Micep » Zaměstnání a stipendia

Nabídky stipendií a zaměstnání

Stipendia Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 2017

Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vyhlásila veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti. Podpora je určena všem badatelům, kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací. Podrobné informace ExternĂ­ odkaz zde.


Léto s High Performance Computing

Výzkumná infrastruktura Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) poskytující celoevropský HPC servis v oblasti špičkových výpočetních kapacit, pořádá ve dnech 4. července až 31. srpna 2016 v rámci svého programu “Léto s HPC” dvouměsíční pobyty na vybraných HPC infrastrukturách v Evropě. Zájemci se mohou hlásit již nyní, detailní informace a odkaz na registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.  


Léto s High Performance Computing

Výzkumná infrastruktura Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) poskytující celoevropský HPC servis v oblasti špičkových výpočetních kapacit, pořádá ve dnech 4. července až 31. srpna 2016 v rámci svého programu “Léto s HPC” dvouměsíční pobyty na vybraných HPC infrastrukturách v Evropě. Zájemci se mohou hlásit již nyní, detailní informace a odkaz na registraci naleznete ExternĂ­ odkaz zde.  


Polský program POLONEZ

Dne 15. září byl spuštěn polský národní program spolufinancován z rozpočtu programu Horizontu 2020 pro přijímání výzkumných pracovníků doktorské a postdoktorální úrovně na polské výzkumné instituce. Stipendijní pobyt potrvá 12 až 24 měsíců. Program POLONEZ je určen aspirantům a držitelům PhD s minimální čtyřletou výzkumnou praxí. Uchazeči nesmí v posledních třech letech evidovat pobyt (studium, práci) v Polsku přesahující 12 měsíců. Přihlášky se podávají v angličtině skrze polský národní elektronický portál OSF do uzávěrky 15. prosince 2015. Podrobné informace o podávání přihlášky jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Autobusové turné EURAXESS

Evropská komise (DG Research & Innovation) ve spolupráci s EURAXESS iniciativou Vědci v pohybu (Researchers in Motion) pořádá autobusové turné, které vyráží 5. října z Bruselu. Během více jak měsíční cesty navštíví autobus 16 evropských zemí a 34 měst. Cílem turné je přiblížení vědy a výzkumu směrem k evropským občanům, informovat mladé vědce o možnostech uplatnění v oblastech výzkumu a vývoje, práce v zahraničí a příležitostech k získání finančních prostředků pro své projekty. Do České republiky (konkrétně do Ostravy) autobus dorazí 13. listopadu 2015. Bližší informace o programu naleznete ExternĂ­ odkaz zde.  


Nabídka pracovních stáží v EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvy k předkládání žádostí o stáže ve své centrále v Budapešti. EIT nabízí celkem tři pozice ve dvou odděleních (Directorate and Partnership Management Unit a Policy and Communications Unit). Více informací o nabízených pozicích naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Stáže Marie Skłodowska Curie v rámci programu [PEGASUS]²

Vlámská výzkumná nadace (Research Foundation - Flanders - FWO) informovala, že nový program [PEGASUS]² na podporu stážistů v postdoktorandském studiu bude zahájen dne 25. září 2015. Program je spolufinancován Evropskou komisí v rámci akcí Marie Skłodowska Curie a bude poskytovat tříleté výzkumné granty se zahájením realizace v roce 2016. Cílem programu je přivést excelentní výzkumníky na pracoviště ve Vlámsku, umožnit jejich vysílání a zajistit nejlepší podmínky pro jejich kariérní rozvoj. Další informace jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Stipendijní pobyty v Japonsku

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku dvou typů stipendií s nástupem v roce 2016 (Postgraduální stipendia v délce 18–24 měsíců; Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku). Formuláře a informační materiály japonské strany jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde. Další informace na stránkách Domu zahraniční spolupráce ExternĂ­ odkaz zde.


