Micep » Archiv zpráv » Seminář k výzvě 6.RP 28.6.2005

Seminář k poslední výzvě 6.RP


28. 6. 2005 jsme formálně zahájili činnost MICEP na semináři k poslední výzvě 6. RP. Seminář zahájil děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Štěpán Svačina., DrSc., MBA. Následovala prezentace vedoucího projektu doc. Ing. Miloslava Špundy, CSc. o zaměření MICEP. Ing. Naďa Koníčková z ExternĂ­ odkaz Technologického centra Akademie věd ČR poté představila 5. tématickou prioritu „Kvalita a bezpečnost potravin“ a Ing. Věra Jenčová uvedla 1. tématickou prioritu „Vědy o živé přírodě, genomika a biotechnologie pro zdraví“. Posledním bodem bylo představení 6. rámcového programu.Více o programu v pozvánce ExternĂ­ odkaz zde.


Prezentace v MS Powerpoint-u ze semináře ke stažení: