Micep » Archiv zpráv » Konference MEDSOFT 2013 26.-27.3.2012

Konference MEDSOFT 2013 ve dnech 26.-27.3.2013


Dne 27. března 2013 se vedoucí MICEPu doc. Ing. Špunda, CSc. aktivně zúčastnil konference MEDSOFT v Roztokách u Prahy. Na 25. ročníku této konference o IT v medicíně, která umožňuje setkání odborníků z oblasti zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství, přednesl pan docent přednášku na téma bezpečnosti dat databází. Tato téma úzce souvicí s problematikou ochrany duševního vlastnictví nehmotných výsledků výzkumu v projektech EU, čím se MICEP ve své odborné činnosti zabývá také, a to od roku 2012. Oficiální stránky akce ExternĂ­ odkaz zde, odborný program ExternĂ­ odkaz zde.