Nabídka stáží ve výzkumném centru ENEA v Itálii

Italské výzkumné centrum ENEA (Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development) vypsalo nabídku osmi pozic pro zahraniční výzkumníky, kteří by měli zájem absolvovat vědecký pobyt na některém z jeho pracovišť. Nabídka je určena pro začínající výzkumníky s méně než 4 lety výzkumné praxe. Uzávěrka pro zasílání žádostí je 13. března 2015. Další informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Stáže v European Institute of Innovation & Technology

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvy na předkládání žádostí pro zájemce o stáže v odděleních:  Services and Finance Unit; Policy and Communications Unit; Directorate and Partnership Management Unit. Detailní informace o jednotlivých místech ExternĂ­ odkaz zde.


Nabídka stipendií v Austrálii pro začínající vědecké pracovníky

Organizace Group of Eight nabízí stipendia pro začínající evropské vědecké pracovníky k výzkumné činnosti na jedné z partnerských univerzit v Austrálii. Stipendium je určeno pro zájemce z 11 evropských zemí včetně České republiky. Stipendium může dosáhnout výše až 20 000 australských dolarů a je určeno až na 6 měsíců pobytu. Podmínkou mimo jiné je, že zájemce musí být držitelem titulu Ph.D., od jehož získání však neuplynulo více než 5 let, musí být mladší 40 let a minimálně půl roku před podáním žádosti musí být zaměstnán na vysoké škole či ve výzkumné instituci. Předpokladem je, že úspěšný žadatel bude po návratu na svou domovskou instituci dále spolupracovat s australskými partnery v další výzkumné činnosti. Výzva k podávání návrhů byla otevřena 4. srpna 2014 a bude ukončena 10. října 2014. Výsledky budou vyhlášeny v prosinci 2014 a stipendia budou udělena nejdříve od února 2015. Více informací naleznete na internetových stránkách Group of Eight ExternĂ­ odkaz zde.


EURAXESS Česká republika ExternĂ­ odkaz http://www.euraxess.cz/  EURAXESS Česká republika nabízí zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich zaměstnavatelům informace a služby související s jejich plánovaným pobytem v České republice.


ExternĂ­ odkaz Academics.com

Academics.com se orientuje na nabídky pracovních pozic pro výzkumné pracovnice a pracovníky, kteří mají zájem o další rozvoj svojí kariéry. Nabídky pracovních pozic pocházejí z německy mluvících zemí: Německa, Rakouska a Švýcarska.


ExternĂ­ odkaz Dům zahraničních služeb

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv a další stipendia pro studující vysokých škol včetně nabídek pro doktorandky a doktorandy.


ExternĂ­ odkaz Eastchance.com

Webová stránka Eastchance.com přináší informace o studijních a pracovních příležitostech, které jsou specificky zaměřené na studující a začínající vědce ze střední a východní Evropy. Dále přináší informace o mezinárodních akcích – konferencích, seminářích a letních školách, určených pro studující nebo začínající vědce a vědkyně, jejichž účast je podpořena z grantu, nebo není podmíněna poplatkem (případně je zde nízký poplatek). Součástí webové stránky jsou také vodítka, které jsou nápomocná při podávání žádosti o stipendium nebo stáž – jak napsat CV, motivační dopis, výzkumný návrh atd.


ExternĂ­ odkaz EURAXESS

Portál Evropské komise, který nabízí možnost zdarma publikovat a vyhledávat v nabídkách výzkumných pozic a grantových příležitostí v Evropě.


ExternĂ­ odkaz Find a PhD

FindAPhD.com obsahuje obsáhlou databázi aktuálních příležitostí pro studující doktorského studia. Nabídky pocházejí z univerzit v Evropské unii.


ExternĂ­ odkaz Get Scholarship - Beasiswa

Stránky pro studující a všechny, kdo hledají stáž, grantovou podporu, stipendia nebo odborné pozice. Server uveřejňuje nabídky pro studující vysokých škol, postgraduální studenty, doktorské studentky a studenty.


ExternĂ­ odkaz IEFA (International Financial Aid and College Scholarship Search)

IEFA je přední zdroj pro vyhledávání finanční podpory, stipendií, stáží, informací o grantech a udílení cen za vědeckou činnost. Přehledné vyhledávání podle oboru, cílové země a typu hledané informace je uživatelsky velmi přístupné. Registrace zdarma umožní vedle přístupu k detailním informacím také možnost zasílání aktuálních informací o novinkách v konkrétním oboru.


