Micep » Archiv zpráv » Seminář Problematika duševního vlastnictví v projektech EU 7.6.2011

Seminář Problematika duševního vlastnictví v projektech EU 7.6.2011


Dne 7. června 2011 uspořádal MICEP seminář s názvem „Problematika duševního vlastnictví v projektech EU“, jehož příprava probíhala vzhledem k odborné náročnosti delší dobu. Seminář byl pořádán v Košicích na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Byl organizován výlučně MICEPem, příspěvky na uvedené téma zde prezentovali doc. Ing. Špunda, CSc. a Ing. Hejsková, MBA.