Micep » Politika vědy a výzkumu » Výzvy, granty, veřejné zakázky

Výzvy, granty, veřejné zakázky

National Institutes of Health (NIH): nové grantové výzvy

National Institutes of Health (NIH) vypisuje řadu grantových výzev na poli výzkumu zdraví. Jedná se sice o americkou instituci, ale do některých výzev je možno podávat přihlášky i ze zemí mimo USA.


Některé zveřejněné výzvy:

· Cellular and Molecular Biology of Complex Brain Disorders

· Alcohol-Induced Effects on Tissue Injury and Repair

· Small Grants for Secondary Analyses of Existing Data Sets and Stored Biospecimens

· Addressing Suicide Research Gaps: Aggregating and Mining Existing Data Sets for Secondary Analyses

· Addressing Suicide Research Gaps: Understanding Mortality Outcomes

· HIV Drug Resistance: Genotype-Phenotype-Outcome Correlations

· Silencing of HIV-1 Proviruses

· HIV/AIDS and the Tumor Niche

· Optimizing HIV Phylodynamics to Target and Interrogate Clusters (OPTICs)

· Imaging the Persistent HIV Reservoir


Více informací o výzvách naleznete ExternĂ­ odkaz zde a informace o NIH  ExternĂ­ odkaz zde. Všechny aktuálně otevřené výzvy ExternĂ­ odkaz zde, ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde.


Výsledky výzev 2016 v H2020 - Societal challenge 2

V roce 2016 se jednalo o 4 výzvy – SFS (Sutainable Food Security), BG (Blue growth), RUR (Rural renaissance) a BB (Bio-based innovations). Ve výzvách pro rok 2016 došlo k významnému nárůstu počtu vyhlášených témat (celkem 51) i rozpočtu (416,5 mil. euro) oproti předcházejícím obdobím. V současné době probíhá uzavírání grantových dohod s úspěšnými předkladateli, které bude ukončeno v květnu 2017. EK očekává uzavření 62 grantových dohod. Ve výzvách za rok 2016 bylo aplikováno jak jednokolové hodnocení (především typy projektu CSA – coordination and support action, IA-innovation action) tak dvoukolové hodnocení (především typ projektu RIA – research and innovation action).


Níže uvedené výsledky se vztahují k projektům hodnoceným jednokolově a ke druhému kolu hodnocení u dvoukolových výzev.

· Do výzvy SFS 2016 (24 vyhlášených témat) bylo podáno 71 projektů, z toho 33 bylo vybráno pro financování, úspěšnost je 46% Projekty si rozdělí 180,5 mil. euro.

· Do výzvy BG 2016 (8 témat) bylo podáno 45 projektů, z nichž 10 bylo vybráno pro financování. Úspěšnost je 22%, alokovaný rozpočet 82 mil. Euro

· Ve výzvě RUR 2016 (8 témat) bylo předloženo 42 návrhů, 16 z nich bude financováno. Úspěšnost je 38%, celkový rozpočet financovaných projektů je 66 mil. euro.

· Do výzvy Bio-based innovations BB 2016 (3 témata) bylo předloženo 19 návrhů, z nichž 5 bude financováno. Úspěšnost je 26%, projekty si rozdělí 12 mil. euro.


ČR se účastnila 54 návrhů projektů a požadovala v nich 11,8 mil. euro, z toho 7 projektů s českou účastí bylo vybráno pro financování: SFS-3, RUR-3, BG-1


Devátá výzva IMI2

Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) zveřejnila 9. výzvu k předkládání návrhů pro výzkumníky, kteří mají zájem účastnit se smluvního partnerství veřejného a soukromého sektoru. Výzva se týká šesti tematických okruhů zaměřených na vývoj léčiv budoucnosti. Uzávěrka je 26. 7. 2016. Další informace ExternĂ­ odkaz zde.


Nové výzvy v rámci Third Health Programme

Evropská komise vyhlásila v rámci programu 3rd Health Programme (hlavní implementační nástroj strategie EU v oblasti zdraví) dvě nové výzvy: první z nich je pro pilotní projekt zaměřený na chronické onemocnění ledvin. Druhá výzva se týká vytváření evropských referenčních sítí a bude financována na základě rámcové dohody o partnerství (FPA) na dobu maximálně pěti let (2017 do 2021). Další informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde či ExternĂ­ odkaz zde.


Připravovaná výzva Evropské komise na výzkum viru Zika

Evropská komise zveřejnila informace o připravované výzvě k podávání návrhů projektů zaměřených na výzkum viru Zika. Projekty předkládají mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem složená minimálně ze tří subjektů z minimálně tří zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, v praxi projekty zpravidla předkládají konsorcia osmi a více subjektů. Otevření výzvy je plánováno na 15. 3. 2016, plánovaná uzávěrka je již 28. 4. 2016. Výzva bude součástí programu Horizont 2020 (8. rámcový program EU). Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Soutěž Neuron Impulsy

Nadační fond Neuron v rámci soutěže Neuron Impulsy podpoří projekty základního výzkumu. Soutěž je určena mladým vědcům (do 40 let). Neuron Impuls ve výši až 1 000 000 Kč (pro každý ze šesti oborů) je udělen na základě kvalitního vědeckého projektu. Budou podpořeny projekty v následujících oborech: biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy. Žádosti lze podávat do 31. 3. 2016, více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva JP Neurodegenerative Disease - metody zobrazování mozku

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research vyhlásil výzvu k sestavení pracovních skupin zaměřených na metody zobrazování mozku. Předpokládá se, že pracovní skupiny budou fungovat 9 měsíců a v rámci programu budou podpořeny networkingové aktivity těchto skupin. Koordinátor pracovní skupiny musí být z některé z následujících zemí: Kanada, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, další účastníci pracovní skupiny mohou být z jakékoli země. Uzávěrka přihlášek je 10. 3. 2016. Podrobné informace najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva programu Horizontu 2020 v sekci Nanotechnologie, pokročilé materiály a biotechnologie