ExternĂ­ odkaz International Scholarships and Financial Aid

Databáze s nabídkami stáží, studijních příležitostí a finanční podpory pro studující vysokých škol, doktorské studující a postgraduální studenty.


ExternĂ­ odkaz Science Careers

Science Careers je určen pro kvalifikované vědkyně a vědce, jimž poskytuje pracovní nabídky v oblastech průmyslu, akademie a státních institucí. Poskytuje přehled o všech žádaných informacích o možnostech rozvoje kariéry vědkyň a vědců a umožňuje efektivní řešení výběru vhodných kandidátek a kandidátů pro zaměstnavatele. Přístup k nabídkám je pro uživatelky a uživatele webu zdarma. Web je strukturován do sekcí: nabídky pracovních příležitostí, financování vědeckých projektů, konference, workshopy a jiné události a obsahuje magazín tematizující problematiku vědecké kariéry.


ExternĂ­ odkaz Scholarshipnet (Scholarship, Postdoc and Grants information Listings)

Scholarshipnet se věnuje nabídkám mezinárodních stipendií a postgraduálním programům. Mimo uvedeného nabízí stránky také stáže, granty, informace o udílených cenách a letních školách. Stránky jsou pravidelně aktualizovány. Nabídky jsou členěny do 4 kategorií: postgraduální, postdoktorské, vysokoškolské a „non-degree“. Scholarshipnet přináší informace o programech a akcích z celého světa, nicméně zásadním způsobem zde převládají nabídky z Evropy, resp. západní Evropy.


ExternĂ­ odkaz KoWi

Téměř denně aktualizovaná nabídka odborných míst, stipendií a další zprávy na serveru kanceláře KoWi.


Různé odkazy

German Academic Exchange Service: ExternĂ­ odkaz http://www.daad.de/en/

German Research Foundation: ExternĂ­ odkaz http://www.dfg.de/en/

British Council Mobility and Exchange: ExternĂ­ odkaz http://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/mobility-exchange

Stipendia NATO: ExternĂ­ odkaz http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

Granty Human Frontier Science Program: ExternĂ­ odkaz http://www.hfsp.org/how/appl_form.php

Wellcome Trust (dobročinná organizace financující zdravotní výzkum): ExternĂ­ odkaz http://www.wellcome.ac.uk/funding/

Granty CERN: ExternĂ­ odkaz http://jobs.web.cern.ch/front


EK hledá experty do poradních skupin programu Horizont 2020

Evropská komise hledá experty do poradních skupin programu Horizont 2020. Podrobné informace včetně příslušného formuláře jsou uvedeny ExternĂ­ odkaz zde. Výzva bude otevřena po celé období trvání H2020, ale přihlášky expertů, kteří se přihlásili do 6. března 2013, budou brány v potaz při ustavení prvních poradních skupin H2020. (Přihlášky po tomto datu budou zvažovány po skončení mandátu jednotlivých skupin.)


Pracovní příležitosti ve Společném výzkumném centru EK

Společné výzkumné centrum EK (JRC) průběžně informuje o volných pracovních místech ve svých institutech sídlících v Itálii, Belgii, Holandsku, Španělsku a Německu.

Podrobné specifikace a požadavky na kvalifikaci včetně finančních podmínek jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.

External Staff Recruitment Application ExternĂ­ odkaz http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/


Nový organigram DG Health and Consumers

Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a spotřebitele má novou organizační strukturu. Organigram naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Brožura Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji

VŠCHT Praha vydala v rámci projektu KAMPUŠ+ informační brožuru Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu a vývoji. Brožura je určena řešitelům vědeckých projektů a zaměřuje se na úkony, které musí hostitelská instituce učinit v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumného pracovníka z EU i mimo ni. Brožura je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Nová pracovní místa v oblasti výzkumu a administrativy

KoWi (Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen) nově poskytuje službu zveřejňování nabídky volných pracovních míst v členských organizacích na svých webových stránkách. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Akční plán VB pro mobilitu vědců

Velká Británie připravila plán, který má podpořit mobilitu výzkumných pracovníků. Tento národní akční plán by měl především pomoci přilákat do země nejlepší vědce z celé Evropy, a to především díky nabídce otevřenosti v přijímání vědců, sociálního zabezpečení a atraktivním pracovním podmínkám. Více informací se dočtete ExternĂ­ odkaz zde.


