Micep » Archiv zpráv » Přednáška na UPJŠ v Košicích 23.10.2012

Přednáška na UPJŠ v Košicích 23.10.2012


Dne 23. října 2012 přednášeli doc. Ing. Špunda, CSc., a Ing. Hejsková, MBA na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Přednáška s názvem „Další etapa rámcových programů EU – Horizont 2020“ se věnovala především seznámení s osmým rámcovým programem, který by měl probíhat v letech 2014–2020.