Micep » Archiv zpráv » Zahájení konzultací IX/2011

Zahájení konzultací IX/2011


V září 2011 MICEP zahájil na podnět z TC AVČR konzultace s vědeckými pracovišti ze své databáze kontaktů. Předmětem bylo navrhování témat pro jednání programového výboru priority Health,  která by mohla být předmětem další výzvy priority Health 7. RP. Soubor navržených témat byl poté prostřednictvím zástupců ČR v programovém výboru Health předán do Bruselu.