Byla otevřena výzva k podávání návrhů projektů v tematické oblasti Nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie a výroba. Výzva se skládá ze 44 témat na roky 2016 až 2017. Seznam všech témat a podrobné informace naleznete na Účastnickém portálu ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva IMI 2

Iniciativa pro inovativní medicínu (Innovative Medicines Initiative, IMI) zveřejnila čtyři výzvy k předkládání projektových návrhů s uzávěrkou 12. 1. 2016. Podrobné informace o těchto výzvách naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva ke členství ve vědeckých výborech Evropské komise

Byla vyhlášena výzva pro podávání přihlášek do Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS) a Vědeckého výboru pro zdraví, environmentální a nově vznikající rizika (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER). Vědecké výbory jsou zdrojem kvalifikovaných rad a doporučení, které Evropská komise využívá při svém rozhodování a přípravě nových zákonů a předpisů. Členové jsou jmenováni na 5 let a aktivně se podílejí na zasedáních výborů a jejich pracovních skupin. Uchazeči o členství musí být absolventi alespoň magisterského studijního programu, musí prokázat 10 let odborné praxe ve svém oboru a velmi dobrou znalost angličtiny. Uzávěrka přihlášek je 2. listopadu 2015. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016-2018

Na základě společné deklarace místopředsedy vlády ČR pro vědu výzkum a inovace a Ministerstva pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje podepsanou dne 25. listopadu 2014 v Jeruzalémě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů česko-izraelských projektů základního výzkumu nebo průmyslového výzkumu v následujících oblastech:

 1. technologie ochrany životního prostředí: prevence znečištění a odstraňování kontaminantů v ovzduší, půdě a vodních zdrojích,

 2. informační a komunikační technologie (ICT) s důrazem na zpracování, přenos a skladování dat

Celou zprávu naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


ERC Starting granty

Byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o ERC Starting granty (ERC-StG-2015). Výzva je určena výzkumným pracovníkům jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1. 1. 2015. Rozpočet výzvy je 430 mil. eur. Uzávěrka byla stanovena na 3. únor 2015. Více informací najdete na stránkách Participant Portal ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva k členství ve skupině Young Academy of Europe

Young Academy of Europe (YAE) je skupina špičkových mladých výzkumných pracovníků, kteří získali titul Ph.D. před méně než 12 lety. Jejím cílem je mj. proaktivně ovlivňovat evropskou politiku vědy a výzkumu. Mezi členy akademie jsou vedoucí osobnosti výzkumu a řešitelé prestižních ERC grantů. Filozofie YAE je založena na přístupu „zdola nahoru“, a proto je důležité osazení YAE pravidelně obnovovat a rozšiřovat. YAE přijme kolem 100 nových členů za rok, s cílem dosáhnout počtu 500 členů za pět let. Nominace lze zasílat každé 3 měsíce s uzávěrkami 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. Podrobné informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


IMI2 – výzva na podporu vývoje vakcíny proti Ebole

Iniciativa pro inovativní léčiva připravuje výzvu na předkládání projektových návrhů zaměřených na podporu vývoje vakcíny proti Ebole a podobným onemocněním. Další informace k výzvě naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


JPI otevře v lednu 2015 mezinárodní výzvu na téma neurodegenerativních nemocí

Společné programování Evropské unie v oblasti výzkumu neurodegenerativních nemocí (JPND, Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research) v lednu 2015 vyhlásí mezinárodní výzvu, jež bude tak první výzvou spolupráce s Horizontem 2020. Tato výzva je navržena se záměrem hledat řešení globální hrozby neurodegenerativních nemocí. Cílem výzvy je podpořit určitý počet ambiciózní, inovativní, mezinárodní a multidisciplinární spolupráce na vysoké úrovni ve třech prioritních oblastech JPND:

 • Longitudinal cohorts in neurodegenerative disease research,

 • Advanced experimental models of neurodegenerative diseases,

 • Genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors of neurodegenerative diseases.

Více než 30 milionů eur bude uvolněno členskými státy JPND a Evropská komise tuto částku doplní o 30 %. Výzva bude provedena ve dvou krocích. Nejprve bude na začátku ledna otevřena výzva k přijímání přípravných návrhů, jejíž uzávěrka bude březen 2015. Další podrobnosti budou poskytnuty při otevření výzvy v lednu 2015. Pro více informací klikněte ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva v rámci programu SCOPES

Program SCOPES (Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland) nabízí spolupráci ve výzkumu mezi východní Evropou a Švýcarskem). V období let 2013–2016 bude rozdělena celková částka 16 000 000 CHF (cca 370 mil. Kč). První výzva zaměřená na společné výzkumné projekty již proběhla v roce 2013 a nyní byla vyhlášena 2. výzva na podporu institucionálního partnerství. Cílem této výzvy je přispět k rozvoji a modernizaci výzkumu a výuky ve východní Evropě. Podmínkou je utvoření mezinárodního konsorcia, v němž bude alespoň jeden zástupce ze Švýcarska a jeden ze země, která je příjemcem oficiální rozvojové pomoci ODA (Official Development Assistance). Program SCOPES je otevřen pro všechny vědní obory (humanitní, společenské, přírodní, technické, medicína, biologie a další). Termín pro podávání návrhů projektů v této výzvě je 15. listopad 2014. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Témata na výzvy IMI 2

Innovative Medicines Initiative (IMI) zveřejnila témata, která by mohla být zařazena do první výzvy na rok 2014:

• Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM), více ExternĂ­ odkaz zde.

• Discovery and validation of novel endpoints in dry age-related macular degeneration and diabetic retinopathy, více ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva programu partnerství mezi Čínou a EU

Na začátku dubna byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů do programu partnerství mezi EU a Čínou ve výzkumu a inovacích ECRIP. Výzva bude ukončena 23. května 2014. Cílem programu je posílit spolupráci ve výzkumu a vývoji mezi EU a Čínou prostřednictvím podpory mobility evropských výzkumných pracovníků do Číny. Budou podpořeny jak stávající, tak nová partnerství nejméně dvou evropských a jedné čínské organizace různých oblastech včetně zdraví a veřejného zdravotnictví. Podrobnější informace ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva k zasílání abstraktů na 22. Evropskou konferenci o biomase

Ve dnech 23.–26. června 2014 se v německém Hamburku koná již 22. Evropská konference a průmyslová výstava k biomase. Pro vystoupení na konferenci je třeba zaslat jednostránkový abstrakt do 28. října 2013, jehož náležitosti jsou popsány ExternĂ­ odkaz zde a zaslat jej lze přes online formulář ExternĂ­ odkaz zde.