Příručka VŠCHT k akci Marie Curie ITN

Vysoká škola chemicko–technologická v Praze vydala novou příručku k projektům ITN akce Marie Curie 7. RP. Příručka má název „Otázky spojené s přijetím zahraničního výzkumníka“ a spolu s dalšími informacemi ke grantům MC je ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


Eudipharm-Evaluation and Development of Health Products Master

Eudipharm je dvouletý evropský kurz, na jehož závěr účastníci získají evropský diplom ve farmaceutické medicíně. Bližší informace ExternĂ­ odkaz zde.


Nabídka pracovních míst v JRC

Společné výzkumné centrum pravidelně zveřejňuje nabídky volných míst na svých ExternĂ­ odkaz webových stránkách. V současné době jsou nabízena pracovní místa na dobu určitou do institutů v italské Ispře, německém Karlsruhe a španělské Seville. Požadavky na uchazeče a termíny uzávěrek pro podání žádostí najdete vždy u konkrétní nabídky.


International Graduate Program Medical Neurosciences

Charité – lékařská univerzita v Berlíně, nabízí mezinárodní postgraduální program v oboru Neurověd. Více informací naleznete na ExternĂ­ odkaz těchto webstránkách a také Dokument ke stáhnutĂ­ zde a Dokument ke stáhnutĂ­ zde.


Nabídka pracovních míst v přírodních vědách

Aktuální nabídka je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Pracovní příležitosti v EuropaBio

Nabídku pracovník příležitostí v Evropském sdružení pro bioprůmysl (European Association for Bioindustries, EuropaBio) naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Kapesní průvodce „Research Careers“

Evropská komise se snaží zatraktivnit výzkumnou kariéru pro mladé výzkumníky. Školení, mobilita, rozvoj výzkumné kariéry, spolupráce soukromého a veřejného sektoru, výměnné pobyty – toto jsou všechno možnosti, které nabízí programy Marie Curie v rámci 7. RP. Někdy není pro výzkumníky lehké zorientovat se v množství příležitostí, které EK nabízí. EK tedy vydala brožurku „starter booklet“, která by měla všem výzkumníkům poskytnout dostatek základních informací pro počáteční seznámení s programy Marie Curie a pro informaci o tom, který z možných typů programů Marie Curie je právě pro ně nejvhodnější. Brožurka se nachází ExternĂ­ odkaz zde. Stejné informace se nachází také na webové stránce ExternĂ­ odkaz zde. V této souvislosti bychom Vás také rádi upozornili na ExternĂ­ odkaz tabulku, která přehledně dělí programy Marie Curie na „individuals apply“ a „host apply“.


Nabídky uveřejněné na webu České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj

ExternĂ­ odkaz http://www.czelo.cz/mista-stipendia/


Zaměstnání ve Společném výzkumném centru pro nové členské země

Seznam pracovních příležitostí je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Stipendia amerických státních agentur a nadací

Databáze stipendií je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Místa a stipendia v oblasti vývoje a výroby mikrosystémů

Aktuální nabídka je k dispozci ExternĂ­ odkaz zde.


Místa v OECD

Nabídka míst na OECD vč. analytických v oblasti výzkumu a vzdělávání je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Stáže v evropských institucích

Seznam stáží v evropských institucích kompiluje Stálé zastoupení ČR při EU ExternĂ­ odkaz zde.


Vědecká místa na Researcher's Mobility Portal

Pravidelně aktualizovaná vědecká místa po celé Evropě jsou inzerována např. na Researcher's Mobility Portal, ExternĂ­ odkaz http://ec.europa.eu/euraxess/ a na EPSO, ExternĂ­ odkaz http://europa.eu/epso/.


Dočasná místa v evropských orgánech

Oficiální evropská kancelář EPSO průběžně publikuje nabídku dočasných míst v evropských orgánech na webstránkách ExternĂ­ odkaz europa.eu.


Aktuální nabídky zaměstnání v mezinárodních organizacích na serveru MZV

Oficiální nabídky míst v mezinárodních organizacích na Ministerstvu zahraničních věcí jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.