Micep » Cíle a služby MICEPu

Věda, výzkum a inovace v Evropě

V celé Evropě je v současné době podporován výzkum a vývoj, evropské státy si uvědomují důležitost tohoto sektoru a nutnost jej podporovat. Pro oblast zdravotnictví tuto skutečnost dokládá zpráva Evropské komise (Medical devices: Commission consults public to improve public health and safety, Reference: IP/05/580 Date: 20/05/2005 zdroj: ExternĂ­ odkaz http://europa.eu ze dne 23.5.2005).Poslání MICEPu

Medicínské informační centrum pro evropské projekty bylo založeno za podpory MŠMT a UK jako Oborová kontaktní organizace (OKO) pro oblast zdravotnictví.


Medicínské informační centrum pro evropské projekty, jako součást národní informační sítě NINET, sjednocuje oblast výzkumu ve zdravotnictví s oblastmi definovanými jako priority a aktivity rámcových programů (finanční nástroj EU pro rozvoj ExternĂ­ odkaz ERA (European Research Area)) a přitom respektuje specifické podmínky, které zdravotnictví charakterizují.


Očekávaným výsledkem bude lepší informovanost medicínských a ostatních zdravotnických výzkumných pracovišť o možnostech účasti v evropských projektech. V důsledku této lepší informovanosti a aktivního působení MICEP na konkrétní potenciální řešitele projektů rámcových programů v České republice a řešitele v partnerských zemích EU je možné očekávat i zlepšení bilance účasti České republiky v rámcových programech.Cíle MICEPu

 • plnit úkoly oborové kontaktní organizace (OKO) pro oblast zdravotnictví v rámci NINET

 • bezplatný informační a poradenský servis pro rámcové programy EU pro vědeckou činnost, výzkum a technologický vývoj

 • celorepubliková působnost, vazby na partnery v zahraničíKdo může využít naše služby?

 • subjekty pedagogicko-výzkumné (lékařské fakulty, ústavy AVČR, odborné ústavy řízené MZČR, technické fakulty s obory biomedicínského lékařství)

 • subjekty pro preventivní a léčebnou péči (fakultní nemocnice, velká zdravotnická zařízení)

 • subjekty z podpůrné dodavatelské oblasti (farmaceutické firmy, firmy dodávající zdravotnická zařízení a přístroje)Co nabízíme pro oblast výzkumu ve zdravotnictví ?

 • informace o možnostech financování vědy, výzkumných a vývojových projektů ze zdrojů EU

 • zprostředkování kontaktů pro mezinárodní vědeckou, výzkumnou a vývojovou spolupráci v rámci rámcových programů EU

 • asistenci při přípravě projektů

 • informace o konferencích, stážích, výměnných pobytech

 • konzultace, semináře, pravidelné informační dny v průběhu celého rokuMICEP ve Faustově domě na Karlově náměstí v Praze

Medicínské informační centrum pro evropské projekty (MICEP) bylo založeno 1.1.2005 s podporou Univerzity Karlovy v Praze a její 1. lékařské fakulty. Finanční zdroje pro činnost centra poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a  1.lékařská fakulta UK.MICEP působí jako Oborová kontaktní organizace (OKO) pro oblast zdravotnictví od května 2005, kdy otevřelo svou kancelář ve Faustově domě na Karlově náměstí v Praze.