Výzkum lidského mozku – výzva FET vlajkové iniciativy na dodatečné partnery projektu

Vlajková iniciativa Evropské komise v oblasti výzkumu lidského mozku (The Human Brain Project – Future and Emerging Technologies Initiative) se chystá zveřejnit výzvu na dodatečné partnery projektu. Datum vyhlášení je stanoveno na 1. října 2013, uzávěrka pro podávání návrhů je 6. listopadu 2013. Detailní informace, včetně jednotlivých témat, kritérií uznatelnosti a požadavků na předkladatele, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva CIP „European Mobile and Mobility Industries Alliance”

Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů nazvanou “European Mobile and Mobility Industries Alliance – 2013” (105-G-ENT-CIP-13-C-N03C03) v rámci Programu podnikání a inovace EIP (součást rámcového programu CIP) s celkovým rozpočtem ve výši 2 375 000 eur. Hlavním cílem výzvy je vyvinout velké demonstrátory pro služby Copernicus (bývalý GMES) a Galileo (GNSS). Každý z těchto demonstrátorů musí doložit, jak tyto služby mohou efektivně zohlednit společenské výzvy/problémy a jak podpoří vznikající nová průmyslová odvětví v regionu či v městské oblasti. Současně musí být demonstrován i potenciál pro export těchto služeb do dalších evropských regionů. Výzva je otevřena do 5. listopadu 2013. Další detaily jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Vědecká výzva 2013: Empatie v neurovědě

Nadace Evens (The Evens Foundation) vyhlásila vědeckou výzvu pro rok 2013 s tématem Empatie v neurovědě. Grant v hodnotě 30 000 eur bude udělen jedinci nebo skupině, která navrhne výzkum empatie v nervových procesech. Grant, který bude udělen mezinárodní odbornou porotou, je určen k financování zahájení nového výzkumu nebo podpoře výzkumného projektu, který již probíhá. Přednost budou mít projekty, které se zabývají tím, jak může být empatické chování podporováno nebo stimulováno. Uzávěrka přihlášek je 15. září 2013. Bližší informace jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


9. výzva Iniciativy pro inovativní léčiva (IMI)

Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI) zveřejnila 9. výzvu na předkládání návrhů projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti vývoje léčiv. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


GRAPHENE a HUMAN BRAIN

Dva vybrané projekty FET Flagships, projekt GRAPHENE a projekt HUMAN BRAIN, plánují vyhlásit výzvy pro rozšíření konsorcií během října 2013. Podrobné informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva EU-LAC

EU vyhlašuje „open call“ výzkumných projektů, které mají vazbu na základní cíle spolupráce EU-LAC. Je to první ze série výzev, financovaných EU-LAC Foundation Board of Governors. Návrhy budou hodnoceny Akademickou radou Nadace, což je nezávislý orgán sestávající z pěti renomovaných akademických pracovníků, odborníků na vztahy v rámci EU-LAC a mezinárodní vztahy, politiku a ekonomiku v rámci regionu. Výzvy budou vyhlašovány dvakrát ročně, vždy s termínem uzavření 30. září a 31. března. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva IPR Helpdesk pro MSP – Čína

Byla otevřena výzva programu CIP (specifický program Podnikání a inovace), jejímž cílem je vytvořit podpůrný Helpdesk pro malé a střední podniky v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, která se vztahují k působení v Číně nebo spolupráci s Čínou. Rozpočet výzvy je 1,2 mil. € a uzávěrka 26. září 2013. Podrobnosti naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Otevřená výzva TÜBITAK pro přijíždějící vědce do Turecka

Turecká rada pro vědecký a technologický výzkum (The Scientific and Technological Research Council of Turkey – Tübitak) oznámila vznik nového programu spolupráce s názvem „Brain Circulation Scheme“, spolufinancovaného z akce Marie Curie. Program je určen pro podporu mobility zkušených vědců, kteří se rozhodnou pro pobyt na některé z tureckých vědeckých institucí v délce 20- 24 měsíců. Způsobilý vědci musí mít titul Ph.D. nebo alespoň čtyři roky praxe ve výzkumu. Program nabízí úplnou svobodu při výběru výzkumných témat a tureckých výzkumných ústavů. Uzávěrka přihlášek je 6. září 2013. Bližší informace o programu a úplná kritéria pro zájemce jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


ICT studentské projekty – soutěž v rámci informačního dne ICT 2013

Individuální studenti nebo malé skupiny (maximálně 5 členů) mohou předkládat své ICT výzkumné projekty Evropské komisi, která vybere 8 z nich, a tyto projekty budou představeny široké odborné veřejnosti na ICT informačním dni ve Vilniusu. Podmínkou je, aby projekty zapadaly do jedné z osmi kategorií ICT v programu Horizont 2020. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 5. června 2013 v 16:00 CET. Více informací, včetně jednotlivých témat a on-line formuláře na podání přihlášky, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva CIP/EIP Erasmus pro mladé podnikatele

Evropská komise zveřejnila 15. dubna 2013 výzvu k předkládání návrhů projektů Erasmus pro mladé podnikatele (Erasmus for Young Entrepreneurs), která spadá pod Program podnikání a inovace (EIP) Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Identifikační kód je 63-G-ENT-CIP-13-E-N01C011. Tato výzva je určena místním organizacím, které budou napomáhat a podporovat mobilitu nových podnikatelů. Rozpočet výzvy je 4,65 mil. € a uzávěrka je 9. července 2013. Více informací naleznete na Účastnickém portálu (Participant Portal) ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva CIP na podporu excelence klastrů

Nová výzva „Towards World-Class Clusters – Promoting Cluster Excellence“ byla publikována dne 17. dubna 2013 v rámci specifického programu Podnikání a inovace (EIP) programu CIP. Identifikační kód je 62-G-ENT-CIP-13-N04C031 a k dispozici je rozpočet ve výši 1 377 000 eur. Výzva se uzavře 18. června 2013. Dokumentace je ExternĂ­ odkaz zde.


Poslední výzvy v rámci specifického programu Lidé 7. RP EU

Dne 14. března Evropská komise zveřejnila výzvy k předkládání návrhů na individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (tj. ti, kteří již získali titul Ph.D. nebo mají alespoň 4 roky praxe ve výzkumu od doby, kdy získali titul opravňující k doktorskému studiu). Jedná se o evropské vědecko-výzkumné pobyty (IEF), vědecko-výzkumné pobyty pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (IIF) a vědecko-výzkumné pobyty ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky (IOF). Celková výše rozpočtu vyčleněného na tyto granty dosahuje 227 milionů eur. Délka trvání grantu se pohybuje od jednoho do tří let. Uzávěrka pro předkládání návrhů pro všechny tři typy pobytů je 14. srpna 2013. Podrobné informace vč. aktuálních návodů pro žadatele (Guide for Applicants) jsou k dispozici ve složce s názvem „Information Package“ na stránkách ExternĂ­ odkaz Participant Portal. Tisková zpráva Evropské komise k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


IMI (Innovative Medicines Initiative) otevřela 8. výzvu

8. výzva IMI obsahuje tři témata: antimikrobiální rezistence (dvě témata), evropská banka indukovaných pluripotentních kmenových buněk a vývoj „aetiology-based“ taxonomie lidských onemocnění. Pro rok 2013 se počítá s vyhlášením dalších tří až čtyř výzev. Více informací najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Oznámení výzev JPI pro neurodegenerativní onemocnění

Iniciativa společného programování pro výzkum neurodegenerativních onemocnění oznámila přibližné datum vyhlášení a témata dvou výzev pro podávání návrhů projektů. Výzvy by měly být otevřeny v průběhu prosince 2012 a uzavřeny v březnu 2013. Jedna z výzev bude zaměřena na identifikaci genetických, epigenetických a environmentálních rizik a faktorů, druhá na hodnocení politik a strategií v oblasti zdravotní péče. Podrobnosti naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nová výzva Noc vědců 2013

Evropská komise zveřejnila novou výzvu Noc vědců 2013 s rozpočtem 4 mil. eur v oblasti Lidé. Uzávěrka výzvy je 8. ledna 2013. Konkrétnější informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


ICT pro kreativitu (téma 8.1) – doplňující a vysvětlující informace k výzvě

Pro navrhovatele projektů na téma „Technologie a vědecké základy v oblasti kreativity“ vydala EK (DG CNECT, unit G2) doplňující a vysvětlující informace a odkazy na podstatné aktivity v této oblasti. V tomto ExternĂ­ odkaz dokumentu najdete také odkaz na vytyčení oblastí kreativity, kterých se výzva týká. Téma je voláno v 10. výzvě s uzávěrkou 15. ledna 2013 v 17 hod. Rozpočet na téma 8.1 je 43 milionů €. Obecné informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Know-how Exchange Programme

Středoevropská iniciativa (CEI), jejíž je Česko členem, vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů v Know-how Exchange Programme (KEP), která má uzávěrku 28. prosince 2012. Cílem programu je usnadnit transfer know-how a dobré praxe mezi institucemi v členských státech EU a Chorvatsku a členskými zeměmi CEI mimo EU. Prioritními oblastmi výzvy 2013 jsou:

 1. Evropská integrace, vytváření kapacit a tržní ekonomika;

 2. Plánování a rozvoj infrastruktury;

 3. Zemědělství, energetika a životní prostředí.

Výzva má rozpočet 100 000 € a délka projektu by neměla přesáhnout jeden rok. Další podrobnosti najdete ExternĂ­ odkaz zde.


8. výzva IMI

IMI (Innovative Medicines Initiative) otevřela 8. výzvu se třemi tématy: antimikrobiální rezistence (dvě témata), evropská banka indukovaných pluripotentních buněk a vývoj „aetiology-based“ taxonomie lidských onemocnění. Více informací najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva 2. Cav. Lav. Fulvio Bracco Award

Nadace Bracco (Bracco Foundation) vyhlásila výzvu pro předkládání projektů „2nd Cav. Lav. Fulvio Bracco Award – Innovation in Diagnostic Imaging“ (2. Cav. Lav. Fulvio Bracco ocenění – Inovace v diagnostickém snímkování). Autor vítězného projektu získá kontrakt na 150 000 €. Projekt bude realizován v rozmezí 24–36 měsíců v jednom z výzkumných center v Itálii nebo Švýcarsku a bude zahájen 1. června 2013. Zájemci mohou své návrhy předkládat elektronicky, do 22. února 2013. Pro více informací klepněte ExternĂ­ odkaz zde.


Nová výzva ERC – Consolidator granty

ERC otevřela výzvu na předkládání návrhů projektů, a to do schéma ERC Consolidator granty. Rozpočet výzvy je 535 mil. €, jedná se o individuální granty podávané hlavním řešitelem, který má 7–12 let od získání Ph.D. Uzávěrka je 21. února 2013. Více informací naleznete na stránkách Participant Portal ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva pro experty – patentové právo pro biotechnologie

Dne 7. listopadu 2012 rozhodla Evropská komise o vytvoření expertní skupiny pro vývoj a implikaci patentového práva v oblasti biotechnologií a genetického inženýrství. Skupina musí zahrnout experty pro právo a správu duševního vlastnictví, veřejný a průmyslový výzkum a vývoj, vědy o živé přírodě a biotechnologie. Výzva pro experty je otevřena do 12. prosince 2012. Podrobné informace o postupu, jak zaslat vyjádření zájmu, naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka pro rok 2012

(Cena za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k zasílání nominací na Cenu Františka Běhounka. Cenu lze udělit vědci, který se zasloužil o šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji. Konkrétní podmínky, které by měl laureát splňovat, jsou v příloze. Cena je spojena s finanční odměnou 250 000 Kč. Do soutěže mohou být přijaté pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména navrhovaného kandidáta a – jsou-li navrhovateli známé – kontaktních údajů kandidáta. Návrh musí být odůvodněn a opatřen odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je vědecká práce kandidáta zmiňována a hodnocena. Nominace kandidátů na Cenu Františka Běhounka lze zasílat nejpozději do 15. září 2012 (rozhodující je datum odeslání) na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podmínky udělení Ceny F. Běhounka ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.


3. výzva pro podávání žádosti o grant v programu SoMoPro II

Dne 10. 8. 2012 byla otevřena 3. výzva pro podávání žádosti o grant v programu SoMoPro II. Uzávěrka pro podávání žádostí je středa 7. listopadu 2012 v 24 hod brněnského času. Nejpozději 8 týdnů před uzávěrkou výzvy bude spuštěna elektronická přihláška. V případě zájmu nabízí administrátoři konzultace přímo na ústavech/fakultách nebo v kanceláři JCMM. Další informace a dokumenty ExternĂ­ odkaz zde.


6. výzva IMI

Nově byla otevřena 6. výzva IMI (Innovative Medicines Initiative) se zaměřením na antimikrobiální rezistenci, více informací nejdete na uvedených ExternĂ­ odkaz stránkách IMI.


Nová výzva Výzkum ve prospěch MSP

Dne 10.7.2012 byla publikována nová výzva Výzkum ve prospěch MSP s rozpočtem 252 M€. Výzva má uzávěrku 15.11.2012. Veškeré detaily k výzvě naleznete na ExternĂ­ odkaz této stránce.


Sedmá výzva IMI vyhlášena

Dne 17. července 2012 byla vyhlášena v pořadí již sedmá výzva Iniciativy pro inovativní léčiva (Innovative Medicine Initiative, IMI) s celkovým rozpočtem 26 mil. eur. V rámci prvního kola lze zasílat vyjádření zájmu (Expression of Interest, EoI) do 9.10.2012. Veškeré další informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Indikativní témata 8. a 9. výzvy IMI

Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicine Initiative, IMI) zveřejnila dne 17. července 2012 indikativní témata osmé výzvy, která bude vyhlášena v září 2012, a výzvy deváté, plánované na říjen 2012. IMI organizuje k této výzvě ExternĂ­ odkaz dva webináře, jeden proběhl 20.7., druhý 2.8.2012. Detailní popis témat je k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Seminář o grantech Evropské výzkumné rady (ERC) – PREZENTACE

Dne 7. června 2012 proběhl v prostorách AV ČR seminář zaměřený na „ERC Starting Grants“ a „ERC Consolidator Grants“, na jejichž předkládání bude v červenci, resp. listopadu 2012 vyhlášena výzva (viz. ExternĂ­ odkaz Participant Portal). Prezentace jsou k dispozici ke stažení zde:


Šestá výzva IMI otevřena

Společný podnik Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicine Initiatives, IMI) otevřela svoji v pořadí 6. výzvu k předkládání projektových návrhů (1. kolo). Výzva se týká tématu antimikrobiální rezistence. Uzávěrka Expression of Interest (EoI – Vyjádření zájmu) je 9. července 2012. Detailní informace k výzvě naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Prezentace z informačního dne a partnerského setkání

Evropská komise uspořádala 29. května 2012 v Bruselu informační den k výzvám 7. RP v oblasti zdraví pro rok 2013. O den později se uskutečnilo partnerské setkání zájemců o zapojení do projektů. Bližší informace a prezentace jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde a ExternĂ­ odkaz zde. Záznam kanceláře CZELO naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva COST

Dne 20. června 2012 zveřejnila EK novou výzvu COST (European Cooperation in Science and Technology). Předběžné návrhy lze zasílat prostřednictvím ExternĂ­ odkaz on-line formuláře do 28. září 2012. Další informace jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde (česky) a ExternĂ­ odkaz zde (anglicky).


Zakázka na služby DG ENTR – podpora inovací

Generální ředitelství EK pro podnikání a průmysl vyhlásilo zakázku na služby „Euromed – inovativní podnikatelé pro změnu: podpora pro spolupráci klastrů, začínající podniky, investory a správu duševního vlastnictví“. Uzávěrka je 27. července 2012, finanční obnos na realizaci zakázky je 1 mil. EUR. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Šestá výzva IMI otevřena

Společný podnik Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicine Initiatives, IMI) otevřela svoji v pořadí 6. výzvu k předkládání projektových návrhů (1. kolo). Výzva se týká tématu antimikrobiální rezistence. Uzávěrka Expression of Interest (EoI – Vyjádření zájmu) je 9. července 2012. Detailní informace k výzvě naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Předpokládaná témata pro 7. výzvu IMI

Předpokládané okruhy témat pro příští výzvy (pravděpodobně 7. výzvu) IMI naleznete ExternĂ­ odkaz zde. Témata se mohou ještě měnit.


Výzva EK k zapojení do EIP k aktivnímu a zdravému stárnutí

Evropská komise vyzývá relevantní subjekty k zapojení do Evropského inovačního partnerství (EIP) k aktivnímu a zdravému stárnutí. Podrobnější informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výběrové řízení externích konzultantů

Evropská komise avizuje dubnové výběrové řízení na externí konzultanty, kteří se budou zabývat různými fázemi projektů EU (od psaní jejich zadání až po hodnocení), a to ve 12 oblastech (potravinová bezpečnost, doprava, energetika, životní prostředí, ICT, zdravotnictví, krizový management, kultura apod.). Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ExternĂ­ odkaz zde, případně v dokumentu ExternĂ­ odkaz zde.


Soutěž o grant 2 mil. EUR na vývoj technologie vakcín

Evropská komise vyhlásila veřejnou soutěž o udělení grantu v hodnotě 2 mil. EUR na vývoj technologie vakcín (vznik, uchovávání, transport – především v tropických a rozvojových zemích). Soutěž je otevřena do 3. září 2013, do 30. dubna 2013 je třeba se registrovat. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Cestovní granty do zemí Karibiku

Projekt 7. RP EUCARINET podporující vědeckou spolupráci EU se zeměmi karibské oblasti (Fostering EU – Caribbean research and innovation networks) otevřel výzvu k žádostem o cestovní granty pro výzkumné pracovníky EU a zemí Karibiku s cílem podpořit společnou účast v projektech 7. RP. Uzávěrky výzvy se liší dle tématu (poslední je 20.7.2012). Detaily jsou dostupné na ExternĂ­ odkaz webové stránce projektu.


Evropská komise vyhlásila dvě veřejné zakázky na dodání služby (tendry)

Evropská komise, resp. její Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC), vyhlásila v rámci 2. akčního programu Společenství pro zdraví dvě veřejné zakázky. Termín pro předložení nabídek je 1. června 2012. Více informací se dozvíte ExternĂ­ odkaz zde.


Vyhlášena 5. výzva programu Ambient Assisted Living (AAL)

Společný program Ambient Assisted Living (AAL) vyhlásil 5. výzvu k předkládání projektových návrhů. Výzva je zaměřena na téma „ICT-based Solutions for (Self) Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home“. Uzávěrka je 29. května 2012. Přijaté projektové návrhy by měly pomoci lidem zůstat aktivními a sociálně zapojenými i ve stáří. Celková indikativní částka pro podporu činí 51,55 mil. EUR, jeden projekt bude financován max. 3 mil. EUR. Více informací ExternĂ­ odkaz zde.


Pátá výzva IMI otevřena

Společný podnik Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicine Initiatives, IMI) otevřela svoji v pořadí 5. výzvu k předkládání projektových návrhů (1. kolo). Uzávěrka Expression of Interest (EoI – Vyjádření zájmu) je 16. května 2012. Detailní informace k výzvě naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Cestovní granty do zemí střední Ameriky

Projekt 7. RP ENLACE podporující vědeckou spolupráci EU se střední Amerikou (Enhancing Scientific Cooperation between the EU and Central America) otevřel 3. výzvu k cestovním grantům pro výzkumné pracovníky EU a zemí střední Ameriky, kteří chtějí společně připravit návrh projektu do některého z témat specifického programu Spolupráce či Lidé 7. RP. Příjemci grantu mohou strávit v cílové zemí až 30 dní. Výzva je otevřena do 10. května 2012. Detaily jsou dostupné na ExternĂ­ odkaz webstránce projektu.


Šestá výzva ENIAC JU

Společná technologická incitiva pro mikroelektroniku ENIAC-2012-1 byla vyhlášena dne 23.2.2012. Uzávěrka pro podání „project outlines“ bude 12.4.2012, uzávěrka pro podání finálních návrhů projektů bude 14.6.2012. Podrobné informace jsou zveřejněny ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva ENIAC 2012

První výzva společné technologické iniciativy ENIAC v tomto roce byla vyhlášena 21.2.2012. Jedná se o dvoukolové hodnocení. Předběžný pracovní program ENIAC 2012 naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva programu Erasmus pro mladé podnikatele

Evropská komise zveřejnila výzvu v rámci programu Erasmus pro mladé podnikatele. Tato výzva je určena místním organizacím, které budou napomáhat a podporovat mobilitu nových podnikatelů. Může se jednat o obchodní komory, start-up centra, inkubátory, ale i další organizace poskytující podporu podnikatelům. Uzávěrka je 31. května 2012. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva k příspěvkům na seminář k lékařským komunikačním systémům

Do 16. března 2012 lze zaregistrovat příspěvky na seminář k lékařským komunikačním systémům (MedCOMM), který proběhne 13. srpna 2012 v Helsinkách ve Finsku. Samotná uzávěrka příspěvků je 23. března 2012. Přehled konkrétních témat a více informací je ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva k uspořádání semináře či sympózia

Švýcarská nadace Brocher Foundation nabízí granty na uspořádání semináře či sympózia k problematice etických, právních a společenských dopadů lékařského výzkumu a nových lékařských technologií na lidstvo. Uzávěrka podání návrhů je 8. dubna 2012. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva k Erasmus University Charter 2013

Dne 15. února 2012 vyhlásila Evropská komise výzvu k předkládání návrhů pro Erasmus University Charter (listina programu Erasmus pro univerzity). Listina představuje obecný rámec pro činnosti evropské spolupráce, které může vysokoškolská instituce vykonávat v rámci programu Erasmus, jenž je součástí Programu celoživotního učení (LLP). Uzávěrka pro předkládání žádostí je 29. března 2012. Plný text výzvy je dostupný ExternĂ­ odkaz zde.


Vyhlášena 6. výzva programu ICT PSP

6. výzva programu ICT PSP (CIP) byla vyhlášena dne 3. února 2012. Plánovaný rozpočet výzvy je 127 milionů EUR. Podrobné informace o výzvě jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva ERANET 2012

Do 28.2.2012 je otevřena výzva na podávání projektů ERANET ExternĂ­ odkaz FP7-ERANET-2012-RTD. Mimo jiné bude podpořen program ERANET+ v oblasti lesnického sektoru a ERANETy v oblasti mořských zdrojů a systémové biologie.


Příprava výzvy KBBE

Připravuje se pracovní program s tématy pro poslední výzvu v FP7 – KBBE. První draft pracovního programu bude připraven koncem února 2012. Výzva bude pravděpodobně vyhlášena v červenci 2012, uzávěrka bude nejspíš ještě v roce 2012. Výzva bude tvořit přechod mezi 7.RP a budoucím programem Horizont 2020, počítá se s vyhlášením více jak 50 témat, důraz bude kladen na inovační rozměr projektů. Formulace témat bude širší, méně preskriptivní. Předpokládá se jednokolové podávání projektů. Pro orientační informace o zaměření výzvy kontaktujte emailem ExternĂ­ odkaz BIO NCP.


Otevřena 9. výzva programu ICT

18. ledna byla otevřena 9. výzva ICT programu s uzávěrkou 17. dubna. Rozpočet výzvy je 291 milionů EUR. Více informací a potřebné dokumenty jsou dostupné ExternĂ­ odkaz zde.

Témata výzvy:

Future and Emerging Technologies

 • ICT 2011.9.9 FET Proactive: Quantum ICT (QICT) including ERA-NET-Plus

 • ICT 2011.9.10 FET Proactive: Fundamentals of Collective Adaptive Systems

 • ICT 2011.9.11 FET Proactive: Neuro-Bio-Inspired Systems

 • ICT 2011.9.12 Coordinating Communities, Identifying new research topics for FET


Výsledky ERC výzvy Advanced Grants 2011

Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila výsledky výzvy grantů pro zkušené výzkumné pracovníky (Advanced Grants) 2011. Celkem bylo v této čtvrté výzvě oceněno 294 výzkumníků, v ČR se bohužel nebude řešit žádný grant. Tiskovou zprávu naleznete ExternĂ­ odkaz zde, přehled grantů podle zemí je ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva programu COST

Program pro Evropskou spolupráci v oblasti vědy a technologií (COST) vyhlásil novou výzvu. Uzávěrka předkládání návrhů projektů je 30. března 2012. Informace naleznete v Úředním věstníku EU ExternĂ­ odkaz zde a na webu COST ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva k zapojení do skupiny stakeholderů k eHealth

Evropská komise plánuje na začátku roku 2012 založit skupinu relevantních zástupců oblasti elektronického zdravotnictví (eHealth), a vyzývá proto všechny zájemce z řad uživatelů i průmyslu k vyjádření zájmu a zapojení se do této skupiny, která se bude podílet na vývoji legislativy k eHealth např. prostřednictvím zpráv, stanovisek a poskytováním relevantních dat. Uzávěrka je 30. ledna 2012, více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nové výzvy ERA-NET vyhlášeny

Evropská komise vyhlásila dne 20. července 2011 novou výzvu pro projekty typu ERA-NET a ERA-NET Plus na rok 2012 (FP7-ERANET-2012-RTD). Tato výzva je podobná té předchozí v tom, že je zaměřena pouze na tematické ERA-NET a ERA-NET Plus spadající pod jednotlivá témata programu Spolupráce, a to Zdraví (1 téma), Potraviny, zemědělství a biotechnologie (3 témata), NMP (2 témata), Energie (2 témata), Doprava (1 téma) a Sociální a humanitní vědy (1 téma). Pro výzvu bylo alokováno 37,5 mil. €. a její uzávěrka byla stanovena na 28. února 2012. Kompletní informace o výzvě jsou k dispozici na stránkách ExternĂ­ odkaz Participant Portal, dále pak v Pracovních programech jednotlivých tematických priorit. Vedle této koordinované výzvy by měly být vyhlášeny výzvy pro projekty typu ERA-NET Plus také v tématu Informační a komunikační technologie. Bližší informace o nich najdete v příslušném pracovním programu.


Řešení problémů stárnoucí populace – příprava nového společného programu

ExternĂ­ odkaz Delší a lepší život – potenciál a výzvy spojené s demografickými změnami tisková zpráva EK ze dne 15. července 2011. V 8. výzvě ICT programu je téma ExternĂ­ odkaz ICT-2011.5.7 Support to the early implementation of the Joint Programming Initiative (JPI) „More Years – Better Lives – the Challenges and Opportunities of Demographic Change” (stránky 76 a 189). Příprava multidisciplinárního programu je financována z rozpočtu ICT, protože DG INFSO bylo dosud v této oblasti velmi aktivní (témata e-Inclusion (v FP7), program AAL (společný program členských zemí – dosud bez ČR), program ICT PSP (část programu CIP). Iniciativu přípravy společného programu vede německé ministerstvo pro výzkum a vzdělávání. K účasti se dosud přihlásilo dvanáct dalších zemí (Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko) a tři země se přihlásily jako pozorovatelé (Belgie, Irsko a Norsko). EK je nehlasujícím členem řídicí struktury. Další informace ExternĂ­ odkaz zde.


European Vaccine Initiative – otevřená výzva

EVI koordinuje projekt TRANSVAC a nabízí možnost spolupráce a zapojení se do výzkumu a vývoje v oblasti preklinických vakcín. Pro zájemce jsou veškeré informace na webových stránkách projektu ExternĂ­ odkaz TRANSVAC.


Připravovaná výzva FP7-SME-2012

Výzva FP7-SME-2012 s rozpočtem 214 mil. € bude publikována 20. 7. 2011. Bude obsahovat tři části – Výzkum pro MSP, Výzkum pro asociace MSP a Demonstrační aktivity. Uzávěrka výzvy bude 6. 12. 2011. Text výzvy včetně všech dokumentů bude publikován na webu ExternĂ­ odkaz CORDIS.


Prezentace k 8. ICT výzvě

Podrobné prezentace k tématům 8. ICT výzvy tak, jak byly předneseny během Informačního dne pro ICT NCP v Bruselu 13.5.2011, lze stáhnout ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva v rámci platformy vývoje vakcín – TRANSVAC

Projekt TRANSVAC financovaný ze 7. RP nabízí bezplatné využití svého výzkumného a vývojového vybavení a služeb pro vybrané výzkumné týmy z Evropy za účelem podpory vývoje vakcín (tematicky neomezeno). V rámci tzv. platformy vývoje vakcín TRANSVAC vyhlásil výzvu, která bude otevřena po celou dobu trvání projektu, tj. do září 2013, nebo do vyčerpání nabízených služeb. Výzva má několik průběžných uzávěrek, nejbližší je 30. dubna 2011. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva v rámci platformy vývoje vakcín

Projekt TRANSVAC financovaný ze 7. RP nabízí bezplatné využití svého výzkumného a vývojového vybavení a služeb pro vybrané výzkumné týmy z Evropy za účelem podpory vývoje vakcín (tematicky neomezeno). V rámci tzv. platformy vývoje vakcín TRANSVAC vyhlásil výzvu, která bude otevřena po celou dobu trvání projektu, tj. do září 2013, nebo do vyčerpání nabízených služeb. Výzva má několik průběžných uzávěrek, první je 31.1.2011, druhá 30.4.2011. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Výzva k předkládání námětů na využití Mezinárodní kosmické stanice ISS pro přípravu budoucích pilotovaných letů za hranici nízké oběžné dráhy

Evropská kosmická agentura ESA vyhlásila výzvu k předkládání námětů na využití Mezinárodní kosmické stanice ISS pro přípravu budoucích pilotovaných letů za hranici nízké oběžné dráhy. Obsahem výzvy mohou být experimenty, systémy, subsystémy i jednotlivé komponenty kosmických lodí a demonstrace technologií či operací. Jedním z hlavních důvodů pro vyhlášení výzvy bylo rozhodnutí vedoucích kosmických agentur o prodloužení životnosti ISS do roku 2020. Výsledek výzvy by měl pomoci k přípravě programové náplně využívání ISS pro Ministerskou radu ESA v roce 2012.

Hlavních pět námětů výzvy je následujících:

 • využívání ISS do roku 2020 a dále;

 • výstavba kosmické infrastruktury po ukončení činnosti ISS;

 • dlouhodobé lety k planetkám, marsovským měsícům a Marsu;

 • aktivity v blízkosti povrchu nebo na samotném povrchu Měsíce, planetek nebo Marsu a jeho měsíců;

 • vylepšení ISS a/nebo snížení nákladu užívání ISS.

Potenciální oblasti zájmu jsou (nejedná se o konečný výčet):

 • kosmonauti (monitoring zdraví, potlačení negativních vlivů pobytu v mikrogravitaci, vystavení záření, podmínkám dlouhodobé izolace, …);

 • systémy podpory života (zpracování odpadu, recyklace vody, sledování kvality vzduchu, produkce potravin, …);

 • chybový management a opravy (pokročilé servisní a opravářské kapacity, víceúčelové vybavení a pracovní nástroje, …);

 • obytné prostory (rozvržení vnitřní struktury, nafukovací moduly, …);

 • robotické systémy (systémy ovládané hlasem, společná práce robotů a lidí, inteligentní roboti, …);

 • telekomunikace a teleoperace (řízení robotů, obsluha robotických systémů pro Měsíc a Mars, …);

 • kosmické operace a informační systémy (pokročilé simulační nástroje, expertní systémy, technologie rozšířené reality, …).

Do výzvy se může zapojit široká mezinárodní komunita zahrnující vývojáře kosmických přístrojů a vybavení, technologické výzkumné skupiny, průmyslová sdružení pracující v oblastech relevantních pro výše uvedené budoucí technologie, národní orgány, akademická a univerzitní pracoviště, podnikatelé atd.

Vyjádření zájmu LoI (Letter of Intent) o předložení námětu do výzvy je nutno odeslat do 5. 11. 2010, ale není však nutnou podmínkou pro samotné odeslání námětu. ExternĂ­ odkaz Vyplněný formulář s námětem na využití ISS je nutno odeslat nejpozději 26. 11. 2010.

Podrobnější informace naleznete v oficiálním textu výzvy ExternĂ­ odkaz ISS for Exploration nebo kontaktujte Českou kosmickou kancelář.


Tendr – KBBE

DG Research – direktorát E – Zemědělství, potraviny, biotechnologie vyhlásilo tendr "Knowledge Based Bio-Economy (KBBE) – Knowledge Transfer Promotion Scheme". Výzva byla publikována v Official Journal of the European Union OJ/S187, reference 284636. Podmínky a bližší informace jsou k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Mládež v pohybu – posílení podpory pro mladé Evropany

Dne 15. 9. 2010 zahájila Evropská komise akci Mládež v pohybu, jejímž cílem je pomoci mladým Evropanům získat znalosti a zkušenosti potřebné pro zisk prvního zaměstnání a současně zabránit dalšímu rozvoji trendu předčasného ukončení školní docházky. Součástí této iniciativy je 28 opatření podporujících mladé lidi ve využívání grantů EU na studium či stáže v jiné zemi. Mezi nejdůležitější z nich patří projekt „první zaměstnání v rámci sítě EURES“, vytvoření evropského programu půjček, karty Mládeže v pohybu a evropského vyhledávače volných pracovních míst či evropského pasu dovednosti. Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Nabídka podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU pro oblast životního prostředí

Státní fond životního prostředí ČR dne 11. června 2010 vyhlásil výzvu pro předkládání žádostí v rámci Programu podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU. Cílem je stimulovat výzkumná pracoviště a konsorcia k aktivnímu přístupu v podávání návrhů projektů z oblasti životního prostředí, finančně podpořit předkladatele návrhů projektů do 7. rámcového programu a dalších evropských fondů. Žádosti budou přijímány průběžně do 31. 12. 2013. Bližší informace naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Předběžný plán výzev v oblasti ICT v roce 2010–2012

 • 1. výzva PPP Future Internet: 30.7.2010–9.10.2010

 • 1. výzva PPP GC (Green Cars), EeB (Energy Efficient Buildings) a FoF (Factories of the Future): 30.7.2010–2.12.2010

 • 7. ICT výzva: 28.9.2010–18.1.2011

 • 8. ICT výzva a 2. výzva PPP GC, EeB a FoF: červenec 2011–leden 2012

 • 9. ICT výzva: prosinec 2011–duben 2012

 • 2. výzva PPP Future Internet: červenec 2012–září 2012


Projekty financující návrhové studie výzkumných infrastruktur on-line

Evropská komise uveřejnila na svých stránkách další projekty financované z programu Výzkumné infrastruktury 7. RP. Tentokrát se jedná o návrhové studie pro nové výzkumné infrastruktury. Projekty rozdělené dle tematického zaměření naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


Podpora výzkumu

European Foundation for the Study of Diabetes nabízí nejrůznější možnosti grantů. Jedná se o nejrůznější témata, které nadace vyhlašuje spolu s průmyslovými partnery. Výzkumné granty jsou až do výše 500 000€. Více informací včetně uzávěrek najdeteExternĂ­ odkaz  zde.