Micep » Archiv zpráv » Konference MEDSOFT 2012 20.-21.3.2012

Konference MEDSOFT 2012 ve dnech 20.-21.3.2012


Dne 20. března 2012 se vedoucí MICEPu pan doc. Ing. Špunda, CSc. aktivně zúčastnil konference MEDSOFT 2012 v Roztokách u Prahy. Na 24. ročníku této konference o IT v medicíně, která umožňuje setkání odborníků z oblasti zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství, přednesl pan docent přednášku o ochraně duševního vlastnictví v projektech EU. Problematiku ochrany nehmotných výsledků výzkumů a práce připojil MICEP nově od roku 2012 ke své oblasti činností. Oficiální stránky konference ExternĂ­ odkaz zde, odborný program ExternĂ­ odkaz zde.