while Reducing Healthcare Costs

Strategic Medicine, Inc a Strategic Medicine, B.V. (Netherlands) vytvářejí novou Adaptive Knowledge Platform (AKP) ve spolupráci s celosvětově významnými partnery v oblasti biomedicínského výzkumu Mayo Clinic, Thomson Reuters Healthcare a Life Sciences and Endepus. AKP reflektuje jak názory a požadavky lékařů a pacientů při optimalizaci klinických rozhodování v péči s cílem zlepšení kvality.

Michael N. Liebman, Ph.D. (President/Managing Director of Strategic Medicine, Inc) nabídl možnost spolupráce malým skupinám potenciálních českých partnerů pro klinický výstup, jehož cílem je zapojení do 7. RP, s nímž má tato společnost zkušenosti a je v RP úspěšná. Je to jedna z nemnoha zajímavých nabídek na spolupráci s tak zkušenými partnery. Pro více informací kontaktujte ExternĂ­ odkaz doc. RNDr. Juditu Kinkorovou, CSc. z TC AV ČR.


Partneři do projektů – nabídky:

1) KBBE

 • Sustainable Production and Management of Biological Resources From Land, Forest and Aquatic Environments

 • Fork to Farm: Food (Including Seafood), Health and Well Being

 • Life Sciences, Biotechnology and Biochemistry for Sustainable Non-Food Products and Processes

 • Life Sciences, Biotechnology and Biochemistry for Sustainable Non-Food Products and Processes

 • Fork to Farm: Food (Including Seafood), Health and Well Being

 • Optimised Animal Health, Production and Welfare Across Agriculture, Fisheries and Aquaculture

Informace o nabídkách naleznete ExternĂ­ odkaz zde.

2) Zdraví

 • Research on the Brain and Related Diseases, Human Development and Ageing

 • Quality, Efficiency and Solidarity of Health Care Systems Including Transitional Health Systems

 • Activities Across the Theme

 • Translational Research in other Major Diseases

Informace o nabídkách v tomto tématu naleznete ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Nabídky spolupráce s Moldavskem

Moldavský katalog nabídek na spolupráci ve výzkumu v oblasti energetiky a životního prostředí naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Další informace můžete získat u ExternĂ­ odkaz Martina Pennyho na DG RTD nebo přímo u ExternĂ­ odkaz moldavského NCP.


Nabídka spolupráce v 5. výzvě priority Zdraví: diabetes/obesity, Rumunsko

Nabídku spolupráce z rumunského Victor Babes National Institute of Pathology in Bucharest naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


SMI – Strategic Medicine, US partner do projektů FP7

Významná americká společnost působící v oblasti v širokém spektru biomedicínského výzkumu:

 1. SMI is leading programs in drug safety and toxicology prediction for ASAT, the Dutch national program to reduce/eliminate animal testing and will be implementing both the overall system infrastructure/data model and analytics;

 2. SMI is working on the Lifelines Program (Groningen, NL) which is following 200,000 individuals with full clinical, imaging, psychological and bio-specimens over 30 years and will be establishing the infrastructure and analytics for this across all diseases;

 3. SMI is working with MIHGH, EMHS and Jackson Lab (Maine) to establish a lung cancer and breast cancer bio-repository and patient data for evaluation of risk due to the interactions of environment, lifestyle and genetics with geo-monitoring of radon, dioxin, EDC’s, etc in multi-generational families;

 4. SMI is developing a “An Adaptive Knowledge Platform” (with Mayo Clinic, Medical Decision Logix and Endepus) to support the identification of critical clinical gaps for pharmaceutical and diagnostic researchers and for reimbursement decisions, with an emphasis on improving patient management. Initial applications are protocols, patient management, biomarkers, diagnostics, costs and QOL issues in the use of Herceptin and aromatase Inhibitors in breast cancer;

 5. SMI is working with a “pharmaceutical company” and the American Liver Foundation to improve diagnostics, care management and identify new biomarkers in hepatitis B and C and their progression to hepatocellular carcinoma;

 6. SMI is leading a consortium of 80 children’s hospitals and ICU’s in the area of pediatric acute lung injury and sepsis, including ARDS, to establish a tissue and data repository for use in stratifying the disease syndrome, improving diagnosis for improving treatment, and identifying factors associated with risk and early prevention;

 7. SMI is working within an international consortium, PONTE (EU 7th Framework grant) that focuses on development of ontologies to develop clinical trials, identify and recruit patients and enable adaptive trial design to improve clinical trial success rates;

 8. SMI is working in 2 additional EU 7th framework projects: 1) creating an ontology to map clinical practice to underlying molecular data, e.g. genomics, proteomics, sequence, and clinical practice guidelines; and 2) development of a toxicology data/sample repository called ToxBank which complements our work with ASAT;

se zkušeností s rámcovými programy projevila zájem o spolupráci s českými partnery různého zaměření. Bližší informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Leták "Partnerství pro výzkum, vývoj a inovace"

Nově vytištěný leták "Partnerství pro výzkum, vývoj a inovace" Vám mimo jiné poradí, jak najít partnera do mezinárodního projektu. Leták také obsahuje principy a strukturu hlavních evropských programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací, ale i rady jak a kde hledat partnera do projektu. Důležitou součástí je tedy i přehled internetových databází pro vyhledávání. Leták je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Databáze pro vyhledávání partnerů – KBBE

Na webu evropské sítě ExternĂ­ odkaz BIO-Net byla vytvořena databáze nabídek a poptávek (Partner Search Facility) pro spolupráci v projektech 7. RP – prioritě Zemědělství, potraviny, biotechnologie. Zájemci mohou po registraci na web vložit svou nabídku spolupráce vyplněním jednoduchého on-line formuláře a vyhledávat v databázi. Databáze slouží jak potenciálním koordinátorům projektů, kteří hledají další partnery (formulář Partner Search), tak zájemcům o zapojení do konsorcií (formulář Expression of Interest).


NMP Team

Od prosince 2009 lze využívat databázi poptávek a nabídek partnerství, které se týkají tematické oblasti nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 7. RP (7. RP NMP). Prostřednictvím této databáze můžete nalézt partnery pro projektový záměr nebo nabídnout své odborné schopnosti a znalosti jako partnera pro výzkumný a vývojový projekt 7. RP NMP. Registrace a využívání databáze jsou bezplatné. Databáze vznikla v rámci projektu NMP TeAm, jehož cílem je zjednodušení přístupu k informacím, snížení vstupních bariér a zvýšení kvality podávaných projektů v oblasti NMP. Více o projektu, který je akcí národních kontaktních pracovníků pro oblast NMP, se dozvíte na ExternĂ­ odkaz webstránkách projektu, kde naleznete i přístup do databáze a k vyhledávání partnerů (Partner Search Tool).


Hledání partnerů v různých oblastech

ExternĂ­ odkaz www.detect-it2.org - Hledání partnerů pro malé a střední firmy v ICT, energetice, biotechnologiích a zdraví

ExternĂ­ odkaz rp7.ffg.at/RP7.aspx?target=113785 - Rakouské stránky 7. RP vč. hledání partnerů v každé priorit

ExternĂ­ odkaz www.epist.org - Hledání partnerů v ICT pro živé vědy

ExternĂ­ odkaz www.smesgolifesciences.be/common/Participate.asp - Hledání partnerů v živých vědách


Brožura o příležitostech pro MSP

Technologické centrum AV ČR vydalo brožuru ExternĂ­ odkaz Výzkum pro malé a střední podniky a další příležitosti pro MSP. Brožura poskytuje základní orientaci v problematice projektů "Výzkum ve prospěch MSP" 7. RP a stručné informace o dalších možnostech financování pro MSP.


CORDIS Partner Search

24. ledna 2007 byla na stránkách ExternĂ­ odkaz CORDISu oficiálně spuštěna služba ExternĂ­ odkaz vyhledávání partnerů. Pomocí této služby můžete publikovat svůj profil, vědecký záměr a profil partnera, kterého hledáte. Vše je pak ukládáno nejen v centrální databázi, ale i rozesíláno pomocí této služby zaregistrovaným zájemcům. Jedná se o nejrozšířenější možnost vyhledávání partnerů pro projekty 7. rámcového